Zitlarin Dunyası

50 %
50 %
Information about Zitlarin Dunyası
Education

Published on July 9, 2009

Author: mahinur

Source: slideshare.net

Description

Zıtlıklar alemi-yolyordam

Zıtlıklar Dünyası

Geçenlerde Makedonya Milli Eğitim Bakanlığının okullarda din eğitimini teşvik etmek amacıyla yayınladığı bir videoya rastladım.

Video’da Küçük bir öğrenci olan Albert Einstein ile hocası arasında geçen diyalog aktarılıyordu.

Profesör olan hocası, Allah’ın varsa kötü olduğunu, çünkü kötülüğü yaratan birisinin kötü olacağını iddia ederek öğrencilere Allah’ı inkar etmeye çalışıyordu.

Tam bu sırada küçük dahi parmağını kaldırarak hocasına soğukluğun veya karanlığın olup olmadığını soruyor,

hocası “Vardır!” deyince öğrenci Einstein, aslında bunların olmadığını,

soğuğu bize düşündüren şeyin sıcaklığın yokluğu olduğunu, yine karanlığın da ışığın yokluğundan kaynaklandığını,

dolayısıyla karanlığın veya soğukluğun olmadığı gibi kötülüğün de olmadığını,

Allahın kötülüğü yaratmadığını, insanın kalbinde Allah sevgisi olmayınca gerçekleşen şeylere bu ad verildiğini…

….söyleyerek profesörü susturuyordu.

Oldukça ikna edici bu diyalogda bizim kader ve kaza inancımızdaki hayır ve şer ilişkisi açısından bakıldığında bir takım çelişkilerin olduğunu düşündüm.

Einstein’a mal edilen ve hocasına cevap mahiyetinde anlatılan bu hususlarda her iki tarafta da hatalar vardı.

Bir taraf Allah’ı inkar etmeye çalışıyor, diğer taraf ise, Allahın yarattığı şeyi inkar ediyordu.

İlkönce, Einstein kim olursa olsun kendi sahasında dahi olabilir amma, imani meselelerde çok cahil olabilir.

Çünkü, bir fennin veya bir sanatın tartışma sebebi olmuş bir meselesinde, o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san'atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri delil olmaz; o bilimin uzmanları arasına dâhil sayılmazlar.

Meselâ; büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip kadar hükmü geçmez.

NİSBİ HAKİKATLER

Bu evrende varlıklar zıtlarıyla birlikte yaratılmıştır. Bazı varlıklar ancak zıtlarıyla birlikte var olabilirler ki, bunlara biz nisbi hakikatler diyoruz.

Cenab-ı Allah, lezzetin içine elemi, hayrın içine şerri, güzelliğin içine çirkinliği, faydanın içine zararı koyarak nisbi hakikatler dediğimiz soyut olan ve bir diğerine göre var olup bir ölçücük olan gerçekleri yaratmıştır.

Çok şeyden bir şey yaratan Yüce Allah (c.c.), bir şeyden de çok şey yaratmayı irade etmiştir.

Nisbi hakikatler, kâinattaki varlıkları birbirine nispet eder, onları birbirlerine bağlar. Şu evrendeki muhteşem düzen onlardan doğar.

Bir şeyin zıddı, o şeyin nisbi hakikatlerinin var olmasına sebeptir. Nisbi hakikatler, hakiki hakikatlerden çoktur. Hatta bir zatın hakiki hakikatleri yedi ise, nisbi hakikatleri yedi yüzdür.

Ahirette bu nisbi hakikatler asıl olacaklardır.

Sıcaklığın mertebeleri, soğukluğun ona dahil olmasıyla ortaya çıkmıştır.

Güzelliğin dereceleri çirkinliğin yaratılmasıyla meydana gelmiştir.

Işık karanlıksız olamaz. Cennet olmazsa belki Cehennem azap vermez. Yine Cehennem zemherirsiz olamaz.

Kâinatta esas arzu edilen ve çokça yaratılan ancak kemaller, hayırlar ve güzelliklerdir.

Kötülükler, çirkinlikler, eksiklikler ise; güzellerin, hayırların, mükemmelliklerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve az, ikincil olarak yaratılmışlardır ki;

…hayırların, güzelliklerin, mükemmellerin mertebelerini, türlerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar,

…nisbi hakikatlerin var olmasına ve görünmesine bir başlangıç ve bir ölçücük olsunlar.

Bilinen bir gerçektir ki, küçük bir şer için büyük bir hayır terk edilmez.

Terk edilirse, büyük şer olur. Kangren olmuş bir parmağı kesmek şer gibi görünse de, bütün vücudu kurtarmak söz konusu olduğundan aslında hayırdır.

Nisbi hakikatlerin var olması Cenab-ı Allah’ın bir çok isminin de gereğidir.

Açlık vardır. Açlık olmazsa Rezzak ismi nasıl tecelli edecektir? İyilik de vardır, kötülük de vardır.

Günah ve kötülükler sebebiyle Kahhar ismi, Gaffar ismi, Afuvv ismi, Settar ismi tecelli edecektir. Hastalık vardır ki, Şafi ismi tecelli ediyor...

Şerler ve kötülükler olmasa Cehennem de olmazdı. Şerlerin varlığı, cehennemin varlığına en büyük delildir.

Özetle: Şu kâinata dikkatle bakıldığında içinde iki unsurun her tarafa uzanmış ve kök atmış olduğu görünür.

Hayır şer, güzel çirkin, fayda zarar, kemâl noksan, aydınlık karanlık, hidâyet dalâlet, nur nâr, îman küfür, tâat isyan, korku sevgi gibi…

…eserleriyle, meyveleriyle şu kâinatta zıtlar birbiriyle çarpışıyor.

Daima değişimlere ve dönüşümlere mazhar oluyor. Başka bir âlemin ürünlerinin tezgâhı hükmünde çarklar döndürülüyor…

Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri, ebede gidecek; önce bir yerde birleşip sonra birbirinden ayrılacak.

Bunlar o vakit, Cennet-Cehennem şeklinde ortaya çıkacaktır. Mâdem baki alem, şu fani alemden yapılacaktır. Elbette asli unsurları, bekaya ve ebede gidecektir.

Evet Cennet-Cehennem, yaratılış ağacının ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu kâinat silsilesinin iki neticesidir…

…Şu akıp giden faaliyetlerin iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan varlıkların iki havuzudur ve lûtuf ve kahrın iki tecelligâhıdır ki;

kudret eli şiddetli bir hareket ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır.

Yüce Allah şu dünyayı, bir imtihan ve tecrübe meydanı, isimlerine bir ayine, kader kalemine ve kudretine bir sayfa olarak yaratmıştır.

Tecrübe ve imtihan ise gelişmeye sebeptir. O gelişme ise, kabiliyetlerin ortaya çıkmasına sebeptir.

O kabiliyetlerin ortaya çıkması ise, nisbi hakikatlerin belirmesine sebeptir.

Nisbi hakikatlerin ortaya çıkması ise, Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerinin tecellilerini göstermesine ve kâinatı O’nun bir mektubu şekline çevirmesine sebeptir.

İşte şu imtihan ve teklif sırrı iledir ki; Yüksek ruhların elmas gibi cevherleri, alçak ruhların kömür gibi maddelerinden süzülüp, ayrılır...

www.yolyordam.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

ZITLARIN UYUMU - ilimdunyasi.com

zitlarin uyumu. temmuz 2011 70.sayi zit renkler ...
Read more

ZITLARIN ÇEKİMİ - ilimdunyasi.com

ilimdunyasi kabe ve mekke canli yayin sunan rüya tabirleri ve tasavvuf konularini içeren bir ilim sitesidir
Read more

BD Harlequin Caitlin Crews - Zıtların Çekimi - E-Kitap

İvan Korovin, son derece fakir bir çocukluktan bugünkü milyarder ve hayırsever haline güçlü iradesi ile gelmişti.Şimdi ciddi bir sorunu vardı ...
Read more