Yhteistyösitoumuksella Kestävän kaivostoiminnan verkostoon

0 %
100 %
Information about Yhteistyösitoumuksella Kestävän kaivostoiminnan verkostoon
Business & Mgmt

Published on March 11, 2014

Author: SitraEkologia

Source: slideshare.net

Description

Yhdessä käynnistystiimin kanssa laadimme yhteistyösitoumuksen, joka tähtää Kestävän kaivostoiminnan verkoston perustamiseen. Käynnistystiimi ja Sitra ovat allekirjoittaneet yhteistyösitoumuksen 27. helmikuuta 2014. Näin osapuolet ovat ilmaisseet halunsa yhteistyöhön ja dialogin rakentamiseen sekä sitoutuneet noudattamaan yhdessä sovittuja periaatteita.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteistyösitoumus

Yhteistyösitoumus ”Sitoudumme toimimaan yhdessä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Yhteistyömme tavoitteena on: - kehittää dialogia ja yhteistyötä kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välillä avoimeksi, tasapainoiseksi ja jatkuvaksi sekä - edistää kaivostoiminnan kehittymistä Suomessa vastuullisemmaksi, kestävämmäksi ja ennakoitavammaksi. Verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyö ja verkoston toiminta perustuvat seuraaviin periaatteisiin, joihin tässä samalla sitoudumme: [periaatelista]…”

Periaatelista 1. Lakien noudattaminen 2. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän sekä vastuullisen toiminnan edistäminen koko kaivoksen elinkaaren ajan 3. Avoin tiedottaminen kaivostoiminnasta 4. Aidon dialogin käyminen sidosryhmien intressiristiriitojen ennalta sovittelemiseksi ja muiden elinkeinojen toimintaedellytysten huomioimiseksi 5. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja ylläpito 6. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten hallinta 7. Järjestelmällinen ja laaja riskienhallinta 8. Työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen ja työllisyyden edistäminen 9. Kulttuuriperinnön vaaliminen 10. Saamelaisten erityisoikeuksien kunnioittaminen.

Yhteistyösitoumuksen allekirjoittaminen • Tarjoaa osapuolille mahdollisuuden ilmaista halunsa yhteistyöhön ja Kestävän kaivostoiminnan verkoston rakentamiseen • 27.2.2014 yhteistyösitoumuksen allekirjoittivat Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Metallityöväen Liitto ry, Lapin liitto ja Sitra • Verkoston laajentuessa uudet jäsenet allekirjoittavat yhteistyösitoumuksen

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on saanut aikaan kolme ...

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on saanut aikaan kolme julkaisua ... Verkostoon kutsuttiin keskeisiä kaivosalan toimijoita.
Read more

Verkoston perustamiskokouksessa oli hyvä henki | Sitra

Kestävän kaivostoiminnan verkosto kokoontui viime tiistaina 27.5. perustamiskokoukseensa Lohjan ... Yhteistyösitoumuksella Kestävän ...
Read more

Vastuulla - Kannattaa ottaa kantaa | Sitra

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvat tahot julkaisivat Rovaniemellä 13.8. kannanoton, joka oli suunnattu viikkoa myöhemmin budjettiriiheen ...
Read more

Kestävän kaivostoiminnan verkosto - Kestävää ...

Kestävän kaivostoiminnan verkosto. ... Verkostoon kuuluu kaivosteollisuuden, luonnonsuojelujärjestöjen, rahoitusalan, matkailualan ja porotalouden, ...
Read more

Kaivosteollisuus putsaa Talvivaaran tahrat – tiesitkö ...

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvat teollisuuden lisäksi muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Paliskuntain yhdistys ja Metallityöväen ...
Read more

Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050

Yhteistyösitoumuksella Kestävän kaivostoiminnan ... Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit 22 ... Kestävän kaivostoiminnan verkosto.
Read more

Kevitsa - Talvivaara - Terrafame,,,,, PATO ! - Kajaani ...

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon houkuteltiin mukaan kaivosyhtiöiden ja ympäristöministeriön lisäksi myös kaivosalaan varauksellisesti ...
Read more

Kaivos ja vesi, hyvä YLE - Kittilä - Suomi24 Keskustelut

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon houkuteltiin mukaan kaivosyhtiöiden ja ympäristöministeriön lisäksi myös kaivosalaan varauksellisesti ...
Read more