X Jornada de l'Arròs (2014). Efectes de la saponina sobre el medi

50 %
50 %
Information about X Jornada de l'Arròs (2014). Efectes de la saponina sobre el medi
Technology

Published on February 18, 2014

Author: irtacat

Source: slideshare.net

Description

X Jornada de l'Arròs. Deltebre (11/02/2014)
Autor: Nuno Caiola. IRTA - Sant Carles de la Ràpita.

Efectes de la saponina sobre el medi Nuno Caiola nuno.caiola@irta.cat

Resum 1) Detecció al medi de les saponines comercials 2) Avaluació de la biodegradabilitat de saponines comercials 3) Toxicitat en bivalves de les saponines

Detecció al medi de les saponines (Mostreig) 12/02/2014 2

Detecció al medi de les saponines (Mètode d’anàlisi) ‒ UPLC-MS (cromatografia liquida de masses d’alta performance) – Permet detectar concentracions de fins a, aproximadament, 3 mg/L.

Detecció al medi de les saponines (Resultats) ‒ No s’ha detectat saponines al medi. ‒ Això vol dir que la seva concentraciò al medi és inferior a 3 mg/L.

Biodegradabilitat (Mètode d’anàlisi) ‒ S’avalua la degradació del carboni orgànic total (TOC) del compost (saponines comercials) en un flascó tancat. ‒ La degradació de la substància es mesura com a la baixada del TOC després de 28 dies d'incubació.

Biodegradabilitat (Resultats) ‒ Els compostos que presentin més del 60% de baixada de TOC es consideren fàcilment biodegradables, segons la normativa oficial de la UE i l'EPA (OECD 310/ISO14593). Mostra Carboni orgànic inicial (mg/l) Biodegradació (%) SL 4675 92 ± 0.6 SS 1270 83 ± 2.7 Taula 5. Contingut inicial de carboni de les mostres de saponina líquida (SL) i sòlida (SS) i percentatge de biodegradació en 28 dies.

Biodegradabilitat (Resultats)

Toxicitat en bivalves (Mètodes) ‒ Adquisició d’exemplars vius de musclo de les badies (Mytilus galloprovincialis). ‒ Aclimatació dels musclos a les condicions experimentals durant una setmana. ‒ 40 musclos en 40 l d’aigua de mar filtrada ‒ condicions semi-estàtiques de renovació d’aigua (canvi d’aigua diari i alimentació ad libitum). ‒ Els musclos es varen exposar a tres concentracions de saponina (0.1, 1 i 10 mg/l) i una condició control sense saponina del 10 al 17 d’octubre de 2013. ‒ Anàlisi de la mortalitat ‒ Anàlisi de biomarcadors als dies 1 i 7 de l’experiment

Toxicitat en bivalves (Mètodes)

Toxicitat en bivalves (Biomarcadors) ‒ Substàncies produïdes per l’organisme. ‒ Una producció atípica d’aquestes substàncies (major o menor) indica un estat d’estrés. ‒ Els biomarcadors analitzats van ser lípids peroxidats i alguns enzims antioxidants: superòxid dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatió reduït (GSH) i lactat deshidrogenasa (LDH).

Toxicitat en bivalves (Resultats) Tractaments Mortalitat (%) CONTROL 5 0.1 mg/L 10 1 mg/L 7.5 10mg/L 25 Taula 6. Mortalitat (%) de musclos exposats a diferents concentracions de saponines.

1d 7d LDH /nmol/min/mg prot) GST (nmol/min/mg prot) 70 60 50 40 30 20 10 0 CT 0.1 1.0 8 ** 6 4 2 0 10.0 CT Saponina (mg/l) * * SOD (U/mg prot) 25 10.0 Saponina (mg/l) * 20 15 10 5 ** 140 120 100 80 60 40 20 0 0 CT 0.1 1.0 CT 10.0 0.1 1.0 10.0 Saponina (mg/l) Saponina (mg/l) 60 350 * 50 40 30 20 10 0 LPO (nmol MDA/ g ww) GSH (nmol/g ww) 1.0 160 CAT (mol/min/mg prot) 30 0.1 300 250 200 150 100 50 0 CT 0.1 1.0 Saponina (mg/l) 10.0 CT 0.1 1.0 Saponina (mg/l) 10.0

Conclusions ‒ Les dues formulacions comercials son biodegradables. ‒ Les anàlisis químiques de les mostres d’aigua del Delta del Ebre indiquen els residus que la saponina emprada al 2013 per combatre el cargol poma no es detecta al medi (arrossars, canals de drenatge i badia del Fangar). Això s’atribueix a la seva ràpida degradabilitat, baixa concentració emprada als tractaments. ‒ Els experiments de toxicitat amb bivalves van evidenciar efectes tòxics gairebé inapreciables de la saponina sòlida només a la concentració màxima de 10 mg/l. Aquesta concentració és superior a la emprada en el tractament als arrossars. A concentracions 10 i 100 vegades més diluïdes no es va detectar cap efecte tòxic. ‒ Aquests resultats indiquen que el risc ecotoxicològic de les formulacions comercials de saponines és molt petit i marginal. Particularment la seva toxicitat en espècies de mol·luscs que es cultiven en les badies és molt baixa degut a la seva baixa toxicitat, gran degradabilitat i dilució.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

X Jornada Tècnica de l’Arròs - irta.cat

DELTEBRE, dimarts 11 de febrer de 2014 X Jornada Tècnica de l’Arròs Organització ... Efectes de la saponina sobre el medi Dr. Nuno Caiola, ...
Read more

marfanta.com: Els arrossaires proposen inundar amb aigua ...

17 d’abril de 2014. ... La inundació amb ... el sector reclama al Departament d'Agricultura que estudiï els efectes sobre el conreu i la viabilitat ...
Read more

www.ruralcat.net

Cultius en els nous regadius: perspectives del préssec, lluita conta plagues i afectació de la nova PAC - Programa de la jornada; Lloc i data: Sunyer, 24 ...
Read more

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ...

X Jornada de porcí d ... eina per a l'estudi dels canvis en el territori , i per la planificació i ... Els efectes de la gestió forestal sobre la ...
Read more

Jornada tècnica de l’arròs - Ruralcat. La comunitat ...

DELTEBRE, dimarts 11 de febrer de 2014 Jornada tècnica de l’arròs Organització ... Efectes de la saponina sobre el medi Dr. Nuno Caiola, ...
Read more