Zanieczyszczenie powietrza pylem zawieszonym PM10

50 %
50 %
Information about Zanieczyszczenie powietrza pylem zawieszonym PM10
Education

Published on February 16, 2014

Author: eko-blog

Source: slideshare.net

Description

Zanieczyszczenie powietrza odgrywa decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Jednym z podstawowych powodów nadmiernego zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń powstająca wskutek spalania paliw stałych w małych lokalnych źródłach ciepła - kotłach węglowych i piecach kaflowych. Pył zawieszony powoduje szereg skutków ubocznych i jest groźny dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych. Polskie miasta należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych na świecie według raportu WHO i EEA. W związku z tym podejmowane są działania naprawcze, przede wszystkim polegające na likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10  Źródła zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka  Modernizacja systemów grzewczych dla ograniczenia tzw. „niskiej emisji” Wydanie 1/2014 28.01.2014 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl

Wpływ spalania paliw na jakość powietrza  Wiele miast w Polsce styka się z problemem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. W szczególności dotyczy to okresu grzewczego, gdy do pracy włączają się niskoefektywne źródła ciepła – przede wszystkim kotły węglowe małej mocy, piece kaflowe, itp.. Nadmierne emisje zanieczyszczeń powodowane są przy spalaniu niskiej jakości paliw – pochodnych węgla, takich jak muły, floty i miały węglowe, które nie powinny być stosowane w kotłach małej mocy. PM Pył zawieszony CO tlenek węgla SO2 dwutlenek siarki NOx tlenki azotu  Dodatkowym problemem jest przy tym nieodpowiedzialne spalanie wszelkiego rodzaju odpadów domowych, powodujące emisje silnie toksycznych zanieczyszczeń, jak np. benzo-alfapiren. Tak zwane kotły „wszystkopalne” stanowią w efekcie pracy zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, w przypadku spalania w nich odpadów zamiast paliw (węgla, drewna). 2

Pył zawieszony – jeden z podstawowych problemów miast i miejscowości  Jedną z oznak spalania paliw stałych w lokalnych źródłach ciepła małej mocy jest nadmierne stężenie pyłu zawieszonego. W statystkach poziomów zanieczyszczenia, jest on określany najczęściej symbolem PM10 lub PM2,5, gdzie cyfra oznacza rozmiar cząstki pyłu: do 10 lub do 2,5 μm (mikrometra)  Smog jest widoczny właśnie jako zwiększone stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. W wielu miastach, ale także miejscowościach o charakterze uzdrowiskowym problem nadmiernego stężenia pyłu zawieszonego jest nagłaśniany w mediach – najczęściej zimą w okresie grzewczym.  W Krakowie poziom stężenia pyłu zawieszonego w okresie grzewczym jest średnio kilka razy wyższy niż poza nim. 3

Polska na tle krajów europejskich – jakość powietrza  Nadmierne zanieczyszczenie powietrza dotyka aż 90% mieszkańców Unii Europejskiej.  Polska należy do regionów Europy o najwyższym notowanym zanieczyszczeniu powietrza.  Szczególnie południe Polski stanowi duży obszar o wysokiej zawartości pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 50 μg/m3). Źródło: Europejska Agencja Środowiska (EEA) 4

Pył zawieszony w powietrzu polskich miast – ranking zanieczyszczenia  Zawartość pyłu zawieszonego (PM10) w skali rocznej, dla miast Polski: 18 do 61 μg/m3 20 μg/m3 średniorocznie - dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego PM10 polskie wymagania (MŚ): 40 μg/m3 średniorocznie - dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego PM10 μg/m3 wymagania WHO: 18 19 20 Gdańsk Elbląg, Koszalin Zielona Góra, Wałbrzych, Olsztyn 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 Suwałki Szczecin Toruń, Białystok Bydgoszcz Lublin Gdynia, Włocławek Kalisz, Łódź, Poznań Płock, Kielce, Rzeszów, Radom Opole, Gorzów Wielkopolski Warszawa Legnica Częstochowa, Jelenia Góra, Wrocław, Bytom Bielsko-Biała 40 42 45 51 54 61 Dąbrowa Górnicza, Gliwice Katowice Zabrze Nowy Sącz Rybnik Kraków 5

Dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu  Dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego wynosi: o dla pyłu PM10: 50 μg/m3 w ciągu 24h, 40 μg/m3 w ciągu roku o dla pyłu PM2,5: 25 μg/m3 w ciągu roku  Poziom informowania o nadmiernym stężeniu pyłu zawieszonego PM10 wynosi 200 μg/m3 w ciągu 24h, a poziom alarmowy: 300 μg/m3 w ciągu 24h  Przykładowy wykres stężenia 1-godzinnego pyłu PM10 w Krakowie: na podstawie danych z automatycznych stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 6

Procent mieszkańców miast europejskich narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń  Problem nadmiernego stężenia pyłu zawieszonego w krajach UE jest bardzo istotny. Procent mieszkańców miast, których dotyka większe stężenie pyłu PM10 od dopuszczalnych norm, w ostatnim czasie zwiększył się według raportu EEA. 100% 80% Procent mieszkańców miast z krajów UE narażonych na zanieczyszczenie wyższe od dopuszczalnych norm PM10 O3 60% NO2 ! SO2 40% PM10 20% 2002 2003 2004 2005 2006 Źródło: „Air quality in Europe — 2013 report”, EEA Report No 9/2013 2007 2008 2009 2010 2011 7

Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na organizm człowieka  Skutki oddziaływania na organizm ludzki dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenku azotu (NO2), benzo-alfa-pirenu (BaP) i pyłu zawieszonego (PM) według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) są krytyczne: Bóle głowy, niepokój (SO2), wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (PM) Podrażnienie oczu, nosa i gardła, problemy z oddychaniem (O3, PM, NO2, SO2, BaP) Wpływ na układ oddechowy: podrażnienia, infekcje i zapalenia. Astma, obniżona czynność płuc, przewlekła choroba obturacyjna płuc (PM) i rak płuc (BaP) Choroby sercowonaczyniowe (PM, O3, SO2) Wpływ na wątrobę, śledzionę i krew (NO2) Wpływ na układ rozrodczy (PM) Źródło: „Air quality in Europe — 2013 report”, EEA Report No 9/2013 8

Skutki oddziaływania pyłu zawieszonego na organizm człowieka  Pyły wnikając wgłąb układu oddechowego człowieka utrudniają wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.  Na negatywne skutki nadmiernego stężenia pyłów narażone są głównie osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa), osoby z niewydolnością układu krążenia, osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu, dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. 9

Pył zawieszony – test oddziaływania na człowieka w warunkach dużego miasta  Dlaczego problem nadmiernego stężenia pyłu zawieszonego PM10 jest tak bardzo istotny dla zdrowia ludzkiego? Wnikanie pyłu zawieszonego do organizmu człowieka zobrazowano w teście wykonanym w Modenie (Włochy). Należy ono do zanieczyszczonych miast ze średnim stężeniem pyłu PM10 równym 42 μg/m3 (porównywalnie do wielu miejsc na południu Polski).  Stacja pomiarowa w centrum miasta (Modena) przez 12 godzin pracowała w identyczny sposób, w jaki oddycha człowiek. 12 h Źródło: beppegrillo.it  Po 12 godzinach krążek z tkaniną filtrującą stał się całkowicie czarny. W taki sposób cząstki pyłu PM10 dostają się do organizmu człowieka docierając do tchawicy i oskrzeli. Stanowi to bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia człowieka. 10

Modernizacja systemu grzewczego - możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  Zastosowanie kotła gazowego w miejsce kotła węglowego, uwzględniając przy tym wzrost sprawności pozwala w sposób decydujący zmniejszyć emisje CO2 i zanieczyszczeń: o o o o o CO2 (dwutlenek węgla): redukcja o około 1,5-krotnie NOX (tlenki azotu): redukcja o około 3-krotnie CO (tlenek węgla): redukcja o około 120-krotnie SO2 (dwutlenek siarki): redukcja o około 600-krotnie PM (pył zawieszony): redukcja o około 1100-krotnie 11

Modernizacja systemu grzewczego - obniżenie kosztów ogrzewania  Koszty ogrzewania domu lub mieszkania przy zmianie kotła węglowego na kocioł gazowy, mogą być porównywalne lub nawet niższe. Wpływa na to nie tylko wzrost efektywności przy zastosowaniu kotła kondensacyjnego, ale także fakt eksploatacji z zamkniętą komorą spalania. Wykorzystanie takiej możliwości zmniejsza ilość powietrza napływającego do wnętrza budynku niezbędnego dla pracy tradycyjnego kotła.  Częstą praktyką jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej bojlerem elektrycznym, dla unikania włączania kotła węglowego. Eliminacja takiego rozwiązania przez zastosowanie kotła gazowego, pompy ciepła lub instalacji solarnej, zwiększa dodatkowo efekt ekonomiczny modernizacji systemu ogrzewania. 12

Niska emisja, a przemysł i duża energetyka  Problem nadmiernej emisji zanieczyszczeń wynika przede wszystkim z tzw. „niskiej emisji”. W przeliczeniu na jednostkę wytwarzanego ciepła, emisje większości zanieczyszczeń z dużych ciepłowni miejskich są znacznie niższe niż dla kotłów węglowych małej mocy: o CO (tlenek węgla): emisja niższa przeciętnie 60÷80 razy o PM (pył zawieszony): emisja niższa przeciętnie 50÷60 razy o SO2 (dwutlenek siarki): emisja niższa przeciętnie 6÷8 razy 13

Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Energia odnawialna Kotły olejowe Pompy ciepła Kolektory słoneczne Systemy wentylacji www.eko-blog.pl www.vaillant.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 - Education

1. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 Źródła zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na ...
Read more

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie. Aktualności. Biblioteka. ... Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie.
Read more

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 na ...

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 na ... Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10... 211 si ę zatem liczy ć z potrzeb ą ...
Read more

Kraków: Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 ...

Kraków: Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, powodującym smog, spadło poniżej dopuszczalnych wartości. Powietrze oczyściły deszcze.
Read more

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 | Eko-Blog

Zanieczyszczenie powietrza odgrywa decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Jednym z podstawowych powodów nadmiernego zanieczyszczenia powietrza jest tzw ...
Read more

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM 10 oraz ...

Wstęp: Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym stanowi poważny problem dużych miast oraz aglomeracji ... impact of PM10 in 19 European cities.
Read more

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz ...

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5 w warunkach ... Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym stanowi poważny problem ...
Read more

PM10: Zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM ...

pm10. Zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM 10 oraz PM 2,5 Artykuły: ... Ty również masz wpływ na jakość powietrza! Sprawdź, ...
Read more

Zanieczyszczenie Powietrza - Android Apps on Google Play

Dzięki aplikacji "Zanieczyszczenie Powietrza" możesz na bieżąco śledzić stopień ... PM10: 50µg/m³ - norma dla stężenia 24 ...
Read more