Entendre slides and presentations

La presentació del dia de Sant Jordi a l'auditori del Caixa Fòrum pels a... April 23, 2014

A double entendre is a figure of speech that consists of a dual interpre... March 31, 2014

Una de les dificultats per entendre la marxa del món consisteix en què e... March 22, 2014

Aqui trobaràs un powerpoint que em realitzat pero ajudar-te a entendre l... February 23, 2014