Dette slides and presentations

September 19, 2015

En utgave av min Powerpoint levert inn på IKT MOOC. Her har jeg kuttet u... November 2, 2014

Cette étude a été réalisée par un groupe de travail du Collectif pour un... November 1, 2014

Dette er en Power Point jeg har lastet opp på slideshare! October 23, 2014

October 17, 2014

Microsoft Office 365 for små og mellomstore bedrifter. Dette er Office 3... October 5, 2014

Dette er en enkel powerpoint om bioenergi som hører inn under naturfag p... September 28, 2014

Dette er en test September 19, 2014

I denne presentasjonen deler jeg hva jeg mener er suksessfaktorer for å ... September 10, 2014

Dette er en introduksjon av Høgskolen i Østfolds første MOOC: IKT for læ... August 12, 2014

Dette er en beskrivelsen av veien vi har gått for å utvikle den første M... June 3, 2014

Dette er IKKE et oplæg, hvor Mogens blot fortæller, at du skal brugertes... May 26, 2014

En PowerPoint om norsk kirkehistorie, fra Luther til i dag. Dette er bas... May 15, 2014

Dette er slideshowet til den 3. kveld på klimaskolen. April 30, 2014

Dette er et enkelt undervisningsforløp der læreren benytter ordsky som v... April 29, 2014

Presentasjon på Webtanken, i Kristiansand i 2011. I Bluegarden utviklet ... April 26, 2014

Nye verktøy skaper nye muligheter for å hente ut en organisasjons kollek... April 25, 2014

1... ...2