XI Targi eHandlu - AtomStore - Łukasz Plutecki

50 %
50 %
Information about XI Targi eHandlu - AtomStore - Łukasz Plutecki

Published on November 15, 2016

Author: polak20

Source: slideshare.net

1. Rola project managera w sklepie internetowym podczas wdrożenia Łukasz Plutecki, AtomStore

2. Wielkość sklepu a osoba PM ❏ mały sklep ❏ 1-4 osoby ❏ kilkaset zamówień miesięcznie ❏ średni sklep ❏ 5-10 osób ❏ kilkadziesiąt zamówień dziennie ❏ duży sklep

3. Rola PM podczas wdrożenia ❏ opracowanie wymagań i wybór dostawcy ❏ współpraca z wykonawcą podczas opracowywanie specyfikacji ❏ zarządzanie pracą zespołu projektowego (kluczowi interesariusze) po stronie klienta ❏ dbanie o budżet projektu ❏ kontrolowanie przebiegu prac, harmonogramu

4. Rola PM podczas wdrożenia ❏ zarządzanie zmianami ❏ ograniczanie tzw. waterfall effect ❏ opracowywanie dokumentacji wewnętrznych ❏ szkolenia wewnętrzne ❏ ‘PR’ nowego systemu ❏ testy

5. Opracowanie wymagań i wybór dostawcy ❏ zebranie listy wymagań od pracowników ❏ podział listy na funkcje: kluczowe, dodatkowe, nieistotne ❏ wyszukanie potencjalnych rozwiązań ❏ przygotowanie zapytań ofertowych ❏ analiza ofert i wybór dostawcy

6. Opracowanie specyfikacji, harmonogramu ❏ współpraca z dostawcą podczas przygotowywania specyfikacij ❏ współtworzenie harmonogramu wdrożenia ❏ sezonowość ❏ terminy dla zadań wewnętrznych ❏ dokumentacja i instrukcje wewnętrzne

7. Zarządzanie zespołem proj. w sklepie ❏ planowanie spotkań ❏ wyznaczanie zadań dla poszczególnych członków teamu ❏ dbanie o terminowość realizacji zadań ❏ dbanie o spójność decyzji ❏ uzgadnianie zmian

8. Zarządzanie budżetem, harmonogramem ❏ opracowanie budżetu projektu wraz z zarządem i dostawcą ❏ zarządzanie ‘wolną pulą’ ❏ uzgadnianie zmian w projekcie i budżecie ❏ kontrola harmonogramu i postępu prac

9. Ograniczenie ‘waterfall effect’ ❏ ograniczenie zakresu projektu do niezbędnych funkcji ❏ eliminacja mało istotnych pomysłów powstających podczas realizacji projektu ❏ opracowanie planu rozwoju

10. Opracowanie dokumentacji, szkolenia PR ❏ opracowanie wewnętrznej dokumentacji oraz instrukcji dla pracowników ❏ szkolenia dla zespołu ❏ dbanie o należytą komunikacje, wewnętrzny PR systemu

11. Testy ❏ opracowanie planu testów ❏ testy i odbiór poszczególnych etapów wdrożenia ❏ testy przed uruchomieniem systemu

12. Łukasz Plutecki AtomStore Dziękuje za uwagę

Add a comment