Zmiany zasięgu gatunków

100 %
0 %
Information about Zmiany zasięgu gatunków
Education

Published on March 1, 2014

Author: magdalenamg

Source: slideshare.net

Przyroda a zmiany klimatu Zmiany zasięgów

Wędrówki Gatunki zwierząt i roślin od zawsze podążały za zmieniającym się klimatem. Badania wskazują, że blisko połowa gatunków zmieniła swój zasięg bądź zachowanie pod wpływem zmian klimatycznych, które dokonały się na przestrzeni ostatnich 140 lat.

Dlaczego? Gdy obszar, na którym występują rośliny staje się dla nich nieprzyjazny – na przykład za sucho im w lecie czy za chłodno w zimie – przestają tam rosnąć. Gdy nowe tereny okazują się przydatne do zasiedlenia, rośliny dość szybko je kolonizują. Również zwierzęta wędrują za przemieszczającym się źródłem pożywienia i w poszukiwaniu lepszych siedlisk. Przykładem takiej reakcji roślin i zwierząt na zmieniające się warunki pogodowe jest ich migracja.

Klimat a zasięg Obecne zmiany klimatu również powodują zmiany zasięgu gatunków. Zmiany te są zaskakująco szybkie. Dla przykładu, w ostatnim stuleciu europejskie motyle przesunęły swe zasięgi na północ o 35-240 km. Zmiany takie zaobserwowano we wszystkich grupach zwierząt i roślin, zarówno w ekosystemach wodnych, jak i lądowych.

Polska i Europa To zjawisko dotyczy także naszego kraju i kontynentu. Dość powiedzieć, że w XX wieku klimat w Europie uległ ociepleniu 0,8 °C. Niby niewiele ale oznacza to, że współczesne temperatury są takie same jak te, które sto lat temu panowały na terenach oddalonych o 120 km na południe.

Przykładowo: Motyl Czerwończyk uroczek (Lycaena tityrus), przekroczył w 1998 roku granice Estonii, by już po ośmiu latach skolonizować ją w całości i dotrzeć do Bałtyku. Tempo jego inwazji jest znacznie szybsze od przeciętnego tempa (ok. jeden kilometr na rok), w jakim zasięg występowania zwierząt przesuwa się na północ. Czerwończyk uroczek (samiec) Czerwończyk uroczek (samica)

Problemy Jednakże wielu gatunkom trudno jest podążać za ocieplającym się klimatem w poszukiwaniu lepszych siedlisk. Współczesny krajobraz jest pełen barier utrudniających migracje: dróg, miast i obszarów rolniczych, trudnych do przekroczenia dla leśnych zwierząt. W konsekwencji żyją one na niewielkich, odciętych od siebie obszarach. Zmiana klimatu zmusza zwierzęta do migracji poprzez nieprzyjazne środowiska. Często nie są w stanie opuścić swoich siedlisk bądź giną podczas wędrówki (np. żaby na drogach). Jest to jedno z poważniejszych zagrożeń dla wielu gatunków zwierząt zamieszkujących Polskę.

Nowe gatunki Naturalną konsekwencją zmian zasięgów jest pojawianie się w naszym kraju nowych, południowych gatunków. Obecność niektórych z nich może budzić zaniepokojenie, zwłaszcza jeśli są szkodnikami upraw bądź roznoszą choroby. Warto jednak pamiętać, że zmiana średniej rocznej temperatury nie musi oznaczać masowego pojawienia się malarii czy żółtej febry w Polsce. Współczesny krajobraz z nowoczesnym rolnictwem, ludnością mieszkającą w miastach, a przede wszystkim powszechna opieka zdrowotna i ogólna jakość życia sprawiają, że wystąpienie tych plag jest mało prawdopodobne.

Dobre strony Zmiana klimatu to nie tylko zagrożenie utratą naszych dawnych, rodzimych gatunków. Przykładowo gatunki chronione tj. np. pająk tygrzyk stają się coraz bardziej pospolite. W wyniku zmian klimatu także inne, kiedyś rzadkie i objęte ochroną organizmy, spotykane do tej pory tylko na południu Polski, zwiększają swą liczebność i zasięg. Jednym z wielu przykładów może być modliszka zwyczajna czy też właśnie tygrzyk paskowany.

Łukasz Zawiski IIIb MMXIII/MMXIV

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zmiany zasięgu gatunków - Education

1. Przyroda a zmiany klimatu Zmiany zasięgów 2. Wędrówki Gatunki zwierząt i roślin od zawsze podążały…
Read more

Zmiany zasięgu gatunków - zycieaklimat.edu.pl

Zmiany zasięgu gatunków Badania wskazują, że blisko połowa gatunków zmieniła swój zasięg bądź zachowanie pod wpływem zmian klimatycznych ...
Read more

Zmiany krajobrazu - zycieaklimat.edu.pl

Zmiany zasięgu gatunków: Zmiany pór roku: Zmiany krajobrazu: Zmiany w oceanach: Zmiany obiegu węgla na Ziemi: Przystosowywanie się gatunków do nowych ...
Read more

INWAZJE BIOLOGICZNE JAKO ZAGROŻENIE DLA PRZYRODY

zmiany zasięgu gatunków odbywają się niekiedy dość szybko, w okresie nie dłuższym niż kilka dekad. Najczęściej jednak naturalna ekspansja lub ...
Read more

WPŁYW ZMIANY KLIMATU NA GATUNKI BEZKRĘGOWCÓW W EUROPIE, Z ...

2.6 Wysokościowe zmiany zasięgu ... punktu widzenia ochrony, biorąc pod uwagę użyteczność wielkości zasięgu gatunków w odniesieniu do
Read more

Zmiany awifauny leśnej Polski na tle dzia a gospodarczych ...

Zmiany awifauny le śnej Polski na tle ... ograniczanie zasięgu i liczebności gatunków wyspecjalizowanych, a wzrost populacji genera-listów.
Read more

Zmiany zasięgu chorób transmitowanych przez komary pod ...

gu wielu gatunków mikroorganizmów, roślin izwie ... Zmiany zasięgu chorób transmitowanych przez komary pod wpływem globalnego ocieplenia klimatu
Read more

Planowane rozpoczęcie realizacji projektu doktoranckiego ...

zmianach zasięgu występowania, ... zmiany zasięgów geograficznych gatunków w odpowiedzi na przyszłe zmiany klimatu (Engler et al. 2011).
Read more

Zasięg (biogeografia) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Mapa zasięgu wanilii ... rzeczy są przede wszystkim zmiany klimatu i zjawiska ewolucyjno-genetyczne, wpływające na zakresy tolerancji gatunków.
Read more