Znaczenie poznawania osobowosci pracownikow dla sprawnego zarzadzania kadrami

50 %
50 %
Information about Znaczenie poznawania osobowosci pracownikow dla sprawnego zarzadzania...

Published on December 14, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat poznawania osobowości pracowników.

Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami bibliotek Dr Stefan Kubów Instytut Bibliotekoznawstwa i IN Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Mail: stefan.kubow@dswe.pl

Osobowość a zarządzanie Osobowość Osobowość - wymiary Osobowość a działanie Osobowość a postawy Osobowość a wartości Osobowość – możliwość zmiany Poznawanie osobowości (kandydata na) pracownika – okoliczności i metody Pożytki dla zarządzania kadrami

Osobowość

Osobowość - wymiary

Osobowość a działanie

Osobowość a postawy

Osobowość a wartości

Osobowość – możliwość zmiany

Poznawanie osobowości (kandydata na) pracownika – okoliczności i metody

Pożytki dla zarządzania kadrami

Osobowość a zarządzanie 1. a.Osobowość – wewnętrzny system regulacji, pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku, w wymiarze czasowym 1 b. charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także wchodzenia z nim w interakcje (Wikipedia) 1 c. Zorganizowany agregat procesów i stanów psychicznych właściwych jednostce (R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa, 2000, s. 105)

1. a.Osobowość – wewnętrzny system regulacji, pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku, w wymiarze czasowym

1 b. charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także wchodzenia z nim w interakcje (Wikipedia)

1 c. Zorganizowany agregat procesów i stanów psychicznych właściwych jednostce (R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa, 2000, s. 105)

Osobowość a zarządzanie 1.d. Sposób powiązania bądź zintegrowania niektórych składowych człowieka pod wpływem oddziaływań społecznych, własnych i innych oraz ich ekspresja w zachowaniu (postawy, nawyki, traktowanie siebie i innych itd.) Przez składowe rozumieć należy struktury, procesy, funkcje i wytwory, jak: geny, popędy, emocje, „ja”, podświadomość, umysł, elementy kultury (to co człowiek przejmuje spoza niego) (L. Ostasz, Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii. Olsztyn, 2000, s. 18)

1.d. Sposób powiązania bądź zintegrowania niektórych składowych człowieka pod wpływem oddziaływań społecznych, własnych i innych oraz ich ekspresja w zachowaniu (postawy, nawyki, traktowanie siebie i innych itd.)

Przez składowe rozumieć należy struktury, procesy, funkcje i wytwory, jak: geny, popędy, emocje, „ja”, podświadomość, umysł, elementy kultury (to co człowiek przejmuje spoza niego) (L. Ostasz, Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii. Olsztyn, 2000, s. 18)

Osobowość a zarządzanie 1.e. Należy pamiętać, że osobowość to nie to samo co charakter lub temperament. To są czynniki składające się na osobowość. Charakter jest tym w osobowości, co jest naby te przez interakcje z innymi, głównie rodzicami, oraz przez własną aktywność i wysiłek, własne radzenie sobie z sobą, innymi i ze światem. Temperament zaś to wrodzony sposób uporządkowania prostych struktur podmiotu, związany z włączaniem się jego aktywności, przebiegu tej aktywności, trwałości reakcji itd.

1.e. Należy pamiętać, że osobowość to nie to samo co charakter lub temperament. To są czynniki składające się na osobowość.

Charakter jest tym w osobowości, co jest naby te przez interakcje z innymi, głównie rodzicami, oraz przez własną aktywność i wysiłek, własne radzenie sobie z sobą, innymi i ze światem.

Temperament zaś to wrodzony sposób uporządkowania prostych struktur podmiotu, związany z włączaniem się jego aktywności, przebiegu tej aktywności, trwałości reakcji itd.

Osobowość a zarządzanie 1. f. Ja (ego) jako centrum osobowości. Tu zbiegają się reprezentacje (obrazy) relacji między składowymi przedmiotu. Ja: stanowi częściową identyczność (tożsamość) podmiotu, odpowiada za identyfikowanie się podmiotu z czymkolwiek, tworzy obraz podmiotu, jest jednym z biegunów pola świadomości współtworząc samoświadomość

1. f. Ja (ego) jako centrum osobowości. Tu zbiegają się reprezentacje (obrazy) relacji między składowymi przedmiotu. Ja:

stanowi częściową identyczność (tożsamość) podmiotu,

odpowiada za identyfikowanie się podmiotu z czymkolwiek,

tworzy obraz podmiotu,

jest jednym z biegunów pola świadomości współtworząc samoświadomość

Osobowość a zarządzanie

Add a comment

Related pages

Znaczenie poznawania osobowosci pracownikow dla sprawnego ...

Share Znaczenie poznawania osobowosci pracownikow dla ... osobowosci pracownikow dla sprawnego ... pracownikow dla sprawnego zarzadzania kadrami.
Read more

Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla ...

Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami bibliotek / Stefan Kubów. Autorzy.
Read more

zarzadzanie kadrami wikipedia

... rozwojem i utrzymaniem siły Podstawy zarządzania kadrami ... kadrami gwsh-Katowice. Istota i znaczenie ... poznawania osobowosci pracownikow dla ...
Read more

Osobowosci - gohyfi - bloog.pl

osobowosci osobowosci, ... pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami, ... Istota i rozwój, Znaczenie poznawania, ...
Read more

Osobowosci - Abokul - bloog.pl

... pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami, ... Znaczenie poznawania, ... Sobolewski · Test osobowościowy, pracownikow dla sprawnego, ...
Read more

Wynagradzania pracownikow - Education

Znaczenie poznawania osobowosci pracownikow dla sprawnego zarzadzania kadrami ... temat poznawania ... 8 Znaczenie Motywacji Pracownikow w ...
Read more

Biblioteka DSW - Poznawanie osobowości pracowników

Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami bibliotek.
Read more

Zarządzanie zasobami ludzkimi - tematy prac magisterskich ...

Analiza systemu zarządzania kadrami na przykładzie ... problemów warunkiem sprawnego ... oraz jego znaczenie dla skutecznego ...
Read more

Biblioteka DSW - Biuletyn DSW

Poznawanie osobowości pracowników Dodane 14.04.2008 | Komentarze (0) Znaczenie poznawania osobowości pracowników dla sprawnego zarządzania kadrami ...
Read more