Xerrada Orientació 2014 - Cicles Formatius i CAS

50 %
50 %
Information about Xerrada Orientació 2014 - Cicles Formatius i CAS
Education

Published on February 20, 2014

Author: iesintermunicipal

Source: slideshare.net

IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

ELS CICLES FORMATIUS PERFIL DE L’ALUMNE SINGULARITATS DELS CICLES FAMÍLIES PROFESSIONALS COM ACCEDIR A CICLES SORTIDES CFGM I CFGS ELS CICLES A LA COMARCA LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL GESTIÓ ADMINISTRATIVA ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA ADMINISTRACIÓ I FINANCES EDUCACIÓ INFANTIL ADRECES D’INTERÈS

PERFIL DE L’ ALUMNE • TREBALLADOR • CONSTANT • ORDENAT

SINGULARITATS DELS CICLES FORMATIUS • LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL • ESTUDIS TERMINALS • HORARI DE TARDA • ALT NIVELL D’INSERCIÓ LABORAL

FAMÍLIES PROFESSIONALS

COM ACCEDIR ALS CICLES FORMATIUS • CFGM: • • • • GRADUAT D’ESO 2 CURSOS DE BUP FP-1 PROVA O CURS D’ACCÉS A GRAU MITJÀ • CFGS: • • • • BATXILLERAT COU FP-2 PROVA O CURS D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

SORTIDES CFGM • MÓN LABORAL • PROVA O CURS D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR • BATXILLERATS • CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

SORTIDES CFGS • MÓN LABORAL • UNIVERSITAT sense prova d’accés • CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ELS CICLES A LA COMARCA SANT SADURNÍ D’ANOIA • IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS ESPIELLS • ESCOLA VITICULTURA I ENOLOGIA • • • • VILAFRANCA IES EUGENI D’ORS IES ALT PENEDÈS IES MILÀ I FONTANALS CET PENEDÈS

INSTITUT EUGENI D’ORS (Vilafranca) •CFGM: - GESTIÓ ADMINISTRATIVA - COMERÇ - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES •CFGS: - ADMINISTRACIÓ I FINANCES - TRANSPORT I LOGÍSTICA - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

INSTITUT MILÀ I FONTANALS (Vilafranca) •CFGM: - CURES AUXILIARS D'INFERMERIA •EEGM: - TÈCNIC D'ESPORT EN FUTBOL

INSTITUT ALT PENEDÈS (Vilafranca) CFGM: - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES - MECANITZACIÓ CFGS: - AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL - PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

CET-PENEDÈS (Vilafranca) privat CFGM: - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CFGS: - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

ESC. VITICULTURA I ENOLOGIA M. ROSSELL I DOMÈNECH (Espiells) CFGM: – OLIS D'OLIVA I VINS CFGS: - GESTIÓ COMERCIAL I MARRQUETING - VITIVINICULTURA

ELS CICLES A LA INTERMUNICIPAL GRAU MITJÀ – GESTIÓ ADMINISTRATIVA – ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA CURS D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR – – – GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES EDUCACIÓ INFANTIL INTEGRACIÓ SOCIAL (nou)

LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL • • • • • • • • • MÀXIM DE 4 HORES DIÀRIES (7 en períodes no lectius) HORARI DE MATÍ EMPRESES I INSTITUCIONS DE LA COMARCA INICI A LA TERCERA AVALUACIÓ DE PRIMER CURS LA MILLOR MANERA DE DONAR-SE A CONÈIXER INMERSIÓ EN EL MÓN LABORAL PRÀCTICA DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS SEGUIMENT TELEMÀTIC ESCOLA-EMPRESA-ALUMNE VALORACIÓ DE LES ACTITUDS I DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS • POSSIBLES CONVALIDACIONS PER EXPERIÈNCIA LABORAL

GESTIÓ ADMINISTRATIVA Grau mitjà 2000 hores (2 curs acadèmics) • De què treballaràs? Auxiliar administratiu. Auxiliar de documentació i arxiu. • On treballaràs? En les oficines de tot tipus d’empreses (petites i  mitjanes empreses, bancs privats i públics,  assegurances, etc.), administració pública, etc.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA Grau mitjà QUÈ ESTUDIARÀS? 2000 hores (2 cursos acadèmics) MÒDULS DURADA • 1: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT 165 H. • 2: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA 165 H. • 3: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS 99 H. • 4: OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA 132 H. • 5: TÈCNICA COMPTABLE 165 H. • 6: TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE 132 H. • 7: TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ 231 H. • 8: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT 66 H. • 9: ANGLÈS 99 H. • 10: EMPRESA I ADMINISTRACIÓ 165 H. • 11: EMPRESA A L'AULA 132 H. • 12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 99 H. • 13: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 350 H.

ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Grau mitjà 2000 hores ( 2 cursos acadèmics) • De què treballaràs? - Governant o responsable de planta en les institucions residencials. - Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física,  psíquica o sensorial en les diferents institucions. - Tècnic/a d'atenció domiciliària. • On treballaràs? En centres residencials de persones grans o amb discapacitats  físiques, psíquiques o sensorials, en pisos tutelats, centres de dia,  centres de rehabilitació, centres d'oci i temps de lleure, centres  d'inserció ocupacional de persones amb discapacitat, serveis  d'atenció a domicili, domicilis particulars.

ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Grau mitjà 2000 hores ( 2 cursos acadèmics) • • • • • • • • • • • • • • • • QUÈ ESTUDIARÀS? 1: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA: 2: ATENCIÓ SANITÀRIA 3: ATENCIÓ HIGIÈNICA 4: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL 5: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 6: TELEASSISTÈNCIA 7: SUPORT DOMICILIARI 8: SUPORT EN LA COMUNICACIÓ 9: DESTRESES SOCIALS 10: PRIMERS AUXILIS 11: FOL 12: EIE 13: ANGLÈS TÈCNIC 14: SÍNTESI 15: FCT DURADA  132 H. 198 H. 66 H. 231 H. 165 H. 66 H. 198 H. 66 H. 99 H. 66 H. 99 H. 66 H. 99 H. 66 H. 383 H.

ADMINISTRACIÓ I FINANCES Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) • De què treballaràs? Administratiu d’oficina, comercial i personal. Administratiu comptable. Responsable de tresoreria, pagament, cartera de valors,  etc. Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc. Gestor administratiu. • On treballaràs? En tot tipus d’empreses (grans, petites i mitjanes), bancs,  corredories d’assegurances, despatxos professionals, i  també en l’Administració pública.

ADMINISTRACIÓ I FINANCES Grau superior 2000 hores • QUÈ ESTUDIARÀS? • • • • • • • • • • • • • • (2 cursos acadèmics) DURADA 1: COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT 2: GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JURÍDIC I EMPRESARIAL 3: PROCÉS INTEGRAL DE L’ACTIVITAT COMERCIAL 4: RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 5: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ 6: ANGLÈS 7: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 8: GESTIÓ FINANCERA 9: COMPTABILITAT I FISCALITAT 10: GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL 11: SIMULACIÓ EMPRESARIAL 12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 13: PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 14: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 132 H. 132 H. 264 H. 66 H. 132 H. 132 H. 99 H. 165 H. 198 H. 99 H. 99 H. 99 H. 33 H. 350 H.

ADMINISTRACIÓ I FINANCES Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) • ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS: qualsevol grau amb  convalidacions segons la facultat

EDUCACIÓ INFANTIL Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) • De què treballaràs? Educador infantil en llars d’infants. Animador infantil en colònies d’estiu,  tallers, ludoteques. • On treballaràs? En programes de serveis socials i  culturals.

EDUCACIÓ INFANTIL Grau superior QUÈ ESTUDIARÀS? • • • • • • • • • • • • • • 2000 hores MÒDULS 1: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL 2: DIDÀCTICA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 3: AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL. 4: EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA 5: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 6: DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTRIU 7: DESENVOLUPAMENT SÒCIOAFECTIU 8: HABILITATS SOCIALS 9: PRIMERS AUXILIS 10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 11: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 12: PROJECTE D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA. 13: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (2 cursos acadèmics) Durada 132 H. 231 H. 132 HORES 198 H. 198 H. 165 H. 99 H. 132 H. 66 HO. 99 H. 66 H. 99 H. 383 H.

EDUCACIÓ INFANTIL Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS: qualsevol grau, amb convalidacions segons la facultat

INTEGRACIÓ SOCIAL Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) DE QUÈ TREBALLARÀS? • Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social, promovent la igualtat d'oportunitats.

INTEGRACIÓ SOCIAL Grau superior 2000 hores • ON TREBALLARÀS? • • • • • • • • • • • • • (2 cursos acadèmics) Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos Treballador/a familiar Auxiliar de tutela Tècnic/a d'integració social Educador/a d'educació especial Monitor/a de persones amb discapacitat Tècnic/a de mobilitat bàsica Mediador/a ocupacional i/o laboral Mediador/a comunitari/ària Mediador/a intercultural Tècnic/a en ocupació amb suport Tècnic/a d'acompanyament laboral Monitor/a de rehabilitació psicosocial

INTEGRACIÓ SOCIAL Grau superior QUÈ ESTUDIARÀS? • • • • • • • • • • • • • • 2000 hores (2 cursos acadèmics) MÒDULS 01 Context de la intervenció social 02 Metodologia de la intervenció social 03 Promoció de l’autonomia personal* 04 Inserció sociolaboral* 05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 06 Atenció a unitats de convivència* 07 Suport a la intervenció educativa 08 Mediació comunitària* 09 Habilitats socials* 10 Primers auxilis 11 Formació i orientació laboral 12 Empresa i iniciativa emprenedora 13 Projecte d’integració social 14 Formació en centres de treball Durada (hores) 132 132 198 198 132 165 99 132-99 132-120 66 99 66 66 383

INTEGRACIÓ SOCIAL Grau superior 2000 hores (2 cursos acadèmics) ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS: qualsevol grau, amb convalidacions segons la facultat

ALTRES SERVEIS DE LA FP MESURES FLEXIBILITZADORES •SERVEI D’ASSESSORAMENT •SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

MÉS INFORMACIÓ A: • www.intermunicipal.com • www.gencat.cat • www.xtec.cat • iesintermunicipal@xtec.cat • jnin@intermunicipal.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Xerrada Orientació 2014 - Cicles Formatius i CAS - Education

1. ies intermunicipal del penedÈs 2. els cicles formatius perfil de l’alumne singularitats dels cicles famÍlies professionals com accedir a cicles ...
Read more

Xerrada Orientació 2014 - Batxillerat - Education

Presentació que es va oferir a les famílies sobre les sortides acadèmiques desprès del Batxillerat el febrer de 2014. ... Xerrada Orientació 2014 ...
Read more

Els Cicles Formatius - 2014/15 - intermunicipal.com

Família-Escola 2014/15 ... Presentació - Xerrada orientació acadèmica; Llistes de repàs ... Els Cicles Formatius;
Read more

Institut Carles Vallbona

CICLES FORMATIUS CAS ... ACtivitats d’orientació 2014 ESO CICLES FORMATIUS BATXILLERAT ... • Xerrada Universitat de Barcelona ...
Read more

Curs d'Accés a Grau Superior (CAS) - intermunicipal.com

Normes convivència Cicles Formatius; PROVA ACCÉS. ... (CAS) que et garanteix l ... Xerrada orientació acadèmica; Llistes de repàs ...
Read more

Visita al GAMAR i xerrada amb la Maria Antònia Canals ...

Curs d'accés a grau superior / CAS; Cicles Formatius GS; PFI; ... Lipdub a Cicles; Xerrada a ... Setmana de Formació i Orientació Laboral (FOL). Xerrada ...
Read more

Galeria de fotos - Institut de Santa Coloma de Farners

Curs d'accés a grau superior / CAS; Cicles Formatius GS; PFI; ... Xerrada orientació UAB. ... Viatge Amsterdam 2on curs Cicles Formatius de equips i ...
Read more

Guia de l'alumnat de Formació Professional | Bloc de l ...

En el cas dels centres ... Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà són ... Tal i com vam quedar a la xerrada d’Orientació ...
Read more