Treball poe slides and presentations

Presentació inicial de la 5a sessió de treball POE, realitzada el 4/3/14... March 5, 2014