Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi

60 %
40 %
Information about Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi

Published on March 27, 2008

Author: guest62faa1

Source: slideshare.net

Description

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi www.teknolojitasarim.com

Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir

Bireysel açıdan da “yaratıcılık” bir insanlık hakkıdır. Yaratıcılık bireyi yabancılaşmaya karşı korur.

Yaratıcı Kimdir? (Yaratıcılık nerededir?) Yaratıcılık kendisi tasarlanarak yoktan varedilmiş bir nitelik değildir.

Bilim, teknoloji, sanat, yönetim v.b. alanlarda doğal ve kültürel yaşamı etkileyen “yaratıcı insanlardan” varlığını kavradığımız bireysel bir boyuttur.

Benzetim ve Görselleştirme Yetisi: Yaratıcılar farklı alanlarda ki bağımsız “ögeler le ” (bilgi, nesne, düşünce, söylem vb.) yeni bileşimler yaparlar.

Karar Esnekliği: Olaylara ve nesnelere farklı açılardan bakmak ve her an farklı ölçütlerle yeniden değerlendirmek gereir.

Bağımsız Yargı : Yaratıcılar olayları ve durumları değerlendirirken kendi ölçütlerini kullanırlar.

Yeniliğe Yatkınlık: Yeni ve değişik durumları denetim altına alabilen öğrenciler yeni düşünceler üretmeye de yatkın dırlar.

Mantıksallık: Yürürlükteki tutucu ve katı eğitim sistemleri genellikle sözde mantıksal gerekçelerle savunula gelmektedir.

Yaratıcılık ve zekâ arasındaki bağlantı henüz tam olarak belirlen e memiştir. ...ama yaratıcılar zekidir!

Yaratıcılık ve Bilgi: Yaratıcılığı ucuz ve kolay bilgiyi alıp “yeni” bir değer katarak satmak olarak gören “yatırımcı metaforu”nu geliştiren Sternberg’e göre yaratıcılık bilgiye göre eksi çarpanlı parabol olarak ( baş aşağı “U” biçiminde) değişir

Özgünlük: Yaratıcılık özgün, sıradışı davranış ve ürünlerle dışavuran bir nitelik olarak tanımlanır.

Verimlilik: Özgünlük her zaman verimlilikle bir arada olmayabilir. Ama verimlilik, üretken yaratıcılığın göstergelerinden biridir

Özerklik ve bağımsızlık yaratıcı insanların en açık özelliklerinden biridir.

Yaratıcılar meraklı, sorgulayıcı ve öğrenmeye isteklidirler

Duyumsal algıları güçlü olmakla birlikte uyarılarla yetinmezler algılan an ın , duyulanın ötesine geçerler.

Yaratıcı insanlar cesur yürekli ve gözü pek olurlar.. Yanılmayı ve yenilmeyi göze alırlar .

 

 

Beyaz şapka: Olgular ve verilere dayalı olarak yansız ve nesnel düşünme; Kırmızı şapka: Duygusal ve sezgisel değerlendirmeyi bir bakış açısı verir. Siyah şapka: Eleştirel ve yargılayıcı düşünme; seçeneklerin sakıncalarını görme; Sarı şapka: İyimser, umutlu ve olumlu düşünme seçeneklerin yararlarını görme; Yeşil şapka: Yaratıcılık, yeni ve özgün düşünme; Mavi şapka: T üm düşünme süreçlerinin üstten denetimi

 

 

 

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? Öğrenci Davranışına Dönük Yar atıcılık Alıştırmaları: 1. Uyarlama 2. Değiştirmek, Düzeltmek 3. Ekleme ve Birleştirme 4. Sadeleştirme 5. Yerine Koyma (İkame) 6. Başkalaştırma

 

Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

 

...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

 

 

Add a comment

Related pages

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi ...

Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kusagı sunusu Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kuşağı sunusu www.teknolojitasarim.com
Read more

yaratıcılık | Teknoloji ve Tasarım Projeleri | Basit proje ...

Teknoloji ve tasarım öğretmeni ve yaratıcılık ... Teknoloji ve tasarım dersi 7. ve 8 ... güven metin hoca mucit nasıl yapılır ...
Read more

Temel Tasarım: Yaratıcılık - SanatDersi.COM | Sanat Dersi

Temel Tasarım: Yaratıcılık. ... yaratıcılık nasıl geliştirilir; ... • Madde ve olanakları • Teknoloji ve olanaklar ...
Read more

Teknoloji TasarıM - Sports - documents.tips

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi www.teknolojitasarim.com
Read more

İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Öğrenme Alanı - Teknoloji ve ...

Nasıl Proje Satın Alırım; ... Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Program ... “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” Öğrenme alanında, ...
Read more

Teknoloji Ve Tasarım Dersi-Ahmet Kök - Ders sunuları

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir teknoloji ve tasarım dersi. ... Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi.
Read more

yaratıcılık nasıl geliştirilir | SanatDersi.COM

yaratıcılık nasıl geliştirilir. ... Temel Tasarım; Temel Tasarım dersi; ... 2009-2010 Sanat ve Tasarım Fakültesi Kontenjan Bilgileri;
Read more

Yaratıcılık nasıl geliştirilir? - forumsal.net

Yaratıcılık nasıl geliştirilir ... Açıköğretim / MAÖL MAÖL 10. sınıf ders ... duyuların uyarılması ve duyuların bir arada ...
Read more