Zalving van Jezus (11de zondag door het jaar C11)

50 %
50 %
Information about Zalving van Jezus (11de zondag door het jaar C11)

Published on June 10, 2016

Author: TenBos

Source: slideshare.net

1. O n m i s b a a r d e e l v a n d e k e t e n , o n m i s b a a r , j i j , i n d e k r i n g . W e l k o m w i l i k j e h e t e n , m e n s l i e f v o o r w i e i k z i n g . E e n c i r k e l v o r m e n w i j s a m e n , e e n r i n g v a n l i c h t i n d e n a c h t . W e l k o m h e e t i k j e t r a n e n , w e l k o m h e e t i k j e l a c h .

2. (Stufkens Hein / de Vries Fokke)

3. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons (Taizé)

4. Laudate Dominum Laudate Dominum omnes gentes. Alleluia! (Taizé)

5. (vanOpbergenJan/“Gijzijtinglansverschenen)

6. Zij zalfde hem, ten teken dat hij Messias was, dat in Hem door zou breken wat lang gezongen was: Het Hooglied van bevrijding, zoals geschreven staat; die langverwachte tijding, dat God nu met ons gaat. (Jan van Opbergen / ‘Gij zijt in glans verschenen’)

7. [Voorganger] Ik geloof in God die hemel en aarde gemaakt heeft, Bron van leven, Vader voor altijd. [Allen] Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt: vrede op aarde, levenskansen voor iedereen.

8. [Vg] Ik geloof in Jezus, zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

9. [Al] Die niet kwam om te heersen maar om te dienen, die de macht van het kwaad heeft gebroken, die gestorven is, maar ook verrezen, die leeft in ons midden, die ons voorgaat op de weg van elke dag

10. [Vg] Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof, in een Kerk die het evangelie beleeft.

11. [Al] Ik geloof dat wij met vallen en opstaan, maar gedragen door de Geest van God, toekomst zullen vinden en leven in overvloed. Amen.

12. Laat ons bidden. Laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de Vader vandaaruit bevrijden mag. (Taizé)

13. H i e r w o r d t e e n h u i s v o o r G o d g e b o u w d w a a r m e n s e n s a m e n k o m e n e n w a a r H i j z e l f a a n w e z i g i s o m o n d e r o n s t e w o n e n .

14. H i e r w o r d t e e n t a f e l a a n g e r i c h t o m J e z u s t e g e d e n k e n d i e v o o r o n s l e v e n e n g e l u k z i c h w e g h e e f t w i l l e n s c h e n k e n .

15. H i e r d e l e n w i j h e t l e v e n s b r o o d e n w o r d e n n i e u w e m e n s e n : d e a a r d e w o r d t e e n v r e d e s h u i s , v e r v u l d v a n o u d e w e n s e n . (Jongerius Henk / Jan Willem van de Velde) nk/vandeVeldeJan-Willem)

16. [Vg] Met hart en ziel danken wij Jou, God, die door Jouw Geest onze geest voortdurend vernieuwt opdat wij de wereld mensvriendelijker zouden maken. Jouw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus en Hem te belijden voor alle mensen als de Hoop van de wereld. Daarom willen wij zingen met de woorden die Jouw Geest ons heeft ingegeven:

17. Heilig, heilig, heilig, geheiligd zij de Heer. De hemel en de aarde, getuigen van zijn eer. Heilig, heilig, heilig, de Naam van onze Heer, U loven alle machten, hosanna voor de Heer

18. [Vg] Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader, dat Jouw zoon Jezus, onze Verlosser is geworden. Dat Hij Mens is geworden, God-met-ons.

19. [Al] Laten wij nooit vergeten dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen, dat Hij onze woorden gesproken heeft, dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend, dat Hij het werk van een mens heeft verricht en dat Hij ons brood gegeten heeft.

20. [Vg.] Laten wij nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is - Mens onder de mensen - die meer heeft geloofd in de mens, meer heeft gehoopt en bemind dan wij ooit kunnen.

21. [Al] Laten wij nooit vergeten dat ons geloof, dwars door alle leed, dat onze hoop over de dood heen, dat onze liefde tegen alle machten in, ons doen gelijken op Hem die Gods gelijke genoemd mocht worden.

22. [Vg.] Laten wij nooit vergeten dat ook Hij weerloos heeft moeten buigen voor het geweld en de macht.

23. [Al] Laten wij nooit vergeten dat de machtigen Hem gedood hebben omdat Hij leerde dat Jij zijn Vader bent, dat wij gered worden door ons geloof in Jou, dat onze hoop op Jou nooit wordt teleurgesteld, dat Jouw liefde geen grenzen kent en dat vooral de armen en de kleinen door die Boodschap blij kunnen worden.

24. [Vg.] Laten wij nooit vergeten dat Hij op de vooravond van dat lijden en die dood in het breken van het brood en het rondreiken van de beker het teken heeft gesteld dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt. [consecratie] Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

25. [Al] Wij zijn hier bijeen omdat wij mensen willen worden zoals Hij, mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op Jou, God. Mensen die hopen dat Je Jouw belofte, van een gelukkig leven zonder einde, waar zult maken aan ieder van ons en aan alle mensen van wie Je houdt en van wie wij houden, en van wie wij blijven houden, ook al zijn zij overleden.

26. [Vg.] Wij willen het Brood breken en wij zullen het eten. Wij zullen de Beker rondreiken en drinken in zijn naam. Om de herinnering aan Hem levend te houden. Om Hem niet te vergeten.

27. [Al] Geef ons dan Jouw Geest van dienstbaarheid en liefde, dan zullen wij gelukkig en blij worden en dankbaar zijn: door Christus, met Christus, in Christus, hier rond deze tafel en overal, nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

28. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat." Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat."

29. Zeg nooit dat het godvergeten lijden toch het noodlot is van ons bestaan. Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.".

30. (van der Velden Mar/ Joods-Pools)

Add a comment