Projekcie slides and presentations

January 2, 2016

Badania kompleksowe w projekcie - część 1: metodyka oceny wpływu technol... March 22, 2014

Badania kompleksowe w projekcie – część 2: metodyka oceny wskaźników ho... March 22, 2014

Projekt: "Gram w Zielone. Kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz id... June 30, 2009

Krzysztof Sopyła opowiadał o projekcie, którego jest współautorem, o sty... October 4, 2008