Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi

67 %
33 %
Information about Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi
Education

Published on April 24, 2014

Author: oncel

Source: slideshare.net

Description

Başlamış olduğum fakat henüz tam olarak bitiremediğim bir çalışma. Mevcut haliyle paylaştım. Vakit buldukça detaylandırmak istiyorum.

2014 Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XII. Dönem İstanbul Şube Başkanı İstanbul Üniversitesi 01.01.2014 Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi Jeofizik İstanbul Şube Uygulama Modeli I. Giriş Meslek Örgütlerinin çalışması ve özellikle mesleki gelişime katkı vermeleri ülke gelişmesine oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle TMMOB çatısı altında toplanan farklı meslek örgütleri, ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak mezun mühendislerin güncel bilgilerle donatılması ve mühendislik uygulamalarına esas olacak teknik şartnamelerin gelişmiş ülke standartlarına uygun yapılması hususunda çok önemli katkıları sağlayacak kamu niteliği taşıyan kurumlardır. Siyasi değil mesleki bir odak olarak tüm enerjisini teknoloji tabanlı mühendislik uygulamalarına ayırması beklenir. Ancak bu şekilde, uygulayıcı nitelikli mühendislerin artmasına katkı verebilir. Mensubu üyelerinin aldıkları ücret ve istihdam tavanı yükselir. Ülkemizde TMMOB çatısı altında olan odaların yetkileri bir yasayla alınmış ve parasal olarak sıkıntıya düşmüşlerdir. Denetim yetkileri ellerinden alınmıştır ve finansal olarak sıkıntılı bir döneme girmişlerdir. Denetimin net olarak kimler tarafından ve ne şekilde yapıldığı henüz tam olarak ortaya konmadığı içinde mühendislik projelerine bağlı uygulamalarda sorunların çıkacağı tahmin edilmektedir. Yürütme tarafından yapılan yasal düzenlemenin nedenlerinden birisi olarak kamu niteliğinde bir kurumla bağdaşmayacak şekilde protesto eylemlerine örgütsel destek vermesi olduğu düşünülmektedir. Kamu niteliğinde kurum olarak meslek odalarının, kurumsal itibarı sarsıcı eylem ve faaliyetlerin odağında bulunmamasıyla

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ ancak meslek örgütü tabanında katkıları artabilir ve destekçi üye tabanını genişletebilir. Bu çalışmada Yenilikçi Meslek Odası anlayışına model olarak TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube XII. Şube Yönetimi tarafından yapılmış etkinliklere kısaca değinilerek, siyaset üstü duruşla, kaynakları sınırlı bir şube yönetimi tarafından yapılmış çalışma modellerine değinilecektir. Bu çalışmanın amacı sorumlu meslek yöneticiliğinin merkezine proje ve kalite odaklı mesleki gelişimin yerleştirilmesi gerektiğinin belirgin şekilde açıklayarak, farklı bakış açılı şube yönetimi örnekleriyle ilgili kısa bir notu meslek odasıyla ilgileneceklere bırakmaktır. II. Çalışma Modelleri Meslek Örgütü Yönetiminde çalışma modelleri çok önemli bir yer tutmaktadır ve model ne kadar iyi olursa olsun ortaya konacak çalışmaları taşıyacak bir çalışma grubunun oluşması önemlidir. Uyguladığımız bazı çalışma model başlıkları aşağıda verilmiştir. Sıfır Maliyetli Etkinlik Politikası Sıfır maliyet çalışması oldukça kapsamlı ve hedefli projeler üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Üretilen projeye destek olacak kurumlar verim ve sonuçları açısından ikna olmaktadır. Proje geliştirici olarak etkinlik modelinizin desteklenmesi için proje destekçisi olacak kurumlar tarafından beğenilmesi ve ortak çalışılabilir olduğuna kanaat getirilmesi gerekir. Sıfır Maliyetli projenin avantajlı tarafı veya üretilen projenin en önemli faydası bir meslek örgütü için, meslek örgütlerinin kaynaklarının savurgan bir anlayışla veya verimsiz çalışmalarla kullanılır olmaktan çıkmasıdır. Meslek örgütünün parasına dokunulmadan meslek odası üyelerine sponsor destekli

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ projelerle mesleki gelişim etkinlik taslakları hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan proje ürünü, destekçinin ilave katkılarıyla daha verimli olmaktadır. Sıfır Maliyetli Proje Etkinliğiyle ilişkili uygulanan çalışma modelleri aşağıda anlatılacaktır. Jeofizik Mühendisliğinin medya üzerinden tanıtımı sıfır maliyetle yapılan konferanslarla sağlanmıştır. Medya üzerinden çok yüksek maliyetlerle yapılabilecek bir tanıtım, ülkemizin kurumlarıyla (üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla) kamusal yarar gözetme ilkesiyle, ülkemizin temel sorunlarını -Deprem ve Kentsel Dönüşüm - öne çıkartan konularla ilgili konferanslar yapılmıştır (bkz. Şekil 1). Akademik Konferanslar Dışa açık, proje ve kalite odaklı yönetim anlayışıyla çalışan bir şube olarak, kurumlardan randevu talep edilmiş, yüz yüze müzakere yoluyla ortak çalışma alanları bulunmuştur. İstanbul Üniversitesiyle, “ Beklenen İstanbul Depremi ve Kentsel Dönüşüm” ve “ İstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor” başlıklı iki akademik konferansı başarıyla organize edilmiştir. Şekil 1. İstanbul Üniversitesinde Yapılan Akademik Konferanstan görüntüler. Konferans İstanbul’da deprem konusunda sorumlu kuruluşlardan çağrılan uzman ve medyada tanınan bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Teknik Geziler Teknik gezi modelleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Proje olarak geliştirdiğimiz teknik gezi formatıyla, bir depremin 100. yılı için İstanbul Üniversitesi ve STK ortaklı yapılan bir çalışma yapılmıştır. Sıfır maliyetle “Mürefte Şarköy Depreminin 100. Yılını Anma Gezisi” gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Şube yönetimi olarak kamu yararını öngören benzer birçok projeleri geliştirdik (bkz. Şekil 2). Teknik geziler düzenlenmelidir. Mürefte-Şarköy deprem kırığı boyunca Şekil.2 Halkımızı Deprem ve Jeofizik konusunda bilgilendiriyoruz.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ yapılan teknik gezi oldukça başarılı olmuş, mesleki markalaşmaya ve halkımızda deprem odaklı bilinç kazanımının gelişimine yarar sağlamıştır. Rahmetli Aykut Barka, Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca uluslararası ölçekte bir teknik geziyi yıllar önce yapmış ve teknik geziye katılan bilim adamlarının daha sonra proje yapmalarıyla ülkemizin deprem ve fay özelliklerinin bilinmesine katkı sağlayacak çalışmalar ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Kuzey Anadolu Fay Zonu’na yakın yerleşik kamu kurumları, meslek örgütleri veya üniversiteler, Fay Parçalarına JeoTurizm Gezileri organize ederek, ülkemizde deprem ve kentsel dönüşüm bilincinin arttırılmasına katkı sağlayabilir. Ülkemizin dışında ki bilim adamları ve öğrencilerin katılmasının sağlanmasıyla da, ülkemizin deprem sorunu çalışmalarına teşvik sağlanabilir. Özellikle, Samsun’un içinden bir fayında geçmesi (Örencik Fayı) ülkemizde kentleşmede sakıncalı şehir plancılığına iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Halk Konferansları Halka açık konferans projesini geliştirdik ve uyguladık. Fatih İlçe Belediyesiyle ortaklaşa olarak halk konferansı düzenlenmiş ve bu konferans “Deprem ve Kentsel Dönüşüm” konusunda yapılarak, halkımızla bilim adamları buluşturulmuştur. JFMO İstanbul Şube tarafından geliştirilen Halka Açık Konferans modelinin, diğer şubeler tarafından da yapılması Şekil.3 İstanbul Üniversitesi Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet beyi makamında, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetimi adına ziyaret ettik. Toplantımız sonucunda, İstanbul Üniversitesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, "Beklenen İstanbul Depremi Işığında Kentsel Dönüşüm" konulu toplantının, 17 Ağustos günü İÜ Rektörlük Toplantı Salonunda ortaklaşa yapılması konusunda karar birliğine varıldı.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ gereken önemli bir çalışma projesi olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci Konferansları JFMO İstanbul Şube Yönetimi olarak geliştirdiğimiz öğrenci konferansları projesinin ilki, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, JFMO İstanbul ve JFMO Sakarya şubelerinin katılımıyla yapılan öğrenci konferansı “Jeofizik Mühendisliğinin Geleceği” konusunda düzenlenmiştir. Daha önce yapılmamış çalışma ve işbirliği modellerine örnek olarak organize edilen bu konferans modelinin, TMMOB Odalarına bağlı Şubeler ve Üniversiteler arasında örnek alınacak yeni bir etkinlik modeli olduğunu düşünüyoruz. Kurum Destekli Konferans Büyükşehir Belediyesiyle ortak toplantı organize edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine yaptığımız ziyaret sonucunda, İBB ve JFMO İstanbul Şubesi arasında yapılmış bir ilk ortak çalışma toplantısının “Kentsel Dönüşümün İrdelenmesi ve Öneriler” konusunda yapılması önerilmiş, Büyükşehir Belediyeleri ve Şubeler arasında ortak çalışma modelleri içerisine girecek örnek bir çalışma olarak başarıyla tamamlanmıştır.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Sektör-Üniversite Tabanlı Seminer Sektör-Üniversite Tabanlı haftalık seminerler başlatılmıştır. JFMO İstanbul Şubesinde, periyodik Sektör ve Üniversite tabanlı seminer modelini hayata geçirdik. Seminerler kapsamında, yeni mezun gençlerimizin kariyer ve istihdamı konusunda Sektör ve Akademi tabanlı olarak verilen seminerlerden almış olduğu bilgiler ışığında kendilerini geliştirme ortamını sağladık. İşsizlik ve istihdam konusunda genç mezunlara yol gösterecek, Sektör, Akademi ve Genç Mühendis üçlüsünün buluşma noktası olan JFMO İstanbul Şube Seminerleriyle, bilgi ve birikimin transfer edildiği bir merkez, şube haline geldik. Bilim ve Sektör tabanlı haftalık seminerlerin duyurusu aşamasında ki yapılan çok yönlü ve özgün tanıtımlarla, Jeofizik Mühendisliğinin markalaşma değerinin büyütülmesi gerçekleştirildi. Şubemizi ve dolayısıyla meslek odasını yeni tanıyan genç bir tabanın, şubemizle bütünleşmesinin sağlanmasıyla mesleğimizin geleceği teminat altına alınmaya çalışıldı. Disiplinlerarası Seminer Modeli Çok farklı disiplinlerden deneyimli kişilere seminer verdirilmektedir. Şekil.4. Seminerlere Katılım Belgesi Sistemine Geçerek, Seminer Katılımlarına Disiplin, Katılanlara Referans Belge, Katılımcılara da Yarına Taşıyacakları imzalı Belge Vermeyi Hedefledik. Şekil.4 İstanbul Üniversitesi Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet beyi makamında, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetimi adına ziyaret ettik. Toplantımız sonucunda, İstanbul Üniversitesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, "Beklenen İstanbul Depremi Işığında Kentsel Dönüşüm" konulu toplantının, 17 Ağustos günü İÜ Rektörlük Toplantı Salonunda ortaklaşa yapılması konusunda karar birliğine varıldı.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Seminer verecek kişilerin farklı disiplinlerden kişiler olmasıyla da, konuşmacıların temsil ettikleri disiplinler ve şubemiz arasında ilişkilerin başlatılmasını sağladık. Katılım belgeli seminer modeliyle kariyer gelişimine katkı sağlandı. Katılım belgeli seminer sistemine geçerek, katılan arkadaşlarımızın özgeçmişlerinde kullanacakları katılım belgeleri hazırlatıp ve seminer sonrası vererek iş bulma potansiyellerinin yükseltileceğini düşündük. Seminerlerin çözümleri yaptırılması ve seminerlere katılamayan meslektaşlarımıza ulaştırılmasının sağlanması düşünüldü. Buna ilave olarak, konuşulan ve öğretilenlerin kalıcı olması için konuşmalar kayıt altına alınıp çözümlemesi yaptırılmaya çalışıldı. Bu çalışmalarda gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerimiz görev alması ve sıfır maliyetle seminerlerin kayıt altına alınması planlandı. Şekil.5. Farklı Disiplinlerden Bilim Adamlarına Verdirilen Seminerlerle, Ülkemizin Önemli Sorunlarına Ortak ve Doğru Çözümleri Arıyoruz

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Enerji Jeofiziği Sertifika Programları Enerji arama jeofiziği sertifika programlarına geçilmesi istihdam sağlayabilir. Yurt dışındaki petrol üniversitelerinde çalışmış bir bilim adamı sıfatıyla, Jeofizik Mezunlarının enerji arama sektöründe (Petrol, Doğal Gaz ve Maden) daha fazla iş bulduklarını belirtmem gerekir. Petrol ve enerji sektöründe iş bulanların oranı yüzde seksendir. Ülkemizde yeraltı enerji arama jeofiziği eğitimi yeterli ve etkin düzeyde verilememektedir. Bu nedenle, petrol ve enerji arama jeofiziği konularında yetişmiş ve kitap sahibi tanınmış Türk bilim adamlarından (Cahit Çoruh, Özdoğan Yılmaz gibi) ve yabancı bilim adamlarından yararlanılması gerekir. Kendilerinden, periyodik ders ve kurs programları düzenlemeleri istenmeli ve arama jeofiziği konusunda gençlerimizin yetişmesi sağlanmalıdır. Sevindirici olan, 2002 yılından sonra enerji aramalarına verilen destekle enerji arama şirketlerinin sayısı bugün için ülkemizde yaklaşık 25 sayısına yükselmiştir ve enerji arama politikalarının devam etmesiyle enerji şirketlerinin sayısı her geçen gün artacaktır. Jeofizik Mühendislerine İstihdam ancak enerji arama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla rahatlıkla bulunabilir.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Ulusal Tabanlı Projeler ve İstihdam Ulusal meslek tabanlı projelerin geliştirilmesi sağlanarak meslektaşlarımızın istihdamlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması daha yararlı olabilir. Örnek olarak, 2012 Energy is Future uluslararası kongresine sunumla katılım sağlanmış bir proje modelinden söz etmek istiyorum. Geliştirilen enerji modeline göre, ülkemizin tamamı boyunca 36 tane aranmamış basen olduğu, ve bunlar için yapılması gereken araştırmada incelenmesi gereken profil uzunluğunun 800 km tahmin edildiği, ve harcanması gereken yatırımın 21.5

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ milyar dolar olabileceğini öngören bir çalışma sunumu bulunmaktadır. Ülkemizde bu projenin hayata geçirilmesiyle, 500 jeofizik mühendisine istihdam sağlanacaktır. Libya, Irak ve Azerbaycan'da araştırma yaparak dışarı açılım yapan ülkemizin en güzide kurumlarından biri olan TPAO ve diğer kurulmuş yerli enerji firmalarından ülkemizin enerji kaynaklarının aranması amacıyla yararlanılması gerekir. Bu amaçla, yurt içinde araştırılmamış alanlarında eş güdümlü olarak benzer ulusal enerji arama projelerinin hem üretilmesi hem de hayata geçirmesi için, JFMO olarak baskı kurulmasıyla ülkemizde ki arama faaliyetlerinin artması ve dolaylı olarak da istihdam sağlayacak projelere hız verilmesi sağlanabilir. Bölgesel Jeofizik Birlikleri Kurulmalıdır Bölgesel Jeofizik birlikleri kurulmalıdır. Balkan Jeofizik Birliğine benzer, Karadeniz Jeofizik Birliği kurulması önemli olabilir ve böylece Karadeniz bölgesinin ortak potansiyeline öngören proje ve çalışmaların ortaya çıkması teşvik edilebilir. Kurs Teklifi Modeli Kurs Teklifi Toplama Modeli geliştirilmiştir. Meslek İçi Eğitim ve Sertifikalandırma kurslarının düzenlenmesi ile ilgili olarak İstanbul Şubesi olarak, İstanbul’da ki Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin tamamına İadeli Taahhütlü Mektup gönderilmiş ve bu yolla kendilerine kurs verin teklifi sunulmuştur. Üzülerek söylemek gerekirse, bugüne kadar akademisyenlerin tamamına kurs verdirme politikasının güdülmemesi bazı akademisyenlerimizi küstürmüştür. Ayrım gözetmeden her kesimi kucaklayan bir tavırla, akademisyen ve sektörden deneyimli kişilere kurs ve eğitimleri verdirecek modellere örnek olacak bir modeli XII. JFMO İstanbul Şube Yönetimi olarak hayata geçirdik.

YENİLİKÇİ MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ Kurs vermek isteyen akademisyenlerin verecekleri kurslar ve hazırladıkları program JFMO Genel Merkezine sunulacak, sektöre eğitim vermek isteyen tüm akademisyenlerden yararlanma fırsatı doğacaktır. Benzer çalışmanın ülkemizde ki kurulu Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ki tüm akademisyenler üzerinde yapılmasıyla, kurs verecek akademisyen taraması hızla yapılabilir. Kayıtlı Eğitim ve Kalite Kayıt altına alınmış eğitim modeline geçilmelidir. İstanbul Şubede verilen kurs kayıt altına alınmış ve YOU-TUBE üzerinden paylaşılmıştır. Benzer şekilde verilen kurslar kayıt altına alınarak, bilgini yaygınlaşması ve gerektiğinde başvurulacak elektronik ortamlara taşınması gerekir. Şekil.7 Jeofizik Mühendisliğinde Bölümler Kurmuş ve Bölümler Yönetmiş, Enstitü Müdürlüğü Yapmış, Onlarca Doktora Talebesi ve Yüksek Lisans Talebesinin Yetişmesine Katkı Vermiş, Hocaların Hocası Ömer Alptekin hocamızla, Türkiye'de Jeofiziğin GELİŞİM VE GELECEK seminerleri konseptini başlattık.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi - Education

Yenilikçi Mesleki Örgüt Yönetimi; Download. of 11
Read more

Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü by emrah ...

Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültür ... • Çalışanların yenilikçi örgüt kültürüyle ilgili düşüncelerinin öğrenilmesi.
Read more

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ - kolayaof.com

... Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt ... yenilikçi bir kimlik kazandıracağı gibi yenilik yönetimi süreçlerinin de etkililiğini arttıracaktır ...
Read more

- Yenilik Yönetimi | Temel Kavramlar - by Özgür Engeloğlu ...

YENİLİK YÖNETİMİ ... Örgütsel yaratıcılık ise örgüt içerisindeki bireylerin yaratıcılık ... Yenilikçi olarak kabul edilecek bir ...
Read more

Yenilik Yönetimi - Ünite 4: Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi ...

Skip navigation Upload. Sign in
Read more

Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü - kitap %15 ...

Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü kitap,%15 indirimli Yenilik,hem ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyümeleri hem toplumların ...
Read more

İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ - nny.edu.tr

Yenilik, iletme içi uygulamalarda, örgüt yapısında veya dı ... Yenilik yönetimi iúletme içindeki yaratıcılık ile yakından bağlantılıdır.
Read more

İŞLETMELERDE YENİLİKÇİ ÖRGÜT YAPISI OLUŞTURMAK: ÇOK ...

İŞLETMELERDE YENİLİKÇİ ÖRGÜT YAPISI OLUŞTURMAK: ÇOK UNSURLU BİR MODEL ÖNERİSİ Kürşat ÖZDAŞLI* Özet: Küreselleşmenin yaşandığı, Ar ...
Read more