Si comparem slides and presentations

Comparem la seqüencia didàctica dels Tallers de Lectura amb la Piràmide ... February 20, 2014