Ympäristö: VihreätEVA ryhmän saavutukset kaudella 2009-2014

100 %
0 %
Information about Ympäristö: VihreätEVA ryhmän saavutukset kaudella 2009-2014
News & Politics

Published on March 18, 2014

Author: satuhassi

Source: slideshare.net

Paremman ympäristönsuojelun puolesta 3/18/2014

Tärkeintä kuitenkin: - joukkoliikenteen, - kevyen liikenteen ja - rautatiekuljetusten edistäminen Myyntikielto laittomasti hakatulle puulle ja siitä tehdyille tuotteille - Vihreät ajoivat vuosien ajan laittomasti hakatun puun myynnin kieltämistä - metsien hävitys megaongelma sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle - Laittomasti hakatun puun osuus maailman puumarkkinoista arvioitu olevan 20-40%, EU on ollut suurimpia markkinoita 3/18/2014

Komission lakiehdotus oli löysempi, vihreät raportoijat (aluksi Caroline Lucas, ratkaisevissa neuvotteluissa Satu Hassi) saivat ajettua läpi: - laittomasti hakatun puun ja siitä tehtyjen tuotteiden myynti on laitonta EU:ssa, olipa puu peräisin mistä tahansa - Jäljitettävyys: puun ja puutuotteiden myyjän pidettävä kirjaa siitä, mistä puu/puutuote tuli ja minne se myytiin - Astui voimaan 2013 - Laillisuuden kriteeri on alkuperämaan lainsäädäntö 3/18/2014

Irti ylikalastuksesta, kohti kestävää kalastuspolitiikkaa 3/18/2014

Vihreät ajaneet kauan ylikalastuksen lopettamista, sivusaaliin poisheittokieltoa 2013 EU:n kalastuspolitiikkaa uudistettiin, merkittävä parannus: - Kalastuskiintiöiden ja –menetelmien perustuttava tieteelliseen tietoon kalakantojen kestävyydestä, kalakantoja vahvistaen - Sivusaaliin (kaupallisesti vähäarvoisemman saaliin) poisheittokielto 3/18/2014

Viljelyn monimuotoisuuden puolesta, geeniteknistä muuntelua vastaan 3/18/2014

Vihreät ajaneet EU:n jäsenmaille oikeutta kieltää GM-kasvien viljely alueellaan (nykyinen laki ei salli, käytännössä niin kuitenkin tapahtuu) - Vihreät saivat parlamentissa parannettua tähän liittyvää komission ehdotusta. Asia jumissa ministerineuvostossa - Vihreät vastustivat siemenlakiehdotusta, joka olisi vahvistanut alan jättifirmojen ja heikentänyt pienyritysten asemaa ja johtanut viljelykasvien geneettisen monimuotoi- suuden kutistumiseen - EP:n täysistunto hylkäsi komission ehdotuksen 11.3.2014 3/18/2014

- Täysistunto kannatti helmikuussa 2014 GM-maissin Pioneer 1570 luvan hylkäämistä, mm. koska se sisältää Bt- hyönteismyrkkyä 350-kertaisesti - Yli 10 v. EU-laki on vaatinut merkitsemään kasviperäisiin ruokiin, jos ne sisältävät GMO-aineksia - Vihreät ajavat sitä, että myös GM-rehulla tuotetut liha, maito ja munat merkittävä. EP:n enemmistö ei ole tukenut tätä - EU-tuomioistuin päätti että hunajapakkaukseen on merkittävä, jos se sisältää GM-kasvien siitepölyä. Komissio ehdotti lakimuutosta, joka poistaisi tämän velvollisuuden. Vihreät vastustivat muutosta, mutta jäivät vähemmistöön 3/18/2014

Puhtaamman hengitysilman puolesta 3/18/2014

- WHO:n arvion mukaan yli 400 000 ihmistä/v kuolee ennenaikaisesti EU-alueella ilmansaasteiden takia, mm. sydän-, verisuoni- sekä keuhkotauteihin - Vihreät tukeneet aktiivisesti hengitysilmaa pilaavien saastepäästöjen vähentämistä - 1980-l alkuun verrattuna rikin oksidien päästöt mm. liikenteestä, voimalaitoksista ja teollisuudesta alentuneet EU-alueella n. 90% - Laivojen ilmansaasteiden vähentäminen on vasta alussa 3/18/2014

3/18/2014 Laivojen osuus ilmansaasteista Euroopassa 2000 (luvut prosentteja)

- KV-merenkulkujärjestössä IMO:ssa on 2000-luvulla perustettu päästörajoitusalueita (SECA, sulphur emission control area): Itämeri, Pohjanmeri, Englannin kanaali, USA:n ja Kanadan molemmat rannikot - Näissä laivojen rikkiraja laski ensin 1,5%:iin, 2010 1%:iin - 2015 raja laskee 0,1%:iin, muilla merillä 0,5%:iin 2020, jota voidaan myöhentää 2025:een - EU:n rikkidirektiivi (raportoija Satu Hassi) myötä eteläisen Euroopan merillä alennettu rikkiraja tulee voimaan 2020 vaikka IMO myöhentäisi vähärikkiseen polttoaineeseen siirtymistä muilla merillä 3/18/2014

3/18/2014 Suomalaisen Langh Shippingin kehittämä rikkipesuri

kiitos 3/18/2014

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Ryhmän kehitysvaiheet - Leadership & Management

Ympäristö: VihreätEVA ryhmän saavutukset kaudella 2009-2014 1. ... Ilmasto: VihreätEVA ryhmän saavutukset kaudella 2009-2014 1.
Read more

Valmentajahaastattelu - Jarkko Kortesoja - Suomen Valmentajat

... (vuodet, koulutus, joukkueet, lajit, tasot, saavutukset ... 2009-2014 ... ja sen mahdollistama ympäristö auttaa parhaimmillaan ...
Read more

Opetussuunnitelma Arhanta Joogaopettajakoulutus - Arhanta ...

Tämä keskustelu auttaa sinua löytämään uusia ideoita sekä voittamaan pelon puhua ryhmän ... Kuinka muodostaa oikea ympäristö ... saavutukset ja ...
Read more

Aktiivista terveyden edistämistä – Turun ...

Palkinnot ja saavutukset; ... Terveyden edistäminen -tutkimusryhmä on ollut monessa tilaisuudessa näkyvillä kuluvalla kaudella. ... ympäristö ja ...
Read more

Parlamentti

Heidi on ryhmän ainoa suomalainen ja ... kaudella 2009-2014. ... verotus Mitenmeppiäänesti tasa-arvo ympäristö auto-oil environment ...
Read more

Opetussuunnitelma - Arhanta Yoga Finnish

Tämä keskustelu auttaa sinua löytämään uusia ideoita sekä voittamaan pelon puhua ryhmän ... Kuinka muodostaa oikea ympäristö ... saavutukset ja ...
Read more

Aktiivista terveyden edistämistä – Turun ...

Palkinnot ja saavutukset; ... Terveyden edistäminen -tutkimusryhmä on ollut monessa tilaisuudessa näkyvillä kuluvalla kaudella. ... ympäristö ja ...
Read more