advertisement

Xay dung-noi-dung-facebook-fan-page

50 %
50 %
advertisement
Information about Xay dung-noi-dung-facebook-fan-page
Marketing

Published on March 4, 2014

Author: viettiensoft

Source: slideshare.net

Description

Sáng tạo là đơn giản hoá mọi vấn đề www.hoangtien.net/sang-tao-la-don-gian-hoa-moi-van-de/
advertisement

Xây dựng định hướng nội dung Fan page •Mục tiêu Fan page •Công chúng mục tiêu •Brand Voice •Thông điệp Sáng tạo nội dung hiệu quả - kết nối cộng đồng •Tổ chức nội dung •Sáng tạo nội dung •Khuếch trương nội dung •Quy tắc sáng tạo nội dung

Mục tiêu Fan page Doanh nghiệp/ Thương hiệu của bạn lập Fan page để làm gì?

Xác định đối tượng công chúng mục tiêu (TG)

Tiếng nói thương hiệu  Xây dụng một tiếng nói cho thương hiệu - nhân cách đó cộng hưởng từ đối tượng mục tiêu chính của thương hiệu  tạo sự đồng cảm, gần gũi với khách hàng

Xác định thông điệp (Message)  Một thông điệp truyền thông hiệu quả sẽ dẫn đến những hành động mong muốn

Tổ chức nội dung Nội dung tương tác Người dùng tạo nội dung Giáo dục 5% 40% 35% 25% Promotion

Sáng tạo nội dung  Thu hút  Tạo tương tác  Khuếch trương

Nội dung thu hút  Đúng giá trị nội dung khách hàng cần

Nội dung thu hút  Thẩm mĩ ( chất lượng hình ảnh, video…)

Nội dung thu hút  Ngắn gọn

Tạo tương tác

Tạo tương tác

Nội dung tương tác

Khuếch trương nội dung • Promote Post Ad

Khuếch trương nội dung • Promote Post Ad

Khuếch trương nội dung

Quy tắc 1 : Lắng nghe – Phản hồi  Facebook là kênh truyền thông thu hút và là các mạng lưới LẮNG NGHE  Khi người hâm mộ biết rằng thương hiệu/doanh nghiệp đang lắng nghe họ  Củng cố vững chắc mối quan hệ  Nếu không sẵn sàng phản hồi lại những bình luận tiêu cực từ phía khách hàng – thương hiệu/doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho Facebook Fan page

Quy tắc 2: Chân thật – Đáng tin cậy “Trong 1 thời đại khi bạn gần như không thể che giấu được sự thật thì đừng cố gắng làm việc đó. Nếu bạn và thương hiệu của bạn không sẵn sàng đối diện với những sự thật về mình và chia sẻ nó với các khách hàng, đừng tham gia vào Facebook Fanpage”

Quy tắc 3 :Khách hàng là trung tâm của câu chuyện  Đừng chỉ nói về thương hiệu của bạn như thế nào? Hãy nói những hi vọng và mong muốn của khách hàng với thương hiệu ra sao?

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...