Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna.

50 %
50 %
Information about Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna.
Business & Mgmt

Published on February 4, 2014

Author: kancelarie

Source: slideshare.net

Description

Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna.

Przedmiot proponowanych usług prawnych. 1. Audyt wewnętrzny podmiotu. 2. Opracowanie rozwiązań prawno – finansowych. 3. Wdrożenie rozwiązań prawno – finansowych.

Audyt jako pierwszy krok do zabezpieczenia przyszłości. 1. Wykrycie niedogodnych następstw zgonu osób objętych audytem. 2. Ochrona majątku prywatnego. 3. Stworzenie odpowiedniej struktury własnościowej w rodzinie. 4. Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą, w tym rozplanowanie sukcesji udziałów w firmie.

Audyt wewnętrzny. Oddzielnie: - dla firm, W szczególności z zakresu: 1. prawa spadkowego, 2. prawa rodzinnego, 3. prawa handlowego, 4. zarysowania skutków podatkowych. - dla osób kluczowych.

I. Jakie dane należy podać? 1. Rozpisanie struktury rodzinnej. 2. Dane dotyczące majątku prywatnego w tym dokonanych darowizn 3. Dane dotyczące firmy. 4. Dane dotyczące środków finansowych. 5. Polisy na życie. 6. Określenie średniej wartości pozostałych ruchomości.

Czy dane są bezpieczne? Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących klienta.

II. Etap - spotkanie: - przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu, - określenie skutków prawnych dla rodziny i firmy, - opracowanie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych, - dobór konkretnych zabezpieczeń.

III. Opracowanie rozwiązań prawno – finansowych. Pomoc w doborze optymalnych narzędzi prawnych i finansowych.

Co obejmuje opracowanie? Sytuację spółki, sytuację rodziny symulację i oraz majątku wypracowanie prywatnego, najkorzystniejszego rozliczenia kosztów.

IV. Wdrożenie w życie - ułożenie spraw - ułożenie - ułożenie majątkowych w projektów długoterminowego rodzinach, testamentów, harmonogramu Czynnności.

Przykład. Pan Nowak Żona– umowa wspólności majątkowej. Córka, mężatka, Syn, niepełnoletni. dwoje dzieci. Majątek: dom, samochód. Działalność w formie spółki jawnej wraz ze wspólnikiem. Zobowiązania główne: kredyt hipoteczny obciążający dom. Informacje dodatkowe: brak rozporządzeń na wypadek śmierci.

Zdarzenie 1 – śmierć Pana Nowaka. Skutki: 1. Współwłasność majątku masy spadkowej. 2. Konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego. 3. Utrudnienie spłaty zadłużenia z tytułu kredytu (nieletni syn). 4. Zablokowanie procesu decyzyjnego w spółce. 5. Współodpowiedzialność za długi spadkowe.

Propozycja eliminacji negatywnych następstw zdarzenia 1. Rozporządzenie za życia majątkiem na wypadek śmierci. Rozplanowanie sukcesji udziałów w spółce. Ewentualnie: umowa o alimentację, darowizny. Umowa majątkowa małżeńska.

Zdarzenie 2 – przewidywany stan niewypłacalności spółki jawnej. Skutek: odpowiedzialność wspólnika, a przy majątkiem zobowiązaniach majątkiem wspólnym małżonków. osobistym podatkowych

Propozycja eliminacji negatywnych następstw zdarzenia 2. Zmiana formy działalności gospodarczej. Uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe (umowa zrzeczenia się spadkobierców). Umowa majątkowa małżeńska. dziedziczenia, oświadczenia

Korzyści wdrożenia w życie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych: - wypracowanie świadomej polityki płynnego przejścia majątku na wybrane osoby, - sukcesja udziałów w spółkach, - wyeliminowanie niedogodności związanych z dziedziczeniem, - minimalizacja obowiązków procedury.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja ...

Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna. by kancelarie-adwokatow-i-radcow-prawnych
Read more

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych - Google+

Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna. slideshare.net. Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna. 1.
Read more

Integracja aplikacji webowych z systemami zarządzania firmą

Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna. Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą. Sukcesja generalna. Nowe ...
Read more

Sukcesja - Skuteczna Sukcesja

Sukcesja w firmie to temat dość ... pokolenia z zachowaniem ciągłości zarządzania. To transfer wizji jaką miał twórca lub zarządzający firmą.
Read more

Sukcesja | Profesjonalnie o ubezpieczeniach

ciągłość zarządzania firmą, ... ich minimalizacja oraz zabezpieczenie ... zapewnienie ciągłości zarządzania firmą na poziomie ...
Read more

Sukcesja w Biznesie - megaszkolenia.pl

... utraty płynności finansowej lub ciągłości zarządzania firmą, ... własności i zarządzania firmą, ... Zabezpieczenie pokrycia ...
Read more

Sukcesja majątkowa | Sukcesja Majątkowa

Zabezpieczenie finansowania rozliczeń wzajemnych między wspólnikami w firmie i ... Zapewnienie ciągłości zarządzania firmą: ... Sukcesja Majątkowa.
Read more