Τεχνολογίες xDSL

50 %
50 %
Information about Τεχνολογίες xDSL

Published on December 31, 2007

Author: raptor7

Source: slideshare.net

Description

Τεχνολογίες xDSL

Παρουσίαση Τεχνολογιών xDSL Γιάννης Μαρούδας 9407 Δημήτρης Λιακόπουλος 9795

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές γραμμές δεν αξιοποιούνταν στο έπακρο. Χρησιμοποιούνταν μόνο για τη μετάδοση και τη λήψη φωνής. Ύστερα εμφανίστηκαν τα modems και το διαδικτυο. Αργότερα η τεχνολογία ISDN. Και τέλος έχουμε φτάσει στην εποχή της τεχνολογίας DSL , που πραγματικά με την έλευση αυτών των τεχνολογιών καταλαβαίνουμε την αξία του διαδικτυου.

Για πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές γραμμές δεν αξιοποιούνταν στο έπακρο. Χρησιμοποιούνταν μόνο για τη μετάδοση και τη λήψη φωνής. Ύστερα εμφανίστηκαν τα modems και το διαδικτυο. Αργότερα η τεχνολογία ISDN. Και τέλος έχουμε φτάσει στην εποχή της τεχνολογίας DSL , που πραγματικά με την έλευση αυτών των τεχνολογιών καταλαβαίνουμε την αξία του διαδικτυου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ xDSL RADSL (Rate Adaptive DSL) UDSL (Universal ADSL) HDSL (High bit-rate DSL) SDSL (Symmetric DSL) IDSL (ISDN-DSL) VDSL (Very High bit-rate Digital Subscriber Line) ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line)

RADSL (Rate Adaptive DSL)

UDSL (Universal ADSL)

HDSL (High bit-rate DSL)

SDSL (Symmetric DSL)

IDSL (ISDN-DSL)

VDSL (Very High bit-rate Digital Subscriber Line)

ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line)

RADSL Ο uplink ρυθμός δεδομένων είναι ανάλογος προς τον downlink ρυθμό και εξαρτάται από τις συνθήκες της γραμμής και το λόγο σήματος προς θόρυβο. Οι ταχύτητες μπορούν θεωρητικά να φτάσουν έως το 1Mbps download/upload. Παράλληλα μπορούμε να έχουμε φωνή και δεδομένα, είναι ένας συνδυασμός των τεχνολογιών SDSL και ADSL.

Ο uplink ρυθμός δεδομένων είναι ανάλογος προς τον downlink ρυθμό και εξαρτάται από τις συνθήκες της γραμμής και το λόγο σήματος προς θόρυβο.

Οι ταχύτητες μπορούν θεωρητικά να φτάσουν έως το 1Mbps download/upload.

Παράλληλα μπορούμε να έχουμε φωνή και δεδομένα, είναι ένας συνδυασμός των τεχνολογιών SDSL και ADSL.

UDSL H UDSL αναπτύχθηκε το 1997 από τη Microsoft , το κύριο πλεονέκτημα της είναι ότι δεν χρειάζεται εξωτερικό splitter. Αυτό την κάνει ακόμα πιο προσιτή στους χρήστες. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με την ADSL . Οι ρυθμοί μετάδοσης μπορούν να φτάσουν το 1,5 Mbps (down) και 512 Kbps (up)

H UDSL αναπτύχθηκε το 1997 από τη Microsoft , το κύριο πλεονέκτημα της είναι ότι δεν χρειάζεται εξωτερικό splitter. Αυτό την κάνει ακόμα πιο προσιτή στους χρήστες. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με την ADSL .

Οι ρυθμοί μετάδοσης μπορούν να φτάσουν το 1,5 Mbps (down) και 512 Kbps (up)

HDSL Η HDSL είναι η πρώτη xDSL τεχνολογία. Στηρίζεται στα πλαίσια T1 και E1 ( 2mbps) . Χρησιμοποιεί δύο τηλεφωνικές γραμμές για να πετύχει την αμφίδρομη μετάδοση. Η ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 784 kbps σε κάθε ζεύγος χάλκινων καλωδίων

Η HDSL είναι η πρώτη xDSL τεχνολογία. Στηρίζεται στα πλαίσια T1 και E1 ( 2mbps) .

Χρησιμοποιεί δύο τηλεφωνικές γραμμές για να πετύχει την αμφίδρομη μετάδοση.

Η ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 784 kbps σε κάθε ζεύγος χάλκινων καλωδίων

SDSL Symmetric DSL μεταδίδει δεδομένα με την ίδια ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μπορεί να την υποστηρίξει η υπάρχουσα δομή του δικτύου , χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή. Οι ταχύτητες μετάδοσης ξεκινούν από τα 160 Kbps και φτάνουν τα 2048Kbps , διαδεδομένη είναι η ταχύτητα 768 Kbps. Απευθύνετε σε απλούς χρήστες ή και σε εταιρείες που έχουν ανάγκη να διακινούν δεδομένα με την ίδια ταχύτητα που λαμβάνουν. Το κόστος της είναι προσιτό.

Symmetric DSL μεταδίδει δεδομένα με την ίδια ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μπορεί να την υποστηρίξει η υπάρχουσα δομή του δικτύου , χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή.

Οι ταχύτητες μετάδοσης ξεκινούν από τα 160 Kbps και φτάνουν τα 2048Kbps , διαδεδομένη είναι η ταχύτητα 768 Kbps.

Απευθύνετε σε απλούς χρήστες ή και σε εταιρείες που έχουν ανάγκη να διακινούν δεδομένα με την ίδια ταχύτητα που λαμβάνουν. Το κόστος της είναι προσιτό.

IDSL ISDN – DSL είναι μία τεχνολογία που αναβαθμίζει την παλιά ISDN και χρησιμοποιεί την υπάρχουσα δομή και εξοπλισμό. Προτείνετε σε χρήστες που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα. Μειονέκτημα της είναι πως δε μεταφέρει φωνή και άρα θα χρειαστούν οι χρήστες επιπλέον τηλεφωνική γραμμή. Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 128Kbps.

ISDN – DSL είναι μία τεχνολογία που αναβαθμίζει την παλιά ISDN και χρησιμοποιεί την υπάρχουσα δομή και εξοπλισμό.

Προτείνετε σε χρήστες που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα.

Μειονέκτημα της είναι πως δε μεταφέρει φωνή και άρα θα χρειαστούν οι χρήστες επιπλέον τηλεφωνική γραμμή.

Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 128Kbps.

VDSL Η VDSL είναι το μέλλον της ADSL , απευθύνεται σε home users, χρησιμοποιεί το υπάρχον δίκτυο χαλκού αλλά τα κέντρα είναι συνδεδεμένα με οπτικές ίνες Φτάνει την εκπληκτική ταχύτητα των 52 Mbps για download και 1.6-2.3Mbps για upload. Υπάρχει ακόμα σε πειραματικό στάδιο και έχουν προταθεί 4 τρόποι για την υλοποίηση της: CAP, DMT, DWMT, SDMT.

Η VDSL είναι το μέλλον της ADSL , απευθύνεται σε home users, χρησιμοποιεί το υπάρχον δίκτυο χαλκού αλλά τα κέντρα είναι συνδεδεμένα με οπτικές ίνες

Φτάνει την εκπληκτική ταχύτητα των 52 Mbps για download και 1.6-2.3Mbps για upload.

Υπάρχει ακόμα σε πειραματικό στάδιο και έχουν προταθεί 4 τρόποι για την υλοποίηση της: CAP, DMT, DWMT, SDMT.

ADSL Η ADSL δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης φωνής και δεδομένων, ωστόσο τα δεδομένα μεταδίδονται ασύμμετρα. Οι ταχύτητες μπορούν να φτάσουν τα 8 Mbps (Downstream) και 1.5Mbps (Upstream). Η απόδοση του ADSL εξαρτάται από την απόσταση μας με το τηλεφωνικό κέντρο : 1,5 Mbps για απόσταση 5,5 km 2,0 Mbps για απόσταση 4,9 km 6,3 Mbps για απόσταση 3,6 km 8,4 Mbps για απόσταση 2,7 km

Η ADSL δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης φωνής και δεδομένων, ωστόσο τα δεδομένα μεταδίδονται ασύμμετρα.

Οι ταχύτητες μπορούν να φτάσουν τα 8 Mbps (Downstream) και 1.5Mbps (Upstream).

Η απόδοση του ADSL εξαρτάται από την απόσταση μας με το τηλεφωνικό κέντρο :

Πως Λειτουργεί η ADSL ; Το PC Σας ADSL συσκευή ( modem ή router) Splitter Τηλεφωνικό δίκτυο ΟΤΕ DSLAM OTE ATM δίκτυο ΟΤΕ BBRAS ΟΤΕ ΟΤΕ net …

Πλεονεκτήματα ADSL Με την ADSL η σύνδεση σας είναι μόνιμη ( always-on) Δε χρειάζεται dial-up για το login και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνετε ο λογαριασμό σας με αλλεπάλληλες κλήσεις ΕΠΑΚ Τέλος μπορείτε να δέχεστε και να κάνετε κλήσεις και παράλληλα να έχετε μόνιμη σύνδεση στο internet , χωρίς να χρειαστείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο.

Με την ADSL η σύνδεση σας είναι μόνιμη ( always-on)

Δε χρειάζεται dial-up για το login και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνετε ο λογαριασμό σας με αλλεπάλληλες κλήσεις ΕΠΑΚ

Τέλος μπορείτε να δέχεστε και να κάνετε κλήσεις και παράλληλα να έχετε μόνιμη σύνδεση στο internet , χωρίς να χρειαστείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο.

Εξέλιξη Της Πρόσβασης Στο ITNERNET

Διείσδυση του “ Γρήγορου Internet” στην Ευρώπη των 25

Το ADSL στην Ελλάδα (1/3) Από το δεύτερο εξάμηνο του 2004 η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των γραμμών ADSL και των προσφερόμενων πακέτων πρόσβασης. Η διαδικασία ενεργοποίησης της ADSL τώρα πια μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου από τον ISP που θα επιλέξουμε απαλλάσσοντας μας έτσι από την περιττή γραφειοκρατία. Αν τελικά θελήσουμε να έχουμε πρόσβαση ADSL θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα… :

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2004 η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των γραμμών ADSL και των προσφερόμενων πακέτων πρόσβασης.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της ADSL τώρα πια μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου από τον ISP που θα επιλέξουμε απαλλάσσοντας μας έτσι από την περιττή γραφειοκρατία.

Αν τελικά θελήσουμε να έχουμε πρόσβαση ADSL θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα… :

Το ADSL στην Ελλάδα (2/3) Έλεγχος διαθεσιμότητας πρόσβασης σύνδεσης ADSL Ενεργοποίηση πρόσβασης ADSL Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ( ADSL modem / router splitters ) Επιλογή ISP

Έλεγχος διαθεσιμότητας πρόσβασης σύνδεσης ADSL

Ενεργοποίηση πρόσβασης ADSL

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ( ADSL modem / router splitters )

Επιλογή ISP

Το ADSL στην Ελλάδα (3/3) Στην Ελλάδα δύο εταιρίες παρέχουν πρόσβαση ADSL ο ΟΤΕ και η VIVODI . Η VIVODI είναι η μοναδική εταιρία πλην του ΟΤΕ, που παρέχει πρόσβαση ADSL μέσο του δικού της δικτύου ωστόσο καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό περιοχών. Από την άλλη, το τελευταίο διάστημα ο ΟΤΕ προχωρεί στην κάλυψη όλο έναν και περισσότερων περιοχών της χώρας, έχοντας φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Στην Ελλάδα δύο εταιρίες παρέχουν πρόσβαση ADSL ο ΟΤΕ και η VIVODI .

Η VIVODI είναι η μοναδική εταιρία πλην του ΟΤΕ, που παρέχει πρόσβαση ADSL μέσο του δικού της δικτύου ωστόσο καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό περιοχών. Από την άλλη, το τελευταίο διάστημα ο ΟΤΕ προχωρεί στην κάλυψη όλο έναν και περισσότερων περιοχών της χώρας, έχοντας φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Οι ISP στην Ελλάδα (1/2) Η πληθώρα επιλογών όσον αφορά στον παροχέα internet , στην ταχύτητα πρόσβασης και στο πακέτο σύνδεσης, δημιουργεί ευχάριστους πονοκεφάλους στον τελικό χρήστη. Σε γενικές γραμμές προσφέρονται συνδέσεις και πακέτα που μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες : Always On συνδέσεις Οικονομικά πακέτα All in One

Η πληθώρα επιλογών όσον αφορά στον παροχέα internet , στην ταχύτητα πρόσβασης και στο πακέτο σύνδεσης, δημιουργεί ευχάριστους πονοκεφάλους στον τελικό χρήστη. Σε γενικές γραμμές προσφέρονται συνδέσεις και πακέτα που μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες :

Always On συνδέσεις

Οικονομικά πακέτα

All in One

Οι ISP στην Ελλάδα (2/2) Παρακάτω βλέπουμε τους ISP που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα : OTEnet AltecTelecom First Telecoms Forthnet Hellas Online Q Telecom Spark Net Teledome Telepassport Tellas Vivodi

Παρακάτω βλέπουμε τους ISP που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα :

OTEnet

AltecTelecom

First Telecoms

Forthnet

Hellas Online

Q Telecom

Spark Net

Teledome

Telepassport

Tellas

Vivodi

Το κόστος της ADSL (1/4) - 94,90 89,90 44,99 29,90 34,99 2048/256 63,90 54,90 49,90 44,99 29,90 34,99 1024/256 - 39,90 34,90 44,99 29,90 34,99 768/256 35,90 32,90 27,90 44,99 29,90 34,99 512/128 19,90 19,90 17,90 44,99 29,90 34,99 384/128 - 14,90 14,90 44,99 29,90 34,99 256/128 FULL LLU Shared LLU ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ [ΟΤΕ] ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ [VIVODI] ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MODEM ΤΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ [VIVODI] ΤΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ [ΟΤΕ] ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ADSL

Το κόστος της ADSL (2/4) Forthnet ADSL – DSL Flat Rate Dynamic 886,80€ 461,40€ 239,70€ 79,90€ ADSL 1024 502,80€ 260,40€ 134,70€ 44,90€ ADSL 512 274,80€ 143,40€ 74,70€ 24,90€ ADSL 384 190,80€ 98,40€ 50,70€ 16,90€ ADSL 256 12-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 3-ΜΗΝΗ 1-ΜΗΝΑΣ*

Το κόστος της ADSL (3/4) OTEnet onDSL Home - - 255,75€ 85,25€ ADSL 1024 - - 147,75€ 49,25€ ADSL 512 315€ 169,5€ 90,75€ 30,25€ ADSL 384 12-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 3-ΜΗΝΗ 1-ΜΗΝΑΣ*

Το κόστος της ADSL (4/4) Vivodi DSL Net - - - 159€ ADSL 2048 - - - 78,90€ ADSL 1024 - - - 42,90€ ADSL 512 - - - 23,90€ ADSL 384 - - - 17€ ADSL 256 12-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 3-ΜΗΝΗ 1-ΜΗΝΑΣ*

Add a comment

Related pages

Μερικές τεχνολογίες DSL είναι οι ...

Ο όρος Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) ή DSL ή xDSL περιγράφει μια οικογένεια ...
Read more

Τεχνολογίες xDSL | Είμαι Φοιτητής

Τεχνολογίες xdsl. Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τις τεχνολογίες dsl, στο άρθρο ...
Read more

upatras eclass | Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Τεχνολογίες xDSL; Τεχνολογίες Ethernet; Οπτικά συστήματα μετάδοσης (οπτικές ίνες, xWDM, SDH/SONET)
Read more

Λοιπές Τεχνολογίες

Συζήτηση και θέματα που αφορούν άλλες τεχνολογίες δικτύωσης και πρόσβασης στο Internet
Read more

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL)

Τεχνολογίες DSL HDSL Το ακρωνύµιο HDSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων High-bit-rate Digital
Read more

1 Τι είναι η τεχνολογία xDSL

1 Τι είναι η τεχνολογία xDSL. ... 1.1 Διαφορετικές Τεχνολογίες DSL. Asymmetric DSL (ADSL): ...
Read more

Digital Subscriber Line Τεχνολογίες ...

Τύποι xDSL και Standards Κυριότερες τεχνολογίες xDSL ADSL – Αsymmetric Digital Subscriber Line (ANSI TI.413 - ITU G.992.1 ...
Read more

Asus ASUS DSL N17U adsl/vdsl - Σελίδα 93

... 2920n, AP 800 / Huawei HG520, HG532, HG612 / Netgear DGN2200v3 / Billion's 7800, 7700n / Asus DSL N55U, ... Λοιπές Τεχνολογίες. xDSL;
Read more