Els slides and presentations

October 27, 2015

Els déus i la seva representació. November 1, 2014

La religió maia: els déus, el culte, els sacerdots maies, els llibres sa... October 12, 2014

April 28, 2014

els

Conflictes parella i conseqüencies en els fills. "Amb l'amor no n'hi ha ... February 22, 2014

Resum del tema. February 19, 2014

Un repàs a esdeveniments que van passar en els dies, les setmanes i algu... February 13, 2014