Xay dung thuong hieu dan dau

7 %
93 %
Information about Xay dung thuong hieu dan dau
Business & Mgmt

Published on March 20, 2014

Author: SomTingLong

Source: slideshare.net

Description

How to build a leading brand in fashion industry.

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  AGENDA A.  SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU B.  MARKETING MIX C. NGUYÊN TẮC TRƯNG BÀY

Click  to  edit  Master  /tle  style  Brand:  Thương  hiệu     “Marke&ng  là  nghệ  thuật   xây  dựng  thương  hiệu.  Nếu   bạn  không  có  thương  hiệu,   đương  nhiên  sản  phẩm  của   bạn  là  hàng  hoá.  Khi  đó  giá   cả  là  tất  cả  và  nhà  sản  xuất   có  giá  thấp  nhất  là  người   chiến  thắng.”    Philip  Kotler    

Click  to  edit  Master  /tle  style  Brand  là  gì?   Trong thế giới các thương hiệu ngự trị, sản phẩm không còn là tổng hợp của các chức năng mà sẽ cung cấp các TRẢI NGHIỆM thú vị cho khách hàng. Với thông tin rộng khắp từ internet, các phương tiện không dây... Người tiêu dùng giờ đây đang QUÁ TẢI với các thông điệp, nhiều hơn rất nhiều so với số lượng họ có thể hiểu, sử dụng, cần thiết hay mong muốn. Việc nở rộ sản phẩm tạo ra quá nhiều lựa chọn điều này làm SUY GIẢM khả năng phân biệt, nhận biết và đánh giá của chúng ta. Thương hiệu giúp chúng ta LỰA CHỌN từ hàng tá sản phẩm, dịch vụ căn cứ trên trải nghiệm và sự hài lòng về sản phẩm và dịch vụ đã sử dụng. Cải  1ến   Cạnh   tranh   Giá  trị     sản  phẩm   Giá  trị   khách   hàng   Brand bảo vệ khỏi cạnh tranh Brand Brand giúp kết nối với khách hàng

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   NẾU BẠN ĐANG Ở INDONESIA VÀ ĐƯỢC YÊU CẦU MUA

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Brand  là  gì?   Thương hiệu KHÔNG phải là... -  NHÃN HIỆU được đăng ký -  SỨ MỆNH -  LOGO hay SLOGAN -  SẢN PHẨM hay dịch vụ -  MẪU QUẢNG CÁO Thương hiệu là … - QUAN ĐIỂM có tính chiến lược - GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG - LỢI THẾ CẠNH TRANH - “ĐỘNG CƠ” (engine) - SỐNG ĐỘNG - SUY LUẬN VÀ CẢM TÍNH

Click  to  edit  Master  /tle  style  Để  thành  công   THƯƠNG HIỆU NÊN SỞ HỮU MỘT TỪ TRONG TRÍ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Click  to  edit  Master  /tle  style      Như  thế  nào  là  đóng  đinh  vào  trí  người  1êu  dùng?   Sáng tạoĐộc đáoVui vẻ Tự do Hiếu khách Đối thoại An toàn Đóng  đinh   Giải phóng

Click  to  edit  Master  /tle  style  Cây  đinh   Là MỘT TỪ có thể tóm tắt, tổng kết và chuyển tải ĐỊNH VỊ thương hiệu cũng như các GIÁ TRỊ của nó.

Click  to  edit  Master  /tle  style  Quy  luật  #1   •  Đầu  đinh  càng  to  và  cứng,  càng  dễ  đóng  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Quy  luật  #2   •  Nếu  đầu  đinh  không  hoàn  hảo  sẽ  ảnh  hưởng   đến  hướng  đi  và  tốn  nhiều  công  sức  để  chỉnh   sửa  

Click  to  edit  Master  /tle  style   THÔNG ĐIỆP HÌNH ẢNH KHẨU HIỆU Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO BAO BÌ THƯƠNG HIỆU MÀU CHỦ ĐẠO BIỂU TƯỢNG ĐINH Đầu  đinh    

Click  to  edit  Master  /tle  style   Sức khoẻ & Hạnh phúc Hồng & Nâu SỨC KHOẺ A sense of style HÌNH ẢNH KHẨU HIỆU Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU MÀU CHỦ ĐẠO BIỂU TƯỢNG

Click  to  edit  Master  /tle  style   Tươi vui và đầy sức sống Tím và Hồng THẤU HIỂU World of Woman HÌNH ẢNH KHẨU HIỆU Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU MÀU CHỦ ĐẠO BIỂU TƯỢNG

Click  to  edit  Master  /tle  style   Hãy là người tiêu dùng thông minh Xanh da trời SÁNG SUỐT HÌNH ẢNH KHẨU HIỆU Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU MÀU CHỦ ĐẠO BIỂU TƯỢNG Trẻ tuổi và tinh tế

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  NẾU BẠN ĐƯỢC CỬ SANG INDONESIA VÀ PHẢI XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU ĐỒ LÓT NAM BẠN SẼ LÀM NHỮNG GÌ?

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  S.T.P     •  SEGMENTATION            (Phân  khúc)     •  TARGETING              (Chọn  đối  tượng)       •  POSITIONING              (Định  vị  thương  hiệu)    

Click  to  edit  Master  /tle  style  MARKETING  MIX     •  Product          (Sản  Phẩm)     •  Price            (Giá  bán)   •  Place            (Kênh  phân  phối)     •  Promo1on            (Quảng  bá)  

Click  to  edit  Master  /tle  style  PRODUCT   •  Nghiên  cứu  thị  trường            (Định  lượng,  định  lnh,  theo  nhóm,...  )     •  Thiết  kế  và  làm  mẫu              (Bảng  ý  tưởng,  Thiết  kế  giấy,  làm  mẫu,...  )   •  Nghiên  cứu  đối  thủ  cạnh  tranh            (Vật  liệu,  khung  giá,...  )  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Sự  khác  biệt    

Click  to  edit  Master  /tle  style  Sự  khác  biệt    

Click  to  edit  Master  /tle  style  PRICE   •  Mức  giá  thị  trường  vs  nhu  cầu                   •  Điểm  hoà  vốn                 •  Chính  sách  giá  chiết  khấu  

Click  to  edit  Master  /tle  style  PLACE   •  Cửa  hàng  bán  lẻ                 •  Đại  lý,  NPP             •  Direct  Sales   •  Online  E-­‐commerce      

Click  to  edit  Master  /tle  style  PROMOTION   •  Adver1sement     ATL:  TVC,  Print  ad,  Radio  ad,...   BTL:  POSM,  Ac1va1on,  sampling,...     •  Direct  Marke1ng     •  PR  và  Sponsorship   •  Digital  Marke1ng     AIDA Attention Interest Demand Action

Click  to  edit  Master  /tle  style  MARKETING  MIX     KÊNH  PHÂN   PHỐI     TTTM   CHTQ   SIÊU  THỊ   ĐẠI  LÝ   ONLINE   Nhu  cầu     người  1êu  dùng   Chứng  minh     đẳng  cấp   Tìm  kiếm  sự    riêng  tư   Người  1êu  dùng   “thông  minh”   Giá  phải  rẻ   Muốn  mua  ngay   lập  tức   Sản  phẩm   Hàng  cao  cấp   mẫu  đa  dạng   Mẫu  cần  sự  tư   vấn  tốt   Hàng  chất  lượng   cơ  bản   Hàng  chất  lượng   cơ  bản   Hàng  dễ  hình   dung  chất  lượng   Giá  cả   Khẳng  định   đẳng  cấp   Giá  tốt     Thách  thức  đối   thủ  cạnh  tranh   Giá  cạnh  tranh   Giảm  luôn  rẻ   CTKM   Giới  thiệu  và   khuyến  khích   Khuyến  khích   mua  thêm   Giới  thiệu  và   khuyến  khích   Chiết  khấu  và   Hỗ  trợ   Giảm  giá,  quà   tặng   Quảng  bá   Tạo  sự  nhận   biết   Cung  cấp  thông   1n   Hàng  chất  lượng   tốt   Thông  1n  lnh   năng  mới     Giới  thiệu  về  các   chức  năng  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Trưng  bày     VISUAL  MERCHANDISING  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Hỗ  trợ  bộ  phận  kinh  doanh     Thông  1n  hiệu  quả  đến  khách  hàng     Bằng  cách  :     Thông  1n  về  các  xu  hướng  mới  nhất   Giúp  đỡ  khách  hàng  trong  việc  ra  quyết  định  mua  hàng     Tạo  môi  trường  hứng  thú  bên  trong  cửa  hàng     Trưng  bày     Decision corridor: Là khoản cách từ phía ngoài khu vực cửa hàng đến quầy tính tiền. Trên đoạn đường này khách hàng sẽ quyết định mua hoặc không. Trưng bày và tư bán bán hàng sẽ là nhân tố quyết định ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn sau cùng

Click  to  edit  Master  /tle  style   83%  Nhìn                  11%        Nghe          3.5%      Ngửi            1.5%      Chạm              1%            Nếm   Ấn  tượng  của  hình  ảnh  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Ấn  tượng  đầu  1ên  sẽ  được  tạo     trong  10  giây  đầu  1ên.     Ấn  tượng  đầu  /ên   Khách hàng nhớ rất rõ các ấn tượng xấu nhất không phải là ấn tượng đẹp nhất

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Mặt  /ền  cửa  hàng   Nếu  mắt  là  cửa  sổ  của  tâm   hồn,  mặt  1ền  cửa  hàng   cũng  như  thế,  ...       Nơi  đó  cho  thấy  tâm  hồn   của  cửa  hàng  

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Mỗi  mét  vuông  trong  cửa  hàng  đều  được  quy  thành  1ền  –  Tất  cả  các  lối  đi   cũng  phải  lnh  thành  chi  phí     Lưu  ý  :     •  Trong  cửa  hàng,  mọi  người  thường  đi  xung  quanh  quầy  lnh  1ền   •  Chú  ý  các  vật  dụng  trưng  bày  tại  khu  vực  trong  góc,  khách  hàng  thường   không  nhìn  thấy     •  Mọi  người  thường  có  thói  quen  tránh  xa  khu  vực  bừa  bộn,  hàng  hoá  chất   đống  không  có  quy  hoạch  rõ  ràng •  Khách  hàng  sẽ  không  lưu  lại  lâu  ở  khu  trưng  bày  có  các  quy  định  bán  hàng   phức  tạp     •  Nhân  viên  thân  thiện  là  phần  quan  trọng   Lối  đi    

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   VẬT DỤNG TRƯNG BÀY

Click  to  edit  Master  /tle  style  Trưng  bày  sản  phẩm   •  Vị  trí  tốt  nhất:  Ngang  tầm  mắt  và  hơi  thấp  xuống   dưới.  Lưu  ý  chiều  cao  trung  bình  của  phụ  nữ  Việt   nam  là  150cm     •  Vị  trí  xấu  nhất:  Kệ  trên  cùng  nếu  có  chiều  cao   cao  hơn  1m80,  vị  trí  kế  1ếp  là  phần  dưới  cùng   của  đầu  kệ     •  Ngăn  tầm  nhìn  theo  chiều  dọc:  là  cách  hữu  hiệu   để  trưng  bày.  Nếu  kích  thước  có  thể  điều  chỉnh   hãy  để  hàng  hoá  cần  bán  ở  vị  trí  ngang  vai  hoặc   ngang  tầm  mắt   •  Trưng  bày  với  nhiều  màu  sắc:  trưng  bày  theo   khối  dọc,  từ  màu  nhạt  đến  đậm,  từ  trái  qua  phải,   lớn  bên  trong  nhỏ  ngoài,  nhưng  mùa  đông  thì   màu  sắc  phải  ngược  lại    

Click  to  edit  Master  /tle  style   •  Sử  dụng  vật  dụng  có  kích  thước  phù  hợp   cho  từng  loại  sản  phẩm,  hàng  hoá  nhỏ,  nhẹ   ở  trên,  nặng  và  cồng  kềnh  ở  dưới     •  Tránh  lãng  phí  diện  lch  và  các  khoản  cách.   •  Kệ  ngang  thường  được  trưng  bày  vì  lnh   hợp  lý  hơn  kệ  nghiên.     •  Trưng  bày  hàng  hoá  phải  đưa  mặt  chính  ra   bên  ngoài  để  tạo  nét  riêng,  dể  nhìn  và  lựa   chọn   Trưng  bày  sản  phẩm  

Click  to  edit  Master  /tle  style   •  Không nên treo quá dầy, nhưng không nên ít hơn 50% •  Các thứ được xếp chung nên để giá bằng nhau trừ khi muốn tạo ra sự so sánh về giá. •  Nếu bán hàng giảm giá thì nên tạo cảm giác hàng hoá được chất đống trong thùng Trưng  bày  sản  phẩm   •  Luôn luôn có bảng giá để nhấn mạnh mức giá đặc biệt •  Thùng hàng giảm giá có thời gian tối đa 1 tháng, tối ưu là 1 tuần. •  Với mức giảm giá doanh số có thể tăng khoản 30%

Click  to  edit  Master  /tle  style   •  Bảng  tên  công  ty:    Ghi  rõ  thương  hiệu     •  Bảng  tên  dòng  sản  phẩm:  Hướng  khách  hàng   đến  các  dòng  sản  phẩm   •  Bảng  ghi  CTKM:  Nhấn  mạnh  các  CTKM  đặc  biệt,   lưu  ý  thời  hạn  và  số  lượng  hàng  tồn  kho,  danh   mục  áp  dụng     •  Bảng  thông  /n:  Nhận  dạng  dịch  vụ  +  các  quy   định  áp  dụng   •  Bảng  sản  phẩm:  Các  bảng  này  sẽ  giúp  khách   hàng  nhận  dạng  các  sản  phẩm  cụ  thể   Thẻ  bài  &  Bảng  giá  

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Thẻ  bài  &  Bảng  giá   Tính hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào nội dung dể nhìn, dể đọc & dể hiểu. Các bảng hiệu phải thiết kế chuyên nghiệp, rõ ràng và không gây hiểu lầm Nếu hàng không có bảng tên ghi rõ giá cả bán được 100 sản phẩm, thì sẽ có 170 sản phẩm ghi giá bằng tay và 265 sản phẩm có bảng tên in chuyên nghiệp được bán ra

Click  to  edit  Master  /tle  style   •  Nhận  dạng  các  line  hàng  khuyến  mãi   •  Giải  thích  các  lợi  ích  sản  phẩm  1ềm  ẩn   •  Ghi  rõ  giá  trị  và  giá  bán   •  Nhấn  mạnh  các  xu  hướng  mới  và  sản  phẩm   mới  về     •  Giải  thích  sự  khác  biệt  giữa  các  sản  phẩm   trông  giống  nhau   •  Nhắc  nhở  khách  hàng  mua  sản  phẩm     •  Làm  rõ  các  quy  định   •  Giúp  đỡ  khách  hàng  ›m  kiếm  sản  phẩm   MỤC ĐÍCH

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Màu sắc Màu sắc là thứ đầu tiên khách hàng nhìn thấy. Hơn hết thảy, màu sắc sẽ làm người ta dừng lại và nhìn. Đối với nhiều người, màu sắc quan trọng hơn kiểu dáng hay kích thước hàng hoá.

Click  to  edit  Master  /tle  style  MÀU CHUẨN MÀU PHẤN MÀU ½ TONE MÀU ĐÁ QUÝ MÀU BỤI MỜ MÀU ĐẤT MÀU TRUNG TÍNH MÀU TRUNG TÍNH CÓ THỂ KẾT HỢP VỚI HẦU HẾT CÁC TONE MÀU TRÊN Lưu ý các màu từ dòng thứ 2 – dòng thứ 5 sẽ có liên hệ tone màu với dòng màu tươi, Ví dụ màu Hồng trong gam màu phấn sẽ tương quan với màu đỏ của tone màu tươi, màu vàng lê và màu cam...

Click  to  edit  Master  /tle  style   Để có được một tổng thể màu hài hoà, chỉ nên phối tone màu trung tính và các tone màu khác. Không nên phối tone màu tươi và màu phấn nhu ví dụ trên Tạo khối màu

Click  to  edit  Master  /tle  style   BIGC.CANTHO-­‐  TU  MISAKI.JPG   •  Phối màu thu hút ánh nhìn của khách hàng •  Tạo những điểm hấp dẫn •  Sử dụng sự tương phản của màu sắc và hình dáng •  Hướng đến nhiều sự lựa chọn khác biệt •  Tạo hứng thú mua hàng

Click  to  edit  Master  /tle  style  Làm sao thu hút sự chú ý của khách hàng •  Thu hút ánh mắt bằng cách trưng bày lập lại. •  Nhấn mạnh sự đa dạng bằng những bậc cấp. •  Dùng khối kim tự tháp để trưng bày hàng hoá. •  Trưng bày theo hình vòng cung. •  Sẳn sàng học hỏi các ý tưởng từ mọi phía.

Click  to  edit  Master  /tle  style   Eye level – Ngang tầm mắt Shoulder level – Ngang vai

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   Điểm nóng •  Nơi có lượng lưu thông cao và có thể nhìn toàn cảnh cửa hàng. •  Phần lớn hàng bán chạy sẽ tập trung ở khu vực này. •  Nhân viên bán hàng phải được hướng dẫn để nhận dạng các khu vực này. •  Áp dụng cho hàng bán chạy, giải quyết hàng tồn kho, hàng có số lượng lớn hoặc có lý do cụ thể. •  Hàng hoá sẽ được trưng bày chung với các vật dụng quảng cáo để nhận biết. •  Lưu ý: Để loại bỏ các điểm chết hãy sử dụng các bảng quảng cáo và các trưng bày bắt mắt thay vì đem hàng dể bán bỏ vào khu vực này.

Click  to  edit  Master  /tle  style   •  Các góc chết •  Khu ánh sáng yếu •  Trưng bày nhưng không thể chạm tay đến •  Hàng hoá được xếp cao hơn tầm mắt hoặc thấp hơn vai •  Trưng bày quá lớn •  Kệ hàng quá dài Nếu bạn nghe nhân viên hướng dẫn khách hàng “Đi đến cuối dãy ở phía sau” thì chắc chắn là khu lạnh hoặc điểm chết. Khu  lạnh  

Click  to  edit  Master  /tle  style   So với khu vực bình thường, hàng hoá ở khu hot spot có doanh số cao hơn 229% Loái vaøo pthöû +kho 14150 Pthöû KHO Tủkho 762 13695 10034401006355100 HOÄPTRANHTRANH TUÛKHO 8501002650 1050 2182 100 2330 100 HOÄP TRANH KÍNHMAØILAÙHEÏ KhuvöïctröngbaøyWow

Click  to  edit  Master  /tle  style   Tôi là chuyên gia?

Click  to  edit  Master  /tle  style  1.  Hướng  đi  trong  cửa  hàng     Lối vào

Click  to  edit  Master  /tle  style  Đáp  án     Lối vào

Click  to  edit  Master  /tle  style  2.  Chiều  cao  ?  

Click  to  edit  Master  /tle  style  Đáp  án   100 cm 60 cm140 cm190 cm

Click  to  edit  Master  /tle  style  3.  Sắp  xếp  theo  màu?     1 2 3 4

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   1 2 3 4 4.  Sắp  xếp  sản  phẩm       A B C

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  5.  Sắp  xếp  sản  phẩm       1 2 3 4 A B C

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style  6.  Sắp  xếp  sản  phẩm       1 2 3 4 5 A B C

Click  to  edit  Master  /tle  style  

Click  to  edit  Master  /tle  style   THANK  YOU  

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Xay dung thuong hieu - Hoc Song - Viet Bao Viet Nam, tin ...

Nhung chiec but muc va but bi do Lamy san xuat phai de lai mot dau ... vao duong dan tren. Lien he ve tin Xay dung thuong ... Xay dung thuong hieu co ...
Read more

It tien lam sao xay dung thuong hieu - Doanh nghiep

... “It tien lam sao xay dung thuong hieu? ... “Lam sao tien hanh mot cuoc “chien tranh chinh quy” thach thuc nhung thuong hieu dan dau tren ...
Read more

Huong dan xay Base HALL 8 hieu qua- ClashOfClans - YouTube

Huong dan xay Base HALL 8 hieu qua ... Huong dan Combo cuop hieu ... Clash of Clans Attacks CAC COMBO CUOP DAU DEN (dark elixir) HIEU QUA ...
Read more

Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty ...

bao cao tong ket de tai cap co so,xay dung tai lieu,huong dan thi nghiem thuc ... cap co so,xay dung duong cong hieu ... dau tu xay dung ,thuong mai ...
Read more

thuong hieu - Viet Bao Viet Nam, tin tuc moi nhanh nhat ...

Do cung la xay dung thuong hieu, nhung la xay dung thuong hieu cong. Tags: hoat dong xay dung, ... Da nganh, san pham, hieu qua, dan dau, gia tri, ...
Read more

Doanh nhan Tran Duc Minh voi khat vong xay dung thuong ...

Doanh nhan Tran Duc Minh voi khat vong xay dung thuong hieu Viet ... dien dan CEO CT Tran Duc Minh Doanh nhan voi khat vong thuong hieu ...
Read more

chua duoc xay dung - Viet Bao Viet Nam, tin tuc moi nhanh ...

Tu goc do mot nha tai tro cho Dien dan Dau tu Viet Nam lan 2, ... hoa qua, san pham du lich Da Lat chua duoc xay dung thanh mot thuong hieu noi bat.
Read more

xay dung thuong hieu | Tư Vấn Kế Toán

Posts about xay dung thuong hieu written by KẾ TOÁN CHÍNH ... Những điều đó giúp ta có thể hình dung một cách khá đơn giản về 3 ...
Read more

sites.google.com

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở TỈNH PHÚ THỌ NHỮNG NĂM ...
Read more