Serveis slides and presentations

El Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès (PLJ) és l’instrument ... November 19, 2014

2013 02-18 Socinfo - Serveis de mobilitat del Consorci AOC (Barcelona) October 27, 2014

2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àm... October 27, 2014

Serveis de catering outdoor per a celebracions de festes, families, empr... June 26, 2014

CommsTogether. Contracte coworking tipus "underconstruction" 2014 May 29, 2014

Amb la publicació de la seva Carta de serveis, Metro Barcelona vol donar... May 23, 2014

GuardaTOT centra la seva oferta en la prestació de serveis de lloguer de... May 20, 2014

Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona,... April 30, 2014

Introducció al coworking i descripció de serveis de Co-Work-TIC Sant Feliu April 9, 2014

www.figueres.cat Informació relativa al Consell d'Administració de l'e... March 31, 2014

Presentació projecte de Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputa... June 18, 2009

Presentació dels serveis de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell May 30, 2009