Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

50 %
50 %
Information about Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat
Education

Published on February 23, 2014

Author: Opetin

Source: slideshare.net

Description

Opetusministeriön julkaisu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat - OKM - Opetus- ja ...

Tiivistelmä. Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyttä ammatinharjoittamisena huomattavasti laajempi käsite. Yrittäjyyskasvatus käsitteenä kattaa myös ...
Read more

Opetusministeriö Undervisningsministeriet

Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Julkaisumyynti / Bokförsäljning
Read more

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Suuntaviivat on laadittu laajassa yhteistyössä eri yrittäjyystoimijoiden kanssa. Mukana ovat olleet opetusministeriön lisäksi työ- ja ...
Read more

OKM - Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat valmistuivat 2009

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat valmistuivat 2009. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa asetettiin tahtotila vuodelle 2015, jonka mukaan ...
Read more

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ - Lappeenranta ...

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisu. ... Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja ...
Read more

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Yrittäjyys - Ehjä ...

Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku . Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työnteko ovat Keski-Suomen tulevaisuuden ... Tavoitteet ja suuntaviivat ...
Read more

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat

3 Opetusministeriön julkaisussa ”Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat” (2009) on mainittu yrittäjyyskasvatukseen liitettäviä arvoja useassa eri ...
Read more

Edu.fi - Yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi yhdessä muiden kanssa ... Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat ...
Read more