Asfixia slides and presentations

Breve reseƱa de los elementos de la asfixia October 27, 2014

Medicina legal asfixia October 16, 2014

February 18, 2014

asfixia neonatal October 13, 2009