Wyniki leczenia żylaków parą wodną metodą ablacji SVS - Steam Vein Sclerosis

50 %
50 %
Information about Wyniki leczenia żylaków parą wodną metodą ablacji SVS - Steam Vein...
Health & Medicine

Published on March 9, 2014

Author: molasek

Source: slideshare.net

Description

Wyniki leczenia żylaków parą wodną metodą ablacji SVS. Prezentujemy doświadczenia zebrane podczas pierwszych 50 zabiegów dużych, krętych i nawrotowych żylaków z zastosowaniem metody SVS.
We present results of treatment of varicose veins with SVS - Steam Vein Sclerosis

Doświadczenia własne z pierwszych 52 zabiegów ablacji pni żylnych i żylaków z zastosowaniem metody SVS Michał Molski Stanisław Molski

Termoablacja wewnątrzżylna • Zabiegi wewnątrzżylnej ablacji termicznej mają dobrze ugruntowaną pozycję we flebologii. • Istnieje duża różnorodnośd wykorzystywanych urządzeo, technologiczna • Niewiele jest opracowao porównujących wyniki uzyskiwane z zastosowaniem różnych metod. • Opisujemy pierwsze doświadczenia wdrożeniem metody SVS związane z • Porównujemy z doświadczeniami zebranymi podczas ponad 1000 zabiegów ablacji EVLT oraz RFITT Celon.

Termoablacja wewnątrzżylna • EVLT • Od 2007 roku • 508 zabiegów • ARC Chirolas • LASER diodowy 980nm • „bare fiber”

Doświadczenia własne RFITT Celon • RFITT Celon • Od X.2010 roku • 424 zabiegi • Generator 20W • Aplikator CelonProCurve 1200-S15

Doświadczenia własne SVS vs. EVA • SVS – Steam Vein Sclerosis • Generator Cerma • Aplikatory Flexivein Tribvein

Wdrożenie metody SVS • Tygodniowe Szkolenie – V.2013 • Prof. René Milleret • W POLYCLINIQUE PASTEUR w Pazenas

Wdrożenie metody SVS • • • • • 12.X.2013 Warsztaty wewnątrznaczyniowej ablacji Szpital Eskulap w Osielsku Zaproszony Gośd Prof. René Milleret 7 zabiegów

Wdrożenie metody SVS

Metodologia • • • • • • • • • • • 105 kolejnych pacjentów poddanych ablacji żylnej Zabieg w trybie ambulatoryjnym (ok 4h) W warunkach sali operacyjnej Znieczulenie tumscencyjne z użyciem pompy perystaltycznej – roztwór Kleina 300-500ml Analgosedacja – anestezjolog i pielęgniarka anest. Dostęp przezskórny wenflony 16G + 18G 2 godzinna obserwacja po zabiegu Pooczocha uciskowa, 3 dni non stop, 2 tygodnie na dzieo Rutynowo NLPZ do czasu wizyty kontrolnej Profilaktyka przeciwzakrzepowa HDCz przy podwyższonym ryzyku powikłao zakrzepowo-zatorowych Wizyta kontrolna i USG po 7 dniach

Materiał kliniczny Badanie obserwacyjne, nierandomizowane rodzaj wykonywanych zabiegów • Pnie żylne dużej średnicy • Przebieg pnia śródpowięziowy • Żylaki nawrotowe (23%) • Pnie prostym o przebiegu EVLT 15% • Liczne i kręte żylaki • „All you can do” • Pnie żylne średnicy <1cm • Niewielkie żylaki SVS 49% RFITT 36% • Żylaki pierwotne • Tylko ablacja

Materiał kliniczny SVS RFITT+EVLT VSP 13% VSP 17% VSM 83% VSM 87% mężczyźni 8% mężczyźni 40% kobiety 60% kobiety 92%

Materiał kliniczny • SVS • EFE 33J/cm² • t = 33min • RFITT + EVLT • EFE 30J/cm² • t = 24min Średnica pnia żylnego *mm+ svs 12 rfitt 4-23mm 9.25 evlt 4-14mm 7.6 0 2 4 6 8 6-9mm 10 12 14

SVS - Wyniki S.J. przed zabiegiem 6 dni po zabiegu SVS 100 dni po zabiegu

SVS - Wyniki S.J. przed zabiegiem 6 dni po zabiegu SVS 35 dni po

Przebarwienia 2 Pacjentów SVS– 4% 1 Pacjent EVLT – 6,2% • G.M. przed zabiegiem 60 dni po zabiegu SVS • 107 pulsów na VSM + 50 pulsów na żylaki

Oparzenia skóry 10 Pacjentów SVS – 19% • K.E. przed zabiegiem 6 dni po 35 dni po zabiegu SVS • 161 pulsów na VSM + 48 pulsów na żylaki

Powikłania inne • Parestezje – 3 Pacjentów SVS – (5,7%) • Reakcja alergiczna z obrzękiem Quinckiego – 1 pacjentka SVS (1,9%)

Materiał kliniczny • Profilaktyka pierwotna HDCz • 2 pacjentów SVS VSP (3,8%) • 2 pacjentów SVS VSM (3,8%) • Zakrzepica żył głębokich – 0 • Zatorowośd płuca - 0 • Przedłużona skrzeplina – 4 pacjentów (7,6%) • Tylko po SVS VSM • Zastosowano profilaktykę wtórną HDCz

Materiał kliniczny przykład skrzepliny przedłużonej • Profilaktyka pierwotna HDCz • 2 pacjentów SVS VSP (3,8%) • 2 pacjentów SVS VSM (3,8%) • Zakrzepica żył głębokich – 0 • Zatorowośd płuca - 0 • Przedłużona skrzeplina – 4 pacjentów (7,6%) • Tylko po SVS VSM • Zastosowano profilaktykę wtórną HDCz

Rekanalizacja • Obserwacja od 7 – 138 dni • 5 pacjentów SVS - 9,6% 4x w pniu VSM o dużej średnicy (2 cm) Zastosowane leczenie uzupełniające: • krossektomia – 1 pacjent po SVS (1,9%) • ablacja EVLT – 1 pacjent po SVS (1,9%) • skleroterapia USG – 3 pacjentów po SVS (5,7%)

Rekanalizacja – przykłady

Możliwe trudności

Wnioski Ablacja SVS jest metodą: • Skuteczną – porównywalną i innymi • Bezpieczną – porównywalną z innymi • Wszechstronną • Skraca proces leczenia „dużych żylaków”

Wnioski W trudnych warunkach anatomicznych Ablacja SVS jest metodą: • Nieznacznie bardziej czasochłonną od innych • Wymagającą odpowiedniego doświadczenia - leczenie obocznic • Nie jest wolna od powikłao W - oparzenia początkowym • Zdarzają się nawroty okresie • Zdarzają się przebarwienia

Dokąd zmierzamy zmiany w strukturze wykonywanych zabiegów 100% 90% 80% ablacje 70% 60% oper 50% EVLT 40% RFITT 30% 61% 39% SVS 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Która metoda najlepsza? Fot. Marzena Marczewska

Która metoda najlepsza? Nie ma najlepszej metody. Każda ma swoje zalety i wady. Każdy pacjent wymaga indywidualizacji leczenia w oparciu: •O warunki anatomiczne •Oczekiwania estetyczne •Oczekiwany czas rekonwalescencji •Możliwośd leczenia jedno / wieloetapowego •Możliwości finansowe •Doświadczenie chirurga Fot. Marzena Marczewska

Add a comment

Related presentations

Related pages

Leczenie żylaków parą wodną - SVS (Steam Vein Sclerosis)

... żylaków parą wodną metodą ablacji Steam ... parą wodną - SVS (Steam Vein Sclerosis) ... leczenia żylaków parą wodną metodą ...
Read more

Leczenie żylaków parą wodną - SVS (Steam Vein Sclerosis)

Film z pionierskich zabiegów leczenia żylaków parą wodną metodą ablacji Steam Vein Sclerosis. Zabiegi SVS w Szpitalu Eskulap w Osielsku wykonał Dr n ...
Read more

ŻYLAKI | Usuwanie żylaków parą wodną | Metoda SVS |

Usuwanie żylaków parą wodną - metoda SVS ... Metoda SVS Steam Vein Sclerosis - ablacji za ... Usuwanie żylaków parą wodną, metodą SVS wykonuje ...
Read more

Leczenie żylaków nóg parą wodną (metoda SVS ...

... parą wodną, czyli tzw. SVS (Steam Vein Sclerosis). ... żylaków parą wodną metodą ablacji "SVS" ... leczenia żylaków kończyn dolnych parą ...
Read more

Leczenie żylaków kończyn dolnych parą wodną SVS ...

Steam Vein Sclerosis, SVS) ... wodną SVS. Metoda ablacji żylaków parą wodną jest ... do leczenia żylaków metodą termoablacji parą ...
Read more

Leczenie żylaków parą wodną | klinika w Warszawie i ...

Leczenie żylaków parą wodną. Steam Vein Sclerosis ... Procedura leczenia żylaków parą wodną polega na ... Metoda ablacji parą wodną pozwala ...
Read more

Usuwanie żylaków parą wodną - Chirurgia plastyczna ...

... ablacji żylaków parą wodną, czyli Steam ... parą wodną, czyli Steam Vein Sclerosis (SVS). ... SVS to nowatorskie podejście do leczenia ...
Read more

Leczenie żylaków parą wodną - SVS - Ars Estetica ...

Steam Vein Sclerosis to najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne w leczeniu żylaków kończyn dolnych. W odróżnieniu od innych metod ...
Read more