Xornadas slides and presentations

Presentación de Mercedes Queixas Zas para as xornadas de formación Compe... November 29, 2008

October 30, 2007

Ponencia presentada en las I Xornadas de Software Libre No Ensino, en Ou... October 21, 2007

Introdución o uso de struts nas I Xornadas de Programación Web en Softwa... May 20, 2007

Introdución o uso de cake nas I Xornadas de Programación Web en Software... April 29, 2007