Wiedza slides and presentations

www.wojciechmakowski.pl Trener piłki nożnej młodego pokolenia. -Wied... September 28, 2014

www.wojciechmakowski.pl Trener piłki nożnej młodego pokolenia. -Wied... September 28, 2014

www.wojciechmakowski.pl Trener piłki nożnej młodego pokolenia. -Wied... September 28, 2014

www.wojciechmakowski.pl Trener piłki nożnej młodego pokolenia. -Wied... September 28, 2014

www.wojciechmakowski.pl Trener piłki nożnej młodego pokolenia. -Wied... September 28, 2014

Informacja, pomysły, komunikacja. Wiedza, doświadczenie, działanie. ... September 17, 2014

Prezentacja ze Zjazdu Twórców Gier 2013. May 27, 2014

Marketing i jego oblicza. WSE 2013/2014. Prezentacja do wykładu 1. Reklama March 5, 2014

Wiedza na temat wolności finansowej sprowadzona do prostej formuły 3 kro... December 9, 2009

Oferta ID Communications Group February 4, 2008