Fonts cal slides and presentations

Preparació preguntes de fonts per la prova 4. February 18, 2014