X Jornada del Arroz (2014). Efectos de la Saponina sobre el medio

50 %
50 %
Information about X Jornada del Arroz (2014). Efectos de la Saponina sobre el medio
Technology

Published on February 18, 2014

Author: irtacat

Source: slideshare.net

Description

X Jornada del Arroz. Deltebre 11/02/2014
Autor: Nuno Caiola. IRTA - Sant Carles de la Ràpita

Efectes de la saponina sobre el medi Nuno Caiola nuno.caiola@irta.cat

Resum 1) Detecció al medi de les saponines comercials 2) Avaluació de la biodegradabilitat de saponines comercials 3) Toxicitat en bivalves de les saponines

Detecció al medi de les saponines (Mostreig) 12/02/2014 2

Detecció al medi de les saponines (Mètode d’anàlisi) ‒ UPLC-MS (cromatografia liquida de masses d’alta performance) – Permet detectar concentracions de fins a, aproximadament, 3 mg/L.

Detecció al medi de les saponines (Resultats) ‒ No s’ha detectat saponines al medi. ‒ Això vol dir que la seva concentraciò al medi és inferior a 3 mg/L.

Biodegradabilitat (Mètode d’anàlisi) ‒ S’avalua la degradació del carboni orgànic total (TOC) del compost (saponines comercials) en un flascó tancat. ‒ La degradació de la substància es mesura com a la baixada del TOC després de 28 dies d'incubació.

Biodegradabilitat (Resultats) ‒ Els compostos que presentin més del 60% de baixada de TOC es consideren fàcilment biodegradables, segons la normativa oficial de la UE i l'EPA (OECD 310/ISO14593). Mostra Carboni orgànic inicial (mg/l) Biodegradació (%) SL 4675 92 ± 0.6 SS 1270 83 ± 2.7 Taula 5. Contingut inicial de carboni de les mostres de saponina líquida (SL) i sòlida (SS) i percentatge de biodegradació en 28 dies.

Biodegradabilitat (Resultats)

Toxicitat en bivalves (Mètodes) ‒ Adquisició d’exemplars vius de musclo de les badies (Mytilus galloprovincialis). ‒ Aclimatació dels musclos a les condicions experimentals durant una setmana. ‒ 40 musclos en 40 l d’aigua de mar filtrada ‒ condicions semi-estàtiques de renovació d’aigua (canvi d’aigua diari i alimentació ad libitum). ‒ Els musclos es varen exposar a tres concentracions de saponina (0.1, 1 i 10 mg/l) i una condició control sense saponina del 10 al 17 d’octubre de 2013. ‒ Anàlisi de la mortalitat ‒ Anàlisi de biomarcadors als dies 1 i 7 de l’experiment

Toxicitat en bivalves (Mètodes)

Toxicitat en bivalves (Biomarcadors) ‒ Substàncies produïdes per l’organisme. ‒ Una producció atípica d’aquestes substàncies (major o menor) indica un estat d’estrés. ‒ Els biomarcadors analitzats van ser lípids peroxidats i alguns enzims antioxidants: superòxid dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatió reduït (GSH) i lactat deshidrogenasa (LDH).

Toxicitat en bivalves (Resultats) Tractaments Mortalitat (%) CONTROL 5 0.1 mg/L 10 1 mg/L 7.5 10mg/L 25 Taula 6. Mortalitat (%) de musclos exposats a diferents concentracions de saponines.

1d 7d LDH /nmol/min/mg prot) GST (nmol/min/mg prot) 70 60 50 40 30 20 10 0 CT 0.1 1.0 8 ** 6 4 2 0 10.0 CT Saponina (mg/l) * * SOD (U/mg prot) 25 10.0 Saponina (mg/l) * 20 15 10 5 ** 140 120 100 80 60 40 20 0 0 CT 0.1 1.0 CT 10.0 0.1 1.0 10.0 Saponina (mg/l) Saponina (mg/l) 60 350 * 50 40 30 20 10 0 LPO (nmol MDA/ g ww) GSH (nmol/g ww) 1.0 160 CAT (mol/min/mg prot) 30 0.1 300 250 200 150 100 50 0 CT 0.1 1.0 Saponina (mg/l) 10.0 CT 0.1 1.0 Saponina (mg/l) 10.0

Conclusions ‒ Les dues formulacions comercials son biodegradables. ‒ Les anàlisis químiques de les mostres d’aigua del Delta del Ebre indiquen els residus que la saponina emprada al 2013 per combatre el cargol poma no es detecta al medi (arrossars, canals de drenatge i badia del Fangar). Això s’atribueix a la seva ràpida degradabilitat, baixa concentració emprada als tractaments. ‒ Els experiments de toxicitat amb bivalves van evidenciar efectes tòxics gairebé inapreciables de la saponina sòlida només a la concentració màxima de 10 mg/l. Aquesta concentració és superior a la emprada en el tractament als arrossars. A concentracions 10 i 100 vegades més diluïdes no es va detectar cap efecte tòxic. ‒ Aquests resultats indiquen que el risc ecotoxicològic de les formulacions comercials de saponines és molt petit i marginal. Particularment la seva toxicitat en espècies de mol·luscs que es cultiven en les badies és molt baixa degut a la seva baixa toxicitat, gran degradabilitat i dilució.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

saponina de la quinoa,QSP, Tea saponina, quinua, roja ...

Se aplicada en los campos de arroz para matar a los caracoles, sobre todo Golden Apple. ... Tiene buenos efectos en el cabello, la ... La Saponina en el ...
Read more

Preguntas y respuestas: El arsénico en el arroz y los ...

El arsénico es un elemento químico que existe en el medio ambiente ... la FDA sobre el arsénico en el arroz? ... efectos dañinos del arsénico en la ...
Read more

La Jornada en Internet: Miércoles 6 de abril de 2016

El informe se basa en datos del FMI, el BPI, la ONU y bancos ... sobre todo por la crisis ... La Jornada Zacatecas. Medios asociados: BBC Mundo ...
Read more

Portada — La Jornada

La Jornada del Campo. Política ... e insuficiente sobre la veracidad de un video, en el que un capitán y un policía militar ... una resolución de 1280 ...
Read more

El Niño (fenómeno) - Wikipedia, la enciclopedia libre

... la cebada, el arroz y la ... efectos benéficos sobre las culturas y la ... como resultado del calentamiento global. En 2014 se ...
Read more

Portada — La Jornada

El organismo alerta que mediante dicho medio los ... La Jornada del Campo. Blogs. Gerardo ... Su postura fue tardía e insuficiente sobre la veracidad de ...
Read more

Diario Jornada On Line . El diario gratuito de Mendoza

Diario Jornada, El diario ... La industria del cine triple x no se ... El lunes invita a una charla debate sobre la perspectiva económica del ...
Read more

El DMMA de la A a la Z - Día Mundial del Medio Ambiente ...

... organiza una jornada para plantar árboles durante el ... ayuda a correr la voz sobre el medio ... sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2014. X
Read more

ATSDR - ToxFAQsTM: Manganeso (Manganese) - Agency for ...

Esta hoja informativa contesta las preguntas más frecuentes acerca de los efectos del manganeso sobre la ... efectos sobre el ... el 1 de abril del 2014;
Read more