Els refranys slides and presentations

Història de la paremiologia catalana: des de l'oralitat a internet February 28, 2014