Zòn erojèn yo

50 %
50 %
Information about Zòn erojèn yo

Published on October 23, 2016

Author: WatsonJeanLouisMoise

Source: slideshare.net

1. Zòn erojènyo Erojèn:Soti nan mo grèkki vle di lanmou,dezi. Genos: Ki vle di pwodwi,kavinansent. Zòn erojènyo,se toutpati nankò moun ki plissansib,objektif li se aktive seksyèlmanyon moun.Diferanzònnan kòa ka genplisoswamwens erojènnanchakmoun, nansans sa, gen gwodiferansendividyèl. Fanm ak gasonyo diferannan anpil,aspe espesyalmannantèm erotik;pandannoupataje kèkzòn erojèn. Zòn erojènyodivize ande fòm: prensipal yo oprimè,ki se pati ki pi sansibyo nan kòa, epi pi fasil reponnaeksitasyon, aksegondè,ki reponnakaresmennan yondegre pi piti. -Zòn erojènprimè Sa yo se zòn ki nan gason konsatounan fanm, kamennenyonorgasme oswaPi gwo pwen nan plezi seksyèl. Nan Gason, gen yonsèl primé zònéregène:tèstikulyooswaomwen toutantye nanpati gason yo. Ex: Touche a oswa presyonnanglanyo; Manyenyonan glan yooswa presyonannan kourón nan glanyo. Nan fanm, gen2 zònerojènprimé:clitorisakvajen. Clitoris:Ti ògànerectile nanvulvla.Aksyon se bayplezi seksyèl. -Zòn erojènsegondé Nan Gason: Bouche,zòrèy,pwenttete,aknenpòtzònvwazen jenital yo. Nan fanm: Bouch,zòrèy,po je,kou(toutpati nan kou),tete {kapabkonsidere kòmyonzòn primé),vant,régionlombaire epi ranch, kwis(sitouanndanan),boundaaktoutrejyonan vwazennanjenital yo. Bouch: sansiblite bouchlaogmante akeksitasyon.Fè li trè sansibakkarèslotbouch. Zòrèy: Yo se pati trè sansibnan kòa, gen de pati ki pi sansibnan gasonan ak fi a: le lobe de l'oreilleakpati deye zòrèyla. Tete:Gasona reponseksyèlmanmenakmwensintensite pase fanmyo. Tete Yonfanm yo trè sansibepi yose yon santplezi fi. Do: Soutou de kote kolònvètebral laaknan vant,otou lonbrikla(nanfanm),akant lonbrik la ak pubis(nangason).

×

Add a comment