Juha riissanen slides and presentations

Åbo Informationskompetens 2014 01-16 - Informationsfärdighet i praktiken... February 1, 2014