Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 1 O medio físico e Os bioclimas de España

50 %
50 %
Information about Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 1 O medio físico e Os bioclimas de...

Published on October 9, 2016

Author: davidbarran

Source: slideshare.net

1. David Barrán Ferreiro 2ºESO Xeografía e Historia CPR Calasancias A Coruña

2. A situación e o relevo de España

3. Situación e territorio Ao suroeste de Europa Superficie de 505990 km2 (aprox) Comprende 4/5 da Península Ibérica; Baleares, Canarias e Ceuta e Melilla

4. Límites Ao norte: o mar Cantábrico, Francia e Andorra Ao sur: o mar Mediterráneo e o océano Atlántico Ao leste: o mar Mediterráneo Ao oeste: o océano Atlántico e Portugal

5. Características Elevada altitude media (660m) debido á elevada altitude da meseta Grandes conxuntos de relevos A Meseta Sistemas montañosos Interiores (na meseta) Rebordos montañosos Cordilleiras exteriores As chairas (depresións) O relevo e as costas peninsulares: características xerais

6. Dividida polo sistema central en submeseta norte e submeseta sur É unha chaira cunha elevada altitude media (600-700m) No seu interior atopamos o sistema Central os montes de Toledo O relevo: a meseta e os seus sistemas montañosos

7. Bordean á meseta Macizo galaico-leonés A cordilleira Cantábrica Sistema Ibérico Serra Morena O relevo: os rebordos montañosos

8. Son exteriores á meseta Son as cordilleiras máis novas Montes Vascos Costeiro- Catalana Os Pireneos (Aneto 3404m) Serra Nevada (Mulhacén 3478 m) O relevo: as cordilleiras exteriores

9. Zonas afundidas da Meseta: conca do Douro, Teixo e Guadiana Depresións exteriores: depresión do Ebro e depresión do Guadalquivir O relevo: as chairas

10. En xeral son bastantes rectilíneas Menos na costa galega que é recortada polas rías As costas peninsulares

11. O relevo e as costas de Canarias e Baleares Relevo de orixe volcánica Teide (3718m) Costas acantiladas O seu relevo é unha prolongación das cordilleiras Béticas e a Costeiro Catalana Serra da Tramuntana en Mallorca

12. Os climas de España

13. Temperaturas Precipitacións Elementos do clima Condicionados por unha serie de factores

14. Factores que condicionan o clima • España atópase nunha zona temperada do hemisferio norte • As temperaturas na península aumentan de norte a surA latitude • O mar suaviza as temperaturas • Son mais suaves na costa que no interiorA distancia ao mar • As precipitacións aumentan coa altura • A temperatura diminúe co alturaA altitude • O norte (noroeste sobre todo) está mais afectado polas borrascas • O sur está mais afectado polos anticiclóns Atmosféricos

15. Os conxuntos bioclimáticos de España: tipos de clima Tipos de clima Factores Elementos

16. Tipos de clima Oceánico Mediterráneo Subtropical Os conxuntos bioclimáticos de España: tipos de clima

17. Precipitacións Temperaturas Altitude Tipos de vexetación Os conxuntos bioclimáticos de España: a vexetación

18. Clima Vexetacion Conxuntos bioclimáticos Os conxuntos bioclimáticos de España

19. Bioclima oceánico Bioclima mediterráneo Bioclima subtropical Bioclima de montaña Os conxuntos bioclimáticos de España

20. • Norte e noroeste peninsular Localización • Precipitacións abundantes ( mais de 800mm) e regulares. Influencia das borrascasPrecipitacións • Invernos moderados (8-10º) e veráns frescos (menos de 22º) • A amplitude térmica é baixa (inferior 12º C) Temperaturas O bioclima oceánico: o clima

21. O bosque caducifolio de carballos, faias e castiñeiros Matogueira densa Abundancia de prados O bioclima oceánico: a vexetación

22. • Interior peninsular, costa mediterránea, as illas Baleares, Ceuta e Melilla Localización • Precipitacións moderadas ( ente 800 e 300mm) e irregulares. • Veráns moi secos (aridez)Precipitacións • Na costa os invernos son suaves e os verán calorosos. • No interior os invernos son fríos e os veráns calorosos • A amplitude térmica é media na costa e alta no interiorTemperaturas O bioclima mediterráneo: o clima

23. Bosque perennifolio de aciñeiras, sobreiras e piñeiros Matogueira máis ou menos densa O bioclima mediterráneo: a vexetación

24. • Nas illas Canarias Localización • Precipitacións escasas ( ente 300 e 150 mm) e irregularesPrecipitacións • Veráns calorosos e invernos moi suaves • Pouco contraste entre o inverno e o verán (escasa amplitude térmica) Temperaturas O bioclima subtropical: o clima

25. Especies exclusivas como o drago e palmeira O bioclima subtropical: a vexetación

26. • Nos sistemas montañosos por enriba dos 1000 metrosLocalización • Precipitacións moi abundantes (superan os 1000mm) • En inverno caen en forma de neve Precipitacións • Invernos longos e moi frios e veráns curtos e calorosos • A amplitude térmica é moi elevada Temperaturas O bioclima de montaña: o clima

27. Gradúase en pisos Pisos bioclimáticos dende a base ata o cume O bioclima de montaña: a vexetación

28. As augas en España

29. Tipos de augas Mariñas Oceánicas Mares Continentais Glaciares e ríos Lagos, humidais e acuíferos

30. As augas mariñas Océano atlántico No norte mar cantábrico Temperaturas moderadas Fortes mareas e ondas Mar mediterráneo Case pechado. Separado do Atlántico polo estreito de Xibraltar Temperaturas temperadas Mareas reducidas e ondas pouco intensas

31. As augas continentais: glaciares e ríos •Só danse nos Pireneos Os glaciares •Agrúpanse en tres vertentes: cantábrica, atlántica e mediterránea Os ríos

32. • Son curtos (nacen preto do mar) • Caudal abundante e regular (clima oceánico)Vertente cantábrica • Longos (nacen lonxe da costa) • Caudalosos (moitos afluentes) e irregulares pola seca do verán (clima mediterráneo) Vertente atlántica • Son curtos (nacen preto do mar) agás o Ebro • Caudal escaso e irregular (clima mediterráneo) Vertente mediterránea

Add a comment