Zar des tushmel 2014

50 %
50 %
Information about Zar des tushmel 2014
Art & Photos

Published on September 26, 2014

Author: only_olzii

Source: slideshare.net

Description

site

ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Завхан аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ. Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2014 оны 10 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд 10.00-17.00 цагийн хооронд бүртгэнэ. Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна. Гурав. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх); Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт; Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт; “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр Дөрөв. Шалгалтын хуваарь 2014 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна. 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/ 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/ Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”-тай танилцаж, авна уу. Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ. Тав. Мэдээлэл лавлагаа Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын 7046-3741, 98826166 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно. Шалгалт өгөх иргэдийн анхааралд: 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр болон түүнээс хойш төрсөн иргэн хуульд заасан цэргийн жинхэнэ алба хаах үүргээ биелүүлээгүй бол төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад оруулахгүй.

ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Д/д Захиалга өгсөн байгууллага Нэгжийн нэр Албан тушаалын Ажлын байранд тавигдах шаардлага Нэр Хариуцах асуудал Ангилал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага дэс түшмэл 1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль зүйн хэлтэс Мэргэжилтэн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд бакалавраас дээш боловсролтой Эрх зүйч мэргэжилтэй. - Мэргэжлийн өндөр хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, багаар ажиллах чадвартай, сахилга ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууцыг чанд хадгалах чадвартай Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, ял шийтгүүлж байгаагүй 2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Мэргэжилтэн Боловсрол, соёлын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Боловсролын баклавр,түүнээс дээш боловсролтой Багш мэргэжилтэй Боловсрол, íèéãìèéí óäèðäëàãààð ìýðãýøñýí Мэргэжлээрээ төрийн албанд 5- аас доошгүй жил ажилласан байх,Íèéãìèéí àæëûí çîõèõ ìýäëýã òóðøëàãàòàé áàéõ Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн,баримт бичиг боловсруулах багаар ажиллах чадвартай, соёлч боловсон харьцаатай Хууль журам төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг,нууц хадгалах чадвартай,идэвхи санаачилгатай 3 Боловсролын газар Сургалтын алба Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн ЕБС-ийн Бага боловсрол хариуцах ТЗ-6 1 Боловсролын баклавраас дээш боловсролтой Бага боловсролын багш Боловсролсудлалаармэргэжил дээшлүүлсэн байх Боловсролын байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар

мэргэжлээрээ мэргэшсэн ажиллах чадвартайбайх 4 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Мэргэжилтэн Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 дээд боловсролтой бакалавр болон түүнээс дээш Геодези, зураг зүйн инженер Геодези, зураг зүй, кадастр зураглалын инженер Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан асуудал боловсруулах, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, багаар ажиллах чадвартай харилцааны өндөр соёлтой, компьютерийн хэрэглээний программ болон мэргэжлийн Arc GIS, Arc View, AutoCad программ дээр ажиллах, геодезийн суурин болон электрон багаж дээр ажиллах бүрэн чадвартай Асуудлыг түргэн шуурхай боловсруулах, шийдвэрлэх чадвартай байх 5 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Халдварт өвчний асуудал ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, эрүүл ахуйч Халдвартын эмч, тархвар зүйч, эрүүл ахуйч, тархвар судлаач 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

6 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Эрүүл мэндийг дэмжих, хамт олон, салбар хоорондын оролцоо, хамтын ажиллагааны зохицуулалт ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн арга зүйч Хүний их эмч, Сэтгэл зүйч 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 7 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, зохицуулалт ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, эрүүл ахуйч, ÕÀÀ-í èõ ñóðãóóëèéí õ¿íñíèé òåõíîëîãè÷ Хоол судлаачаар мэргэшсэн 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 8 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Нийгмийн эрүүл мэндийн төсөл хөтөлбөрийн зохицуулалт ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн арга зүйч Үндсэн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

9 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Яарарлтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч Яаралтай тусламжаар мэргэшсэн 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 10 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Уламжлалт анагаах ухаан, хөнгөвчлөх эмчилгээ, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, Уламжлалт анагаах ухааны их эмч Нөхөн сэргээх эмчилгээгээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 11 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч Эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эмчийн чиглэлээр мэргэшсэн 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

12 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч Үндсэн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 13 Эрүүл мэндийн газар Эдийн засаг удирдлага мэдээллийн хэлтэс Мэргэжилтэн Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа, хандлага Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний асуудал ТЗ-5 1 Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, Био- анагаах судлаач Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх 4 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 14 Эрүүл мэндийн газар Эдийн засаг удирдлага мэдээллийн хэлтэс Мэргэжилтэн Барилга байгууламж, засвар үйлчилгээ ТЗ-5 1 Барилгын инженер болон барилгын техникч Барилгын инженер, барилгын техникч Мэргэжлээрээ мэргэшсэн Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

15 Тосонцэнгэл сумын 13 дугаар Шүүх Сум дундын 13 дугаар Шүүхийн Тамгын газар Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн Мэдээлэл, технологийн чиглэлээр ТЗ-6 1 Дээд бакалавраас дээш боловсролтой Программ хангамж , программист Программ хангамж , программист Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай Мэдээллийн технологиор мэргэшсэн байх, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой 16 Тосонцэнгэл сумын 13 дугаар Шүүх Сум дундын 13 дугаар Шүүхийн Тамгын газар Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Хуульч, Эрх зүйч ТЗ-5 1 Дээд бакалавраас дээш боловсролтой Хуульч, Эрх зүйч Хуульч, Эрх зүйч Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой 17 Тосонцэнгэл сум ЗДТГ Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Байгаль орчны чиглэлээр ТЗ-6 1 Дээд боловсролын бакалавр болон бакалавраас дээш зэрэгтэй Байгаль орчны экологич, уул уурхайн чиглэлээр болон эрх зүйч мэргэжилтэй Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн Төрийн байгуул лагад 3 – аас доошгүй жил ажилласан Мэргэжлийн өндөр хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, багаар ажиллах чадвартай, сахилга, ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууцыг чанд хадгалах чадвартай Гадаад хэлний зохих мэдлэг тэй, компьютерийн хэрэглээ ний программ дээр ажиллах чадвартай 18 Асгат сум ЗДТГ Газрын даамал Газар зохион байгуулалт ТЗ-5 1 Дээд Газар зохион байгуу лалт Давтан сурсан 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай Багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой

19 Мэргэжлийн хяналтын газар Дэд бүтэц байгаль орчин геологи уул уурхайн хэлтэс Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч Завхан аймгийн хэмжээнд Авто тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ТЗ-6 1 Дээд Инженер Авто тээврийн инженер Мэргэжлээрээ 3-5 жил ажилласан байх Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 20 Мэргэжлийн хяналтын газар Ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, õ¿íñ, ХАА, õóäàëäàà, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé õÿíàëòûí õýëòýñ Хүүхдийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Завхан аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрүүл ахуйн талаарх хууль эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах ТЗ-6 1 Дээд Эрүүл ахуйч Хүүхдийн эрүүл ахуйн чиглэлээр олгох, дээшлүүлэх сургатанд хамрагдсан Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх 21 Мэргэжлийн хяналтын газар Дэд бүтэц байгаль орчин геологи уул уурхайн хэлтэс Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч Завхан аймгийн хэмжээнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаархи хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах ТЗ-6 1 Дээд Инженер, хэмжил зүйч Тухайн хэмжлийн чиглэлээр мэргэшсэн Тухайн хэмжлийн чиглэлээр 5- аас доошгүй жил ажилласан байх Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг

чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

Add a comment

Related presentations

Art Portffolio of Tyron Shi

Art Portffolio of Tyron Shi

November 5, 2014

the Creative Portfolio of 14 year old Tyron Shi, RHS student at Rye, New York.

may las vacation

Mugwhah

Mugwhah

November 8, 2014

An Iterative Story determined by readers votes. Mugwhah is the story of a wi...

A selection of artistic impressions by David Crighton inspired by his admiration f...

AÇÃO DE ALIMENTOS

AÇÃO DE ALIMENTOS

October 30, 2014

PETIÇÃO INICIAL

The importance-of-reading-for-gifted-children

Related pages

Zar des tushmel 2014 - Art & Photos - docslide.fr

Zar des tushmel 2014. by onlyolzii. on Jun 07, 2015. Report Category: Art & Photos
Read more

03 | March | 2014 | Гэгээн Монгол

... shaw gesen baihaa zasgiin gazariin 1 tushmel nohor pvrewdorj gedeg atman ta mongolchuud ... 117.117 2014:03:01 23:45 ... Top Zar, Ad / News
Read more

PAT - 2014-2 - Documents

Zar des tushmel 2014-2 site View more Subscribe to our Newsletter for latest news. Newletter. About Terms DMCA Contact. STARTUP - Share & Download ...
Read more

Mонголчууд: Соёлжих шоoт-кат /short-cut/

... mashin tereg geed buur tolgoi ergem ed materialiin zar ... bolmoor baina. buruu huuli bus zuil hiisen toriin tushmel-g ... 2014 (3) ...
Read more

Div Iz Niša-Hors Sur Sar Sor Sir Sri Har Her Hre Zar Kar ...

Div Iz Niša-Hors Sur Sar Sor Sir Sri Har Her Hre Zar Kar. by vitez-srpski. on Dec 25, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 1.
Read more

Time and Youth OZ | Гэгээн Монгол

... ilt medregdaj bna.Ingeed tuuhee bichekh yum bol bi ch bichne shde bi mongoldoo zovshoorol ogdog tomoohon toriin alband tushmel hiij ... Top Zar, Ad ...
Read more