Conceptos publicitarios slides and presentations

Taller de conceptos publicitarios October 20, 2007

Taller de creación de conceptos publicitarios October 20, 2007