Enginyeria slides and presentations

Presentació de les Enginyeries de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - cu... February 24, 2014

Presentació del Màster Enginyeria Programari Lliure June 23, 2008

Tècniques de Recerca Documental per alumnes d' enginyeria. Maig 2001 August 23, 2007