Zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami

50 %
50 %
Information about Zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami

Published on February 24, 2016

Author: pm2pm

Source: slideshare.net

1. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami Akredytowany partner

2. Najnowsza metoda zarządzania projektami Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org Green Project Management to zintegrowane podejście mające na celu ocenę oraz poprawę organizacyjnej dojrzałości firm i instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze zmian strategicznych i procesowych. Koncepcja GPM została wypracowana przez międzynarodowe centrum zrównoważonego rozwoju GPM® Global, którego misją jest sprawienie, by ekonomiczny rozwój firm nie wiązał się z negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo i środowisko naturalne. Usługi świadczone w ponad 145 krajach (rozwój w ciągu tylko 5 lat): • Ocena organizacji (PSM3™) • Metodyka (PRiSM™) • Warsztaty (poprzez licencjonowanych parterów i uniwersytety) • Certyfikacja (GPM-b™, GPM® oraz GPM-m) • Popularyzacja zrównoważonego rozwoju we współpracy z ONZ

3. Strategiczni partnerzy GPM Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org • GPM® Global dąży do zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania organizacją z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju poprzez sieć partnerów z ponad 145 krajów • GPM ® Global jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami, która jest sygnatariuszem i współtwórcą UN Global Compact (UNGC) • Certyfikacje GPM® Global spełniają standardy ISO 17024 dla certyfikacji profesjonalistów • Metodologia PRiSM™, opracowana przez GPM ® Global, otrzymała trzy międzynarodowe nagrody • Programy warsztatów GPM ® Global są zarejestrowana w International Project Management Association (IPMA®)

4. Korzyści z wdrożenia GPM w organizacji Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org • Możliwość weryfikacji celów strategicznych i zwiększenia trafności decyzji biznesowych • Właściwa alokacja nakładów dzięki szerszemu spektrum informacji • Sprawniejsze zarządzanie zmianą oraz jej wpływem na strategię firmy • Zwiększenie poziomu zrozumienia całościowego zwrotu z inwestycji na poziomie społecznym i ekonomicznym • Oszczędności poprzez wprowadzenie kompleksowego zarządzania • Zdolność pełniejszego uwzględniania potrzeb klientów oraz budowania systemu współpracy i podnoszenia standardów obsługi • Umiejętność budowania reputacji i zaufania do organizacji przez wszystkich pracowników Zrównoważony rozwój jako klucz do sukcesu wskazało 93% spośród 1000 prezesów z 27 branż w 103 krajach na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Accenture oraz UN Global Compact.

5. Wdrożenie GPM w organizacji Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org OCENA PSM3™ METODOLOGIA PRiSM™ CERTYFIKACJA GPM-b™ |GPM®|GPM-m™ WARSZTATY PRiSM™ Practitioner PRiSM™ Foundations GPM Organizacje na całym świecie stoją obecnie przed wyzwaniem zmiany swoich działań operacyjnych, tak by były one bardziej zrównoważone. Oczekują tego ich inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. Jednocześnie zwiększenie zdolności organizacyjnych oraz umiejętność weryfikacji wprowadzanych zmian są kluczowe dla spójnego i miarodajnego osiągnięcia pożądanego poziomu jakości, zdolności adaptacji oraz wydajności organizacji. Kompleksowe podejście GPM dostarcza metod i narzędzi skutecznie wspierających proces wprowadzania zrównoważonych zmian i nowego sposobu zarządzania w organizacji.

6. Ocena organizacji Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org • Określenie strategicznych celów dla stałego i zrównoważonego rozwoju firmy • Wskazanie aktualnych mocnych stron organizacji oraz zidentyfikowanie potencjalnych obszarów do udoskonalenia • Zdefiniowanie zagrożeń oraz szans społecznych i środowiskowych wspierających rozwój organizacji • Długofalowe zmniejszenie kosztów działalności organizacji poprzez implementację zrównoważonych metody zarządzania zmianą Model oceny PSM3™ został opracowany, aby pomóc firmom określić miejsce, w jakim aktualnie się znajdują, zdefiniować gdzie chciałyby się znaleźć, a także przygotować solidny plan działań umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu przy uwzględnieniu metod zrównoważonego rozwoju. OCENA PSM3™ METODOLOGIA PRiSM™ CERTYFIKACJA GPM-b™ |GPM®|GPM-m™ WARSZTATY PRiSM™ Practitioner PRiSM™ Foundations GPM

7. Metodologia Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org • Zbudowanie podstaw do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej • Ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, m.in. poprzez zmniejszenie zużycia zasobów • Zwiększenie zaangażowania pracowników w rozwój organizacji i zmniejszenie rotacji na kluczowych stanowiskach • Zwiększenie wiarygodności firmy u odbiorców, partnerów biznesowych i kredytodawców PRiSM™ jest metodą realizacji projektów, dostarczającą narzędzi oraz procedur wspierających zrównoważone zarządzanie ograniczonymi zasobami, odpowiedzialnością społeczną, a także gwarantującą dostarczanie przyjaznych środowisku rezultatów projektu. OCENA PSM3™ METODOLOGIA PRiSM™ CERTYFIKACJA GPM-b™ |GPM®|GPM-m™ WARSZTATY PRiSM™ Practitioner PRiSM™ Foundations GPM

8. Warsztaty Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org • Praktyczne umiejętność identyfikacji nowych szans biznesowych przynoszących zysk finansowy oraz wypływających pozytywnie na otoczenie społeczne i środowiskowe • Wiedza na temat identyfikacji nowych możliwości w całym łańcuchu wartości w organizacji • Umiejętność budowania reputacji i zaufania organizacji przez wszystkich pracowników • Wiedza na temat uwzględniania potrzeb klientów oraz budowania systemu współpracy i podnoszenie standardów ich obsługi Programy warsztatów GPM są dostępne w ponad 145 krajach. Kursy łączą Standard P5™, 10 zasad UN Global Compact oraz schemat raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodny z Global Reporting Initiative. OCENA PSM3™ METODOLOGIA PRiSM™ CERTYFIKACJA GPM-b™ |GPM®|GPM-m™ WARSZTATY PRiSM™ Practitioner PRiSM™ Foundations GPM

9. Certyfikacja Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org The GPM-b™ poziom podstawowy oparty na wiedzy The GPM® poziom oparty na praktyce The GPM-m ™ poziom potwierdzający pełnię profesjonalizmu Certyfikacje GPM stanowią potwierdzenie kompetencji kadry organizacji na najwyższym, międzynarodowym poziomie. • Utrwalenie w organizacji najwyższych standardów zrównoważonego zarządzania projektami • Umocnienie profesjonalnego wizerunku organizacji, wyróżniającego się na tle konkurencji • Gwarancja skutecznego wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w organizacji OCENA PSM3™ METODOLOGIA PRiSM™ CERTYFIKACJA GPM-b™ |GPM®|GPM-m WARSZTATY PRiSM™ Practitioner PRiSM™ Foundations GPM

10. Standard P5 Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org Koncepcja P5™ stanowi rozszerzenie teorii uwzględniającej integrację zarządzania projektem i podstawę zastosowania listy kontrolnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowanej podczas Seminarium Ekspertów IPMA® „Survival and Sustainability as challenges to projects” („Przetrwanie i zrównoważony rozwój jako wyzwania dla projektów”) w 2010 r. 1. People- Ludzie - aspekt socjalny 2. Planet - Planeta - aspekt środowiskowy 3. Profit - Zysk - aspekt finansowy 4. Process - Proces - aspekt dotyczący ładu korporacyjnego 5. Products - Produkt - aspekt techniczny Standard P5 to narzędzie umożliwiające pomiar wpływu programów i projektów organizacji na elementy związane ze zrównoważonym rozwojem, dostarczając wiarygodnych informacji wspierających proces decyzyjny.

11. Jedyny akredytowany Partner GPM® Global w Polsce Copyright 2016 GPM® Global www.greenprojectmanagment.org Dostrzegając wpływ zmian społecznych i środowiskowych na budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji, dążymy do bycia odpowiedzialnym partnerem współuczestniczącym w rozwoju organizacji poprzez dbanie o klientów, pracowników i planetę z perspektywy procesów oraz dostarczanych produktów i usług. Jesteśmy zespołem ekspertów – praktyków z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Doradzamy na każdym etapie projektu, poprzez warsztaty pokazujemy jak skutecznie wykorzystywać w praktyce narzędzia i techniki prowadzenia projektów. Wspieramy organizacje w realizacji ich celów strategicznych. Rekomendujemy dobór właściwych projektów i dostarczamy odpowiednich narzędzi kontrolnych.

12. Zapraszamy do współpracy Akredytowany partner Ewa Bednarczyk ebednarczyk@pm2pm.pl +48 508 49 69 86 www.pm2pm.pl Dorota Budzińska-Wiska dbwiska@pm2pm.pl +48 501 30 40 20 www.pm2pm.pl

Add a comment

Related pages

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU ...

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ... Zrównoważony rozwój obszarów dojrzałości
Read more

Zrównoważony rozwój w firmie Zott - Zottarella

Zrównoważony rozwój w ... Podstawowe wartości w zarządzaniu grupą Zott oparte są na modelu ... że stale pracujemy nad nowymi projektami, ...
Read more

Szkolenia GPM- zrównoważony rozwój organizacji

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ... najnowszych trendów w zarządzaniu; ... metod zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami, ...
Read more

CSR i zrównoważony rozwój

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami tłumaczeniowymi, zdobyte dzięki działalności na wymagającym i specyficznym ...
Read more

Rozwój kwalifikacji w zarządzaniu projektami, programem ...

Rozwój kwalifikacji w zarządzaniu projektami, ... Mateusz Roszczak Antywzorce w zarządzaniu projektem IT.
Read more

Biuro tłumaczeń SYNTRAD

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami ... CSR i zrównoważony rozwój. ... które łączą w sobie ...
Read more

Rozwój kwalifikacji w zarządzaniu projektami, programem ...

Rozwój kwalifikacji w zarządzaniu projektami, programem i portfelem projektów w IPA S.A ... Rozwój kwalifikacji w zarządzaniu projektami, ...
Read more

Zrównoważony rozwój i CSR - Usługi Deloitte z zakresu ...

Zrównoważony rozwój opisują cztery słowa ... Ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zasobami w całym łańcuchu ...
Read more

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. Doradztwo Każdemu Klientowi rekomendujemy dobór właściwych projektów i dostarczamy ... i zrównoważony rozwój.
Read more