Zadanie280slides

67 %
33 %
Information about Zadanie280slides
Education

Published on February 23, 2009

Author: ateny2004

Source: slideshare.net

Teatr od podszewki Realizacja: Barbara Mendroch Gimnazjum nr 2 Skoczów

Krótki opis projektu: Projekt wiąże się z działalnością koła teatralnego, która trwa już wiele lat. Pomimo tego że zmieniają się uczniowie, zawsze znajduję wielu chętnych, którzy chcą bawić się w teatr. Kiedy zaproponowałam uczniom ten projekt, postanowili, że chcą zająć się zagadnieniami, o których rzadko się mówina lekcjach.Wszyscy znają historię dramatu, teatru antycznego, budowę dramatu...My w projekcie chcemy pokazać teatr od podszewki Punktem wyjścia do projektu staną się sfotografowane, sfilmowane, nagrane materiały z konkursu recytatorskiego, przedstawienia teatralnego przygotowanego przez uczniów,wizyty "roboczej" w teatrze, wywiadu z aktorem.

Projekt wiąże się z działalnością koła teatralnego, która trwa już wiele lat. Pomimo tego że zmieniają się uczniowie, zawsze znajduję wielu chętnych,

którzy chcą bawić się w teatr. Kiedy zaproponowałam uczniom ten projekt, postanowili, że chcą zająć się zagadnieniami, o których rzadko się mówina lekcjach.Wszyscy znają historię dramatu, teatru antycznego, budowę dramatu...My w projekcie chcemy pokazać teatr od podszewki

Punktem wyjścia do projektu staną się sfotografowane, sfilmowane,

nagrane materiały z konkursu recytatorskiego, przedstawienia teatralnego przygotowanego przez uczniów,wizyty "roboczej" w teatrze, wywiadu

z aktorem.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania: 1. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań, zawierającego podział na grupy, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania oraz terminy realizacji. 2. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego "Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane". 3. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji "Skąpca" Moliera oraz wykonanie filmu ze spektaklu i umieszczenie go na stronie internetowej. 4. Zredagowanie reportażu z wizyty w Teatrze Lalek "Banialuka" w Bielsku - Białej, wywiad z aktorką M. Byrską. 5. Wykonanie projektu lalki teatralnej. 6. Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone są wszystkie materiały związane z projektem.

1. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań, zawierającego podział

na grupy, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania oraz terminy realizacji.

2. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego "Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane".

3. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji "Skąpca" Moliera oraz

wykonanie filmu ze spektaklu i umieszczenie go na stronie internetowej.

4. Zredagowanie reportażu z wizyty w Teatrze Lalek "Banialuka"

w Bielsku - Białej, wywiad z aktorką M. Byrską.

5. Wykonanie projektu lalki teatralnej.

6. Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone są wszystkie materiały związane z projektem.

Krótkie przedstawienie realizacji zadania 3. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji "Skąpca" Moliera oraz wykonanie filmu ze spektaklu Rozpoczęliśmy ciężką pracę nad naszym spektaklem od prób stolikowych ze scenariuszem w grupach.

Rozpoczęliśmy ciężką pracę nad naszym spektaklem od prób stolikowych

ze scenariuszem w grupach.

Krótkie przedstawienie realizacji zadania 3. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji "Skąpca" Moliera oraz wykonanie filmu ze spektaklu Po zapoznaniu się z tekstem, rozpoczęły się próby na prawdziwej scenie ...

Po zapoznaniu się z tekstem, rozpoczęły się próby na prawdziwej scenie ...

Krótkie przedstawienie realizacji zadania 3. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji "Skąpca" Moliera oraz wykonanie filmu ze spektaklu Po zapoznaniu się z tekstem, rozpoczęły się próby na prawdziwej scenie ...

Po zapoznaniu się z tekstem, rozpoczęły się próby na prawdziwej scenie ...

Od samego początku ludzie z niecierpliwością czekali na nasze przedstawienie. W końcu nadeszła ta chwila. Aktorzy po raz ostatni spojrzeli na karty scenariusza. Zgasło światło. Główny bohater tego wieczoru czyli Harpagon tuż przed odsłonięciem kurtyny potknął się o skrzynię z pieniędzmi Wszystkie monety się rozsypały. Już słyszeliśmy głosy zapowiadających nas uczniów. Każdy z nas był zestresowany tą sytuacją, mijały sekundy do naszego występu. Wszyscy aktorzy zajęli swoje miejsca za kulisami. Odliczanie pięć, cztery, Trzy, dwa, Jeden KURTYNA OPADŁA.

Od samego początku ludzie z niecierpliwością czekali na nasze przedstawienie.

W końcu nadeszła ta chwila. Aktorzy po raz ostatni spojrzeli na karty scenariusza. Zgasło światło. Główny bohater tego wieczoru czyli Harpagon

tuż przed odsłonięciem kurtyny potknął się o skrzynię z pieniędzmi

Wszystkie monety się rozsypały.

Już słyszeliśmy głosy zapowiadających nas uczniów.

Każdy z nas był zestresowany tą sytuacją, mijały sekundy do naszego występu.

Wszyscy aktorzy zajęli swoje miejsca za kulisami.

Odliczanie pięć, cztery, Trzy, dwa, Jeden

KURTYNA OPADŁA.

Tutaj można zobaczyć krótki film z naszego spektaklu, zamieszczony w serwerze YouTube:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zadanie280slides - Education

1. Teatr od podszewki Realizacja: Barbara Mendroch Gimnazjum nr 2 Skoczów 2. Krótki opis projektu: Projekt wiąże się z działalnością koła ...
Read more