ZBiLK - rusza nabór wniosków

50 %
50 %
Information about ZBiLK - rusza nabór wniosków
News & Politics

Published on February 20, 2014

Author: esejek

Source: slideshare.net

Konferencja prasowa 20 lutego 2014 1. Podsumowanie procesu zasiedlania mieszkań (2012-2014) 2. Zasady przydziału mieszkań – nabór wniosków

Podsumowanie procesu zasiedlania mieszkań ETAP PIERWSZY – ZAKOŃCZONY Nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego  Od 21 czerwca do 22 października 2012 roku ETAP DRUGI – ZAKOŃCZONY Weryfikacja wniosków  Marzec 2013 roku ETAP TRZECI – ZAKOŃCZONY Upublicznienie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania  Marzec 2013 roku

ETAP CZWARTY – ZAKOŃCZONY Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań przez Społeczną Komisję Mieszkaniową  Czerwiec/ lipiec 2013 ETAP PIĄTY – ZAKOŃCZONY Zapoznanie się przez pracowników ZBiLK z opiniami SKM i weryfikacja punktacji  Lipiec/ sierpień 2013 ETAP SZÓSTY – ZAKOŃCZONY Upublicznienie wykazów osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu  Lipiec 2013 – lokale z zasobów TBS  Sierpień 2013 – lokale socjalne  Sierpień – lokale do remontu

ETAP SIÓDMY – ZAKOŃCZONY Wydawanie ofert lokali socjalnych oraz z zasobów TBS ETAP ÓSMY – ZAKOŃCZONY Oglądanie mieszkań „do remontu”  Wrzesień – Listopad 2013 ETAP DZIEWIĄTY – ZAKOŃCZONY Składanie wniosków na lokale „do remontu” przez osoby, które znalazły się na ostatecznym wykazie ETAP DZIESIĄTY – CZĘŚCIOWO ZAKOŃCZONY Podpisywanie umów o przeprowadzenie remontu / umów najmu (przekazanie kluczy, odebranie wyremontowanych lokali itd.)

Statystyki LOKALE SOCJALNE: 71 – wnioskodawcy zakwalifikowani do wynajęcia lokalu socjalnego 58 – wnioskodawcy, którzy przyjęli mieszkanie i podpisali umowę najmu 5 – wnioskodawcy, którzy odebrali oferty, ale jeszcze nie podjęli decyzji 4 – wnioskodawcy oczekujący na kolejną ofertę mieszkania 4 – wnioskodawcy wycofani z listy uprawnionych

Statystyki LOKALE Z ZASOBÓW TBS: 75 – wnioskodawcy zakwalifikowani do wynajęcia lokalu z zasobów TBS 4 – wnioskodawcy, którzy dołączyli do listy przechodząc z wykazu „mieszkań do remontu” z uwagi na zbyt wysokie dochody Wchodzi w życie Zarządzenie Prezydenta mówiące o uzupełnieniu listy uprawnionych o wnioskodawców ze zbyt mała liczbą punktów by znaleźć się na opublikowanym wykazie. 77 – wydane upoważnienia do wynajęcia lokalu z zasobów TBS 394 – liczba wszystkich nazwisk na uzupełnionej liście wnioskodawców

Statystyki LOKALE „DO REMONTU”: 363 – wnioskodawcy uprawnieni do wynajęcia lokalu „do remontu” ok. 200 – liczba wnioskodawców, którzy już podpisali albo niebawem podpiszą umowę o wykonanie remontu w wybranym przez siebie lokalu 6 – liczba lokali już wyremontowanych przez najemców (stan na 17.02) ok. 50 – liczba osób, które nie wnioskowały o żadne mieszkanie mimo uprawnienia do uzyskania lokalu „do remontu”. Osoby, które są zakwalifikowane do uzyskania lokalu wciąż wybierają mieszkania spośród wolnych lokali

Podsumowanie     - sukces nowej polityki mieszkaniowej Zasiedlenie niespełna pół tysiąca mieszkań przez osoby, które złożyły wnioski w drugiej połowie 2012 roku. Weryfikacja kolejki – z 16 tysięcy oczekujących w tzw. „starej kolejce” pozostało ok. 5 tysięcy realnie zainteresowanych wynajęciem mieszkania. Zmiana systemu przydziału mieszkań – lokale otrzymały osoby najbardziej potrzebujące (zgodnie z kryteriami Uchwały Rady Miasta), a nie te, które najdłużej czekały (choć okres oczekiwania zwiększał szansę na wynajęcie lokalu poprzez dodatkowe punkty). Transparentność nowej polityki mieszkaniowej (jednolity system punktowy, przejrzystość zasad, pełna informacja na każdym etapie postępowania).

Nabór wniosków o najem mieszkania (2014) – TERMINY Nabór wniosków rusza 3 marca 2014 (poniedziałek) i kończy się 30 czerwca 2014 (poniedziałek) (trwa 17 tygodni). – PRZEWIDYWANA LICZBA MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA 100 – lokale socjalne (dla gospodarstw o niskich dochodach) 200 – lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy

Nabór wniosków o najem mieszkania (2014) – WZÓR WNIOSKU Wzór wniosku o najem mieszkania do pobrania ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub z Biura Obsługi Interesanta ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie. UWAGA: Dostępne będą 2 odrębne wnioski:  na lokal socjalny  na lokal do remontu na koszt przyszłego najemcy

Nabór wniosków o najem mieszkania (2014) – PROGNOZOWANY HARMONOGRAM 3 marca – 30 czerwca – nabór wniosków do 31 października 2014 – weryfikacja i punktowanie wniosków do 31 grudnia 2014 – upublicznienie projektów wykazów do 31 stycznia 2015 – składanie odwołań od naliczonej punktacji luty 2015 – przekazanie skarg i zastrzeżeń do rozpatrzenia przez SKM marzec 2015 – analiza opinii SKM i weryfikacja punktów maj 2015 - upublicznienie ostatecznych wykazów 2015 – nabór wniosków o najem mieszkania z zasobów TBS

Nowe zasady przydziału mieszkań [podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXXVII/1099/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin] 1. Okres zamieszkiwania w Szczecinie  od 3 do 5 lat 2 pkt  od 5 do 10 lat 4 pkt  powyżej 10 lat 6 pkt 2. Bezdomność  Bezdomni 1 pkt  Bezdomni przebywający w schroniskach, noclegowniach lub mieszkający na terenie ROD 5 pkt

Nowe zasady przydziału mieszkań 3. Osoby opuszczające po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą 5 pkt 4. Stan rodziny wnioskodawcy (liczba dzieci poniżej 18 r.ż.)  pierwsze dziecko 2 pkt  drugie dziecko 3 pkt  trzecie dziecko 4 pkt  każde następne dziecko 4 pkt

Nowe zasady przydziału mieszkań 5. Stan zdrowia wnioskodawcy i jego rodziny – stopień niepełnosprawności:  lekki 1 pkt  umiarkowany 3 pkt  znaczny 5 pkt  niepełnosprawne dziecko 5 pkt 6. Osoby/ rodziny mieszkające w lokalach chronionych lub treningowych 5 pkt

Nowe zasady przydziału mieszkań 7. Ocena realizacji programu usamodzielnienia się/ wychodzenia z bezdomności/ innego programu pomocowego od 0 do 7 pkt 8. Dotychczasowe warunki mieszkaniowe (tzw. przegęszczenie) 5 pkt 9. Okres oczekiwania w tzw. „starej kolejce”  Od 3 do 5 lat 4, 3, 2, 1, 0 pkt*  Od 6 do 10 lat 5, 4, 3, 2, 1 pkt*  Od 11 do 15 lat 6, 5, 4, 3, 2 pkt*  Powyżej 15 lat 7, 6, 5, 4, 3 pkt*

Nowe zasady przydziału mieszkań 10. PUNKTY UJEMNE:  Dewastacja poprzedniego lokalu -20 pkt  Samowolne zajęcie lokalu - 20 pkt  Posiadanie tytułu prawnego na czas nieoznaczony do innego lokalu - 20 pkt  Zbycie poprzedniego lokalu / rezygnacja z prawa do poprzedniego lokalu -20 pkt  Niespłacane zadłużenie w zajmowanym lokalu - 10 pkt  Utrata prawa do lokalu z powodu zadłużenia - 10 pkt

Wątpliwości i pytania  W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30.  Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 21) 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362  Infolinia: 91 43 45 448  e-mail informacyjny: info@zbilk.szczecin.pl

Dziękujemy za uwagę Szczecin, 20 lutego 2014

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania Ogólny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania od Gminy Miasta Szczecin rozpoczyna ...
Read more

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania komunalnego

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania komunalnego Wszyscy zainteresowani wynajęciem mieszkania od Gminy Miasta Szczecin powinni złożyć wniosek w ...
Read more

ZBiLK - rusza nabór wniosków - News & Politics

Wykaz konkursów, w których nabór wniosków kończy się 31 marca 2014 r. Graficzny wykaz konkursów na stypendia, nagrody i granty badawcze, w których ...
Read more

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania komunalnego ...

Pomocą w wypełnieniu dokumentów służyć będą pracownicy ZBiLK. W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji mieszkańców uruchomione zostały ...
Read more

Rusza nabór wniosków o najem mieszkania komunalnego ...

Ruszył nabór wniosków o mieszkania socjalne i mieszkania do remontu. Od początku marca do końca czerwca mieszkańcy mający niezaspokojone ...
Read more

Nowe mieszkania na Prawobrzeżu. Rusza nabór wniosków

... Lokale zostaną wynajęte za czynsz komunalny - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik ZBiLK i TBS Prawobrzeże. ... Rusza nabór wniosków. redta.
Read more

Rusza nabór wniosków w ramach działania 2.3. POIiŚ ...

Rusza nabór wniosków w ramach działania 2.3. POIiŚ Informacje Wydarzenia Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że Narodowy Fundusz ...
Read more

Aktualności :: Urząd Miasta Szczecin - Strona Główna ...

Aktualności Rusza nabór wniosków o najem mieszkania komunalnego. Wszyscy zainteresowani wynajęciem mieszkania od Gminy Miasta Szczecin powinni ...
Read more

ZBiLK Szczecin

ZBiLK ostrzega mieszkańców zainteresowanych wynajęciem ... Ruszył nabór wniosków na Zielona podwórka i przedogródki w ... Rusza badanie skarg.
Read more