Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417

0 %
100 %
Information about Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417

Published on May 19, 2008

Author: martin.zawisza

Source: slideshare.net

Problemy rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - propozycje rozwiązań i rekomendacje Krzysztof Kozakowski Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Elektronicznych Zasobów Informacyjnych

Obecna rzeczywistość, to rzeczywistość zdominowana przez informację Rzeczywistość informacyjną charakteryzują następujące cechy: Informacja jest najważniejszym surowcem Skutki zastosowań nowych technologii informacyjnych przenikają wszystkie sfery życia . Wszystkie systemy informacyjne muszą działać zgodnie z logiką sieci . Elastyczność procesów oraz organizacji i instytucji, które mogą być modyfikowane poprzez rekonfigurację ich komponentów. Konwergencja technik i technologii do jednorodnego, zintegrowanego systemu informacyjnego. W podobnych warunkach w różnych miejscach mogą niezależnie od siebie powstawać struktury informacyjne w oparciu o te same osiągnięcia mikroelektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki oraz możliwości sprzętu komputerowego. Rzeczywistość informacyjna © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl

Rzeczywistość informacyjną charakteryzują następujące cechy:

Informacja jest najważniejszym surowcem

Skutki zastosowań nowych technologii informacyjnych przenikają

wszystkie sfery życia .

Wszystkie systemy informacyjne muszą działać zgodnie z logiką sieci .

Elastyczność procesów oraz organizacji i instytucji, które mogą być

modyfikowane poprzez rekonfigurację ich komponentów.

Konwergencja technik i technologii do jednorodnego, zintegrowanego

systemu informacyjnego. W podobnych warunkach w różnych

miejscach mogą niezależnie od siebie powstawać struktury

informacyjne w oparciu o te same osiągnięcia mikroelektroniki,

telekomunikacji, optoelektroniki oraz możliwości sprzętu

komputerowego.

Terminem tym określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji. Przewiduje się powszechny rozwój usług związanych z przechowywaniem, przesyłaniem oraz przetwarzaniem informacji. Co to jest społeczeństwo informacyjne? © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl

Teorie rozwoju społecznego tłumaczą społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego , po społeczeństwie przemysłowym. SI nazywane jest również mianem społeczeństwa post nowoczesnego , ponowoczesnego lub poprzemysłowego. Z punktu widzenia społecznego podziału pracy, społeczeństwem informacyjnym będzie nazywana zbiorowość w której 50% plus jedna osoba lub więcej, spośród zawodowo czynnych, zatrudnionych jest przy przetwarzaniu informacji . Określa się pracę człowieka przednowoczesnego jako grę człowieka z przyrodą , człowieka nowoczesnego jako grę człowieka z naturą nieożywioną a pracę człowieka ponowoczesnego jako grę miedzy ludźmi . © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Finansowanie rozwoju SI Budowa Infrastruktury E-Usługi Rekomendacje © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Agenda Elementy składowe rozwoju SI

Finansowanie rozwoju SI

Budowa Infrastruktury

E-Usługi

Rekomendacje

Finansowanie rozwoju SI Centralne POIG Priorytet 7 – Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki POIiŚ Oś priorytetowa XIV – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Regionalne RPO (różne osie w województwach) ‏ © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Finansowanie rozwoju SI

Centralne

POIG

Priorytet 7 – Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

POIiŚ

Oś priorytetowa XIV – Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Regionalne

RPO (różne osie w województwach) ‏

Projekty Kluczowe Konkursy Projekty Systemowe © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Finansowanie rozwoju SI

Projekty Kluczowe

Konkursy

Projekty Systemowe

społeczeństwa informacji, gospodarki opartej na wiedzy, e-edukacji, e-zdrowia, e-administracji, usług, e-nauki, bezpieczeństwa itp., dotarcia do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, Podstawowym warunkiem rozwoju : … jest powszechny i tani dostęp do sieci szerokopasmowej. © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Warunki rozwoju

społeczeństwa informacji,

gospodarki opartej na wiedzy,

e-edukacji, e-zdrowia, e-administracji, usług, e-nauki, bezpieczeństwa itp.,

dotarcia do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,

Sieć szerokopasmowa

Powszechny i tani dostęp do sieci szerokopasmowej można uzyskać w sieciach kręgosłupowych i dostępowych budowanych z wykorzystaniem nowych technologii (np. światłowodowych, bezprzewodowych). Technologie te cechują: niskonakładowe inwestycje tanie utrzymanie duże szybkości dostępu nowe usługi działania misyjne komunikację oraz integrację społeczną © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Aktualne oferty telekomów nie są w stanie spełnić wszystkich oczekiwań samorządów regionalnych. Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Sieć szerokopasmowa

Powszechny i tani dostęp do sieci szerokopasmowej można uzyskać w sieciach

kręgosłupowych i dostępowych budowanych z wykorzystaniem nowych

technologii (np. światłowodowych, bezprzewodowych).

Technologie te cechują:

niskonakładowe inwestycje

tanie utrzymanie

duże szybkości dostępu

nowe usługi

działania misyjne

komunikację oraz integrację społeczną

Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego Przed dwoma miesiącami w Rudzie Śląskiej obradował II Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego, który skupia przedstawicieli Marszałków. Podczas spotkania w ramach II RKSI zostały określone następujące problemy. © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Regionalny Konwent SI

Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego Podczas spotkania w ramach II RKSI zostały określone następujące problemy: Integracja portali e-Urzędów na poziomie Województwa i pomiędzy nimi. Konieczność wypracowania obowiązującej interpretacji przepisów obowiązującego prawa (Instrukcja Kancelaryjna) w zakresie nadrzędnego znaczenia podpisu elektronicznego. Rozwiązanie problemu przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych. Wymuszenie tworzenia centrów certyfikacji podpisów niekwalifikowanych przez urzędy. Minimalizacja czasu składania podpisu elektronicznego maksymalnie do 25 s. Wymuszenie zabezpieczeń mobilnego e-podpisu na poziomie operatorów. Rozwiązanie problemu autentykacji użytkownika transakcyjnych e-Usług. Konieczność systemowego wymuszenia personalizacji usług w e-Urzędach. Określenie standardu interaktywnych formularzy z możliwością składania e-podpisów. Konieczność wprowadzenia do ECDL szybkiego pisania, (minimum 80 znaków/s). © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Koncepcja dystrybucyjna Rekomendacje

Integracja portali e-Urzędów na poziomie Województwa i pomiędzy nimi.

Konieczność wypracowania obowiązującej interpretacji przepisów obowiązującego

prawa (Instrukcja Kancelaryjna) w zakresie nadrzędnego znaczenia podpisu

elektronicznego.

Rozwiązanie problemu przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych.

Wymuszenie tworzenia centrów certyfikacji podpisów niekwalifikowanych przez urzędy.

Minimalizacja czasu składania podpisu elektronicznego maksymalnie do 25 s.

Wymuszenie zabezpieczeń mobilnego e-podpisu na poziomie operatorów.

Rozwiązanie problemu autentykacji użytkownika transakcyjnych e-Usług.

Konieczność systemowego wymuszenia personalizacji usług w e-Urzędach.

Określenie standardu interaktywnych formularzy z możliwością składania e-podpisów.

Konieczność wprowadzenia do ECDL szybkiego pisania, (minimum 80 znaków/s).

Podczas spotkania w ramach II RKSI zostały określone następujące problemy:   Rozwiązanie problemu braku przepływu rzetelnej informacji na temat projektów realizowanych centralnie. Zagrożenie dublowania działań podejmowanych przez administrację, (efekt Wieży Babel). Konieczność integracji platform regionalnych z platformami centralnymi w oparciu o zasadę interoperacyjności. Określenie służebnej roli informatyki Urzędów Marszałkowskich na rzecz rozwoju SI. Konieczność poprawy komunikacji poziomej wewnątrz urzędów oraz pomiędzy urzędami. Konieczne zmiany organizacyjne. Pilna konieczność wdrożenia obowiązku wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz urzędami wszystkich szczebli drogą elektroniczną. Konieczność skutecznego wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Integracja i udostępnianie jednorodnej bazy danych w obszarach metropolitalnych. Ustanowienie priorytetu usług w e-Urzędzie dla obsługi osób prawnych, które generują większość czynności w urzędach. Konieczność systemowego otwarcia Urzędów Stanu Cywilnego na e-usługi. Systemowe wymuszenie współpracy pomiędzy urzędami, bez udziału obywatela, tak aby on sam nie musiał dostarczać odpisów niezbędnych dokumentów. Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Rekomendacje

 

Rozwiązanie problemu braku przepływu rzetelnej informacji na temat projektów realizowanych centralnie. Zagrożenie dublowania działań podejmowanych przez administrację, (efekt Wieży Babel).

Konieczność integracji platform regionalnych z platformami centralnymi w oparciu o zasadę interoperacyjności.

Określenie służebnej roli informatyki Urzędów Marszałkowskich na rzecz rozwoju SI.

Konieczność poprawy komunikacji poziomej wewnątrz urzędów oraz pomiędzy urzędami. Konieczne zmiany organizacyjne.

Pilna konieczność wdrożenia obowiązku wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz urzędami wszystkich szczebli drogą elektroniczną.

Konieczność skutecznego wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Integracja i udostępnianie jednorodnej bazy danych w obszarach metropolitalnych.

Ustanowienie priorytetu usług w e-Urzędzie dla obsługi osób prawnych, które generują większość czynności w urzędach.

Konieczność systemowego otwarcia Urzędów Stanu Cywilnego na e-usługi.

Systemowe wymuszenie współpracy pomiędzy urzędami, bez udziału obywatela, tak aby on sam nie musiał dostarczać odpisów niezbędnych dokumentów.

Wprowadzanie elementów edukacji informacyjnej począwszy od szkół podstawowych. Odpowiednie przygotowanie nauczycieli do integrowania technologii informacyjnych z różnorodnymi dziedzinami procesów nauczania podczas ich codziennej z uczniami. Realizacja projektów związanych z zabezpieczaniem dostępności tzw. Internetu Socjalnego jako darmowe ograniczony co do prędkości i ilości protokołów. Konieczność tworzenia ogólnie dostępnych, multimedialnych punktów transferu wiedzy, powiązanych z publicznym dostępem do sieci, (PIAP, Hot-Spot). Wspieranie budowy regionalnych platform integracyjnych sektora publicznego. Rozwój Internetu w wersji mobilnej, rozwój usług komercyjnych świadczonych drogą elektroniczną, obecność Internetu w życiu człowieka i potencjał jaki niesie ze sobą udział w cyfrowej rewolucji. Konieczne jest stworzenie wspólnego projektu szkoleniowego dla JST niższego szczebla, a opracowany przez RKSI projekt szkoleniowy będzie realizowany przez każde województwo samodzielnie na podstawie wypracowanych standardów. W związku z wdrażaniem w kolejnych województwach aplikacji e-urzędowych wydaje się konieczne opracowanie wspólnych wzorów formularzy, które będą udostępniane w poszczególnych e-Urzędach. Chodzi o standaryzację wyglądu formularzy – pozwoli to na ułatwienie załatwiania spraw przez Klientów poszczególnych urzędów. Ponieważ większość spraw, które mają być załatwiane przez JST niższego szczebla Urzędy Marszałkowskie mogą pełnić rolę koordynatorów dla opracowania e-formularzy. W kontekście EURO 2012 wydaje się konieczne zwrócenie uwagi na potrzebę opracowania lokalnych serwisów internetowych nie tylko w wersji dla komputerów stacjonarnych, ale także w wersji na urządzenia przenośne. Należy wziąć pod uwagę, że goście, którzy przybędą do Polski w czasie EURO będą posiadać nowoczesne urządzenia mobilne (PDA, smartfony etc.) i głównie za ich pomocą będą poszukiwać informacji o regionie, w którym będą przebywać. © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Rekomendacje

Wprowadzanie elementów edukacji informacyjnej począwszy od szkół podstawowych.

Odpowiednie przygotowanie nauczycieli do integrowania technologii informacyjnych z różnorodnymi dziedzinami

procesów nauczania podczas ich codziennej z uczniami.

Realizacja projektów związanych z zabezpieczaniem dostępności tzw. Internetu Socjalnego jako darmowe

ograniczony co do prędkości i ilości protokołów.

Konieczność tworzenia ogólnie dostępnych, multimedialnych punktów transferu wiedzy, powiązanych z publicznym

dostępem do sieci, (PIAP, Hot-Spot).

Wspieranie budowy regionalnych platform integracyjnych sektora publicznego.

Rozwój Internetu w wersji mobilnej, rozwój usług komercyjnych świadczonych drogą elektroniczną, obecność

Internetu w życiu człowieka i potencjał jaki niesie ze sobą udział w cyfrowej rewolucji.

Konieczne jest stworzenie wspólnego projektu szkoleniowego dla JST niższego szczebla, a opracowany przez RKSI

projekt szkoleniowy będzie realizowany przez każde województwo samodzielnie na podstawie wypracowanych

standardów.

W związku z wdrażaniem w kolejnych województwach aplikacji e-urzędowych wydaje się konieczne opracowanie wspólnych wzorów formularzy, które będą udostępniane w poszczególnych e-Urzędach. Chodzi o standaryzację wyglądu formularzy – pozwoli to na ułatwienie załatwiania spraw przez Klientów poszczególnych urzędów. Ponieważ większość spraw, które mają być załatwiane przez JST niższego szczebla Urzędy Marszałkowskie mogą pełnić rolę koordynatorów dla opracowania e-formularzy.

W kontekście EURO 2012 wydaje się konieczne zwrócenie uwagi na potrzebę opracowania lokalnych serwisów internetowych nie tylko w wersji dla komputerów stacjonarnych, ale także w wersji na urządzenia przenośne. Należy wziąć pod uwagę, że goście, którzy przybędą do Polski w czasie EURO będą posiadać nowoczesne urządzenia mobilne (PDA, smartfony etc.) i głównie za ich pomocą będą poszukiwać informacji o regionie, w którym będą przebywać.

Rekomendacje Rekomendacja dotycząca powołania „Zespołu ds. SI przy Konwencie Marszałków” . Rekomendacja dotycząca powołania „Podkomitetu Koordynującego ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego” © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Rekomendacje

Rekomendacja dotycząca powołania „Zespołu ds. SI przy Konwencie Marszałków” .

Rekomendacja dotycząca powołania „Podkomitetu Koordynującego ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego”

Zespół ds. SI przy Konwencie Marszałków Zadaniem Zespołu będzie wymiana doświadczeń w realizacji działań dot. SI, kierunków rozwoju oraz strategii i planów działania. Zespół będzie informował Konwent o aktualnych problemach oraz wskazywał najbardziej pożądane rozwiązania. Zespół będzie ciałem doradczym i informacyjnym dla Konwentu. Za pośrednictwem Zespołu będzie dokonywane monitorowanie wdrażania strategii Strategii Lizbońskiej, SI – i2010, monitorowanie realizacji regionalnych projektów SI w powiązaniu z centralnymi. Opracowania Zespołu będą mogły posłużyć do wdrożeń rozwiązań ICT w regionach, tworzenie wspólnych założeń budowy SI, a także zainicjowaniu działań legislacyjnych i rozwiązań prawnych w kraju. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele zainteresowanych województw delegowanych przez swoich Marszałków. © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Rekomendacje Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcja zrównoważona Rekomendacje

Podkomitet Koordynujący ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Zadaniem Podkomitetu będzie: koordynacja działań w różnych programach UE dot. SI, wymiana doświadczeń w realizacji tych działań Za pośrednictwem Podkomitetu będzie dokonywane monitorowanie wdrażania strategii Strategii Lizbońskiej, SI - i2010, monitorowanie realizacji projektów SI z punktu widzenia finansowania centralnego. Opracowania Podkomitetu będą mogły posłużyć do tworzenie wspólnych założeń budowy SI, a także zainicjowaniu działań legislacyjnych i rozwiązań prawnych w kraju. Podkomitet będąc powołany przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego będzie jednocześnie informował Konwent Marszałków o swojej działalności. Finansowanie działań Podkomitetu może odbywać się ze środków Pomocy Technicznej w programach UE. © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl Koncepcja zrównoważona Rekomendacje

Zadaniem Podkomitetu będzie:

koordynacja działań w różnych programach UE dot. SI,

wymiana doświadczeń w realizacji tych działań

Za pośrednictwem Podkomitetu będzie dokonywane monitorowanie wdrażania strategii Strategii Lizbońskiej, SI - i2010, monitorowanie realizacji projektów SI z punktu widzenia finansowania centralnego. Opracowania Podkomitetu będą mogły posłużyć do tworzenie wspólnych założeń budowy SI, a także zainicjowaniu działań legislacyjnych i rozwiązań prawnych w kraju. Podkomitet będąc powołany przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego będzie jednocześnie informował Konwent Marszałków o swojej działalności. Finansowanie działań Podkomitetu może odbywać się ze środków Pomocy Technicznej w programach UE.

Bezprzewodowy Autobus Internetowy Propozycja wdrożenia w 16 województwach Ścisła współpraca i nadzór merytoryczny ze strony Ministra Właściwego ds. Informatyzacji (MSWiA) © 2008 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego  www.zrsi.szn.pl

N @utobus Edukacji Ekonomicznej

podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu, zaawansowane szkolenia z zakresu społeczeństwa informacyjnego informacje o możliwościach zdobycia nowego zawodu i pracy w gospodarce opartej na wiedzy to sprawdzone szkolenia i edukacja dla mieszkańców wsi i miasteczek, osób bezrobotnych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym „ Mobilna Sala Szkoleniowa” przyjeżdża do ludzi i na miejscu zapewnia: Czym jest N @utobus?

podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu,

zaawansowane szkolenia z zakresu społeczeństwa informacyjnego

informacje o możliwościach zdobycia nowego zawodu i pracy w gospodarce opartej na wiedzy

II etap 05 II 2007 – 05 VII 2007 I etap 07 VII 2006 - 12 I 2007 woj. warmińsko – mazurskie woj. podlaskie woj. mazowieckie woj. lubelskie III etap 18 X 2007 – 26 VI 2008 IV etap 01 VII 2008 – 23 XII 2008 VII.2006 - XII.2008 Realizacja projektu

woj. warmińsko – mazurskie

woj. podlaskie

woj. mazowieckie

woj. lubelskie

woj. warmińsko - mazurskie woj. podlaskie woj. mazowieckie Uczestnicy szkoleń

Krzysztof Kozakowski Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Elektronicznych Zasobów Informacyjnych e-mail: kkozakowski@wzp.pl www.zrsi.szn.pl Dziękuję za uwagę

Add a comment

Related pages

SZCZECIN2016 by Marek Sztark on Prezi

zanikające bariery Marta Adamaszek, ... Kozakowski, Maciej Koźbiał ... Copy of Zachodniopomorskie Forum Kultury.
Read more

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław ...

... Damian Greś Krzysztof Kozakowski Zygmunt ... Bariery i stymulatory rozwoju ... zachodniopomorskie w tys. ha w % powierzchni ...
Read more

pro@ctis zaproszenie szkolenie 16-04

– szanse i bariery zastosowania ... Krzysztof Kozakowski ... Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Read more

Korepetycje język polski Katowice - Ogłoszenia ...

Zajęcia z języka polskiego z doktorem nauk humanistycznych - przełamujemy bariery i rozwijamy zdolności! ... Kamil Kozakowski Wyślij wiadomo ...
Read more

Matura z języka polskiego 2016 Katowice - Korepetycje ...

Zajęcia z języka polskiego z doktorem nauk humanistycznych - przełamujemy bariery i rozwijamy zdolności! ... Kamil Kozakowski Wyślij wiadomo ...
Read more

Węglokoks Kraj: kopalnie skazane na zagładę dobrze ...

Przede wszystkim bariery mentalnej wśród górników. Jednak z tym mamy już spore doświadczenie w polskim górnictwie. ... Kozakowski Krystian RSS;
Read more