Multiline smarty slides and presentations

Smarty template moturunda sık kullanılan özellikleri ve Smart 3 ile birl... March 3, 2014