Znanstvene bibliografije in citatni indeksi

100 %
0 %
Information about Znanstvene bibliografije in citatni indeksi
Education

Published on June 24, 2008

Author: tbester

Source: authorstream.com

Tečaj za iskanje po elektronskih informacijskih virih:Znanstvene bibliografije in citatni indeksi : Tečaj za iskanje po elektronskih informacijskih virih:Znanstvene bibliografije in citatni indeksi Tomaž Bešter Informacijski in referalni center NUKtel 2001 200 e-pošta tomaz.bester@nuk.uni-lj.si Junij 2008 Geslo: kresnica : Geslo: kresnica Po končanem delu se samo odjavite Znanstvene bibliografije : Znanstvene bibliografije Tiskana oblika: konec 19. stol. (npr. PscyInfo l. 1887) Na CD-ROMu: konec osemdesetih Spletna oblika: sredi devetdesetih Značilnosti : Značilnosti Za pregled in iskanje literature z določenega področja Tipi dokumentov Kontrolirani slovar deskriptorjev (tezaver) itn. Naslovi v NUK : Naslovi v NUK Vsa področja: Academic Search Premier Družboslovje in humanistika: FRANCIS Naslovi v NUK : Naslovi v NUK Sociologija: Sociological Abstracts Psihologija: PsycINFO Ekonomija: ABI/Inform, Business Source Premier Komunikologija: Communication & Mass Media Complete Naslovi v NUK : Naslovi v NUK Bibliotekarstvo in inf. znanosti: LISA, Library Literature & Inf. Sci. Full Text Vzgoja in izobraževanje: ERIC Kazensko pravosodje in kriminologija: NCJRS Socialno delo: Social Services Abstracts Šport: SPOLIT Naslovi v NUK : Naslovi v NUK Jezikoslovje in literarne vede: MLA International Bibliography, Linguistics and Language Behaviour Abstracts Muzikologija: RILM Naslovi v NUK : Naslovi v NUK Medicina: Medline Zdravstvena nega: Health Source: Nursing/Academic Edition Konzervatorstvo: AATA Online in BCIN Naravoslovje in tehnika(CTK idr.) : Naravoslovje in tehnika(CTK idr.) INSPEC: fizika, elektrotehnika, računalništvo SciFinder COMPENDEX: tehnologija ICONDA: gradbeništvo in arhitektura Proquest Computing Proquest Telecommunications Seznam na http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke Citatni indeksi : Citatni indeksi Iskanje literature po sklicevanju na druge avtorje. Citat ni samo znanstveni članek, ampak tudi knjiga (tudi leposlovje), patenti, umetniške slike, glasbena dela itn. Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citaton Index (A&HCI) od leta 1970 na Web of Science http://wos.izum.si EndNote : EndNote Program za urejanje osebne bibliografske zbirke EndNote Brezplačen dostop za uporabnike Univerze v Ljubljani in drugih institucij, ki imajo dostop do citatnih indeksov Web of Science EndNote : EndNote Program omogoča:- iskanje po različnih servisih in vnos bibliografskih zapisov v osebno zbirko- ročni vnos bibliografskih podatkov- uvoz datotek z bibliografskimi zapisi npr. s shranjenimi rezultati iskanja na nekem servisu (Export to EndNote ipd.)- oblikovanje in izpis bibliografije, izbirate lahko med več kot tisoč stili citiranja (APA, MLA, Harvard, Chicago itn.)- citiranje in oblikovanje bibliografije iz osebne zbirke kar med pisanjem dokumenta v Microsoft Word- izvoz bibliografskih zapisov v različnih stilih citiranja in formatih datotek- izmenjavo osebnih zbirk z drugimi uporabniki EndNote : EndNote Za uporabo programa se morate registrirati na servisu Web Science/Knowledge z lokacij Univerze v Ljubljani oziroma morate biti avtorizirani preko oddaljenega dostopa.Povezava z lokacij UL > sledite povezavo My EndNote WebOddaljen dostop  > sledite povezavo My EndNote WebPo registraciji lahko z vašim elektronskim naslovom in geslom uporabljate program od kjerkoli na naslovu http://www.myendnoteweb.com Citatni indeksi : Citatni indeksi PsycINFO Academic Search Premiere Sciencedirect (dostopen vsem članicam UL razen z lokacij NUK) Sociological Abstracts Vaja : Vaja Kobal D, Musek J: Self-concept and academic achievement: Slovenia and France. V: PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 30 (5): 887-899 APR 5 2001 Bibliometrična analiza časopisov in citiranosti : Bibliometrična analiza časopisov in citiranosti Analiza citiranosti na ravni časopisov Faktor vplivnosti idr. Journal Citation Reports Social Sciences Edition Journal Citation Reports Science Edition Na spletu: - www.scimagojr.com (Scopus) - www.eigenfactor.org - Google Učenjak Kako do dokumentov : Kako do dokumentov V rezultatih iskanja so navedeni podatki o viru Poti do člankov: COBIB, serijske publikacije (iskanje po besedah iz naslova in/ali ISSN) medbibliotečna izposoja (tudi v elektronski obliki, faks) Elektronski časopisi Zaključek : Zaključek Prosim, da se po končanem delu odjavite iz okolja Windows Kliknite gumb Start (na zaslonu levo spodaj) kliknite Log off

Add a comment

Related presentations

Related pages

Znanstvene bibliografije in citatni indeksi - Education

1. Tečaj za iskanje po elektronskih informacijskih virih: Znanstvene bibliografije in citatni indeksi Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK ...
Read more

“Znanstvene bibliografije in citatni indeksi” | Prireditve ...

torek, 18. november od 10. do 13. ure. Na teč aju bomo predstavili znač ilnosti znanstvenih bibliografij, na praktič nih primerih demonstriramo ...
Read more

Citatni indeksi - Education - documents.tips

Znanstvene bibliografije in citatni indeksi 1. Tečaj za iskanje po elektronskih informacijskih virih: Znanstvene bibliografije in citatni indeksi Tomaž ...
Read more

Mrežnik - Citatni indeksi - mreznik.nuk.uni-lj.si

Znanstvene bibliografije; Bližnjice. Academic Search Complete; biblos; ... Citatni indeksi. Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, ...
Read more

Mrežnik - Znanstvene bibliografije

Citatni indeksi; dLib ... Znanstvene bibliografije. Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih ...
Read more

[SlovLit] Znakovni jezik -- Citatni indeksi in Znanstvene ...

[SlovLit] Znakovni jezik -- Citatni indeksi in Znanstvene bibiografije -- Zgodovinskost literarne naracije Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Read more

Citatni indeksi, faktorji vpliva etc. « Knjižnica FL UM

Citatni indeksi, faktorji vpliva etc. ... pri čemer je beleženje citiranosti omejeno na izvirne znanstvene članke, ... Osebne bibliografije COBISS.
Read more

[SlovLit] V ponedeljek ...

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih virih. Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi" bo v ponedeljek, 19 ...
Read more