www.turkceciler.com Elestiri Yazı Turu ve Ozellikleri

50 %
50 %
Information about www.turkceciler.com Elestiri Yazı Turu ve Ozellikleri

Published on April 27, 2008

Author: turkceciler

Source: slideshare.net

Description

www.turkceciler.com Elestiri Yazı Turu ve Ozellikleri

ELEŞTİRİ TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ Piribeyli Lisesi HAZIRLAYAN: YASİN MAYA www.turkceciler.com Türkçe Dersi/Edebiyat Dersi Kaynak Sitesi

Eleştiri nedir? Herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme, yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir.ister şahsi zevklerle ister estetik prensiplere göre sistemli bir şekilde değerlendirmedir.nazmın kusurlarını bildiren ilim olarak da bilinir.yazar; objektif olmalı eseri dikkatle inceleyebilmeli; analiz ve yorumlayabilmeli, geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri değerlendirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri okulları üçe ayrılır: Yansıtma, yaratma, dil. Yansıtma, eserin doğaya benzediğini savunur. Yaratma, eserin iç dünyasıdır, yani sanatçı. Dil ise, Rus biçimcilerinin yöntemidir ve eseri dil sistemi olarak görür.

Herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme, yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir.ister şahsi zevklerle ister estetik prensiplere göre sistemli bir şekilde değerlendirmedir.nazmın kusurlarını bildiren ilim olarak da bilinir.yazar; objektif olmalı eseri dikkatle inceleyebilmeli; analiz ve yorumlayabilmeli, geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri değerlendirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri okulları üçe ayrılır: Yansıtma, yaratma, dil. Yansıtma, eserin doğaya benzediğini savunur. Yaratma, eserin iç dünyasıdır, yani sanatçı. Dil ise, Rus biçimcilerinin yöntemidir ve eseri dil sistemi olarak görür.

Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre, yazıyı ilgilendiren topluma göre, kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır.

Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre, yazıyı ilgilendiren topluma göre, kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır.

Düşünsel plânla yazılır. Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, “beğendim, hoşuma gitti”… gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur.

Düşünsel plânla yazılır. Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, “beğendim, hoşuma gitti”… gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur.

Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır. Bu da gösteriyor ki eleştiri yazarı, her konuda eleştiri yazısı yazamaz, ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. Eleştiri yazarının alan bilgisi, eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisi ile en azından aynı düzeyde olmalıdır.

Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır. Bu da gösteriyor ki eleştiri yazarı, her konuda eleştiri yazısı yazamaz, ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. Eleştiri yazarının alan bilgisi, eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisi ile en azından aynı düzeyde olmalıdır.

Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli. Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı

Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli.

Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı

Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı

Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı

Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı. Nesnel olmalı. Araştırmacı olmalı. Ciddi, ağırbaşlı olmalı

Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı.

Nesnel olmalı.

Araştırmacı olmalı.

Ciddi, ağırbaşlı olmalı

Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı. Yapıcı olmalı. Kanıtlama yoluna gitmelidir.

Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı.

Yapıcı olmalı.

Kanıtlama yoluna gitmelidir.

 

NESNEL ELEŞTİRİ Eleştiri yazılarında yazarın nesnel olması, eleştirdiği konu üzerinde tarafsız kalabilmesidir. ÖZNEL ELEŞTİRİ Eleştiri yazılarında yazarın öznel olması ise eleştirdiği konu üzerinde kendi düşüncelerini de belirterek taraflı bir tutum sergilemesidir.

ESERİ KONU ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI SANATÇIYI ELE ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI ESERİN YAZILDIĞI DÖNEMİ KONU ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI OKUYUCUYU DEĞERLENDİREN ELEŞTİRİ YAZILARI ESERİ, SANATÇIYI, DÖNEMİ OKUYUCUYLA BİRLİKTE ELE ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI

ESERİ KONU ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI Eserin konusu, anlatım biçimi, olay örgüsü değerlendirilir SANATÇIYI ELE ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI Sanatçının bireysel özelliklerinden yola çıkılarak eser değerlendirilir. ESERİN YAZILDIĞI DÖNEMİ KONU ALAN ELEŞTİRİ YAZILARI Eserin toplumsal olay ve olgulara bağlantısı, toplumsal gelişmeye katkısı değerlendirilir. OKURA YÖNELİK ELEŞTİRİ YAZILARI Eleştirmen eserin kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 

Boielau A. France

Boielau

A. France

Tanzimat dönemi Romantikleri Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid; Tanzimat dönemi Realistleri Sami paşazade Sezai, Beşir Fuad, Nabizade Nazım, Mizancı Murad’tır. Serveti Fünun döneminde Cenap Şahabettin intikad (sahte parayı gerçeğinden ayırmak) anlayışıyla tenkit eder. Halit Ziya, Mehmet Rauf, Nabizade Nazım, Hüseyin Cahit dönemin eleştiricileridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında eleştiri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le başlar. İsmail Habip Sevük ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele alırlar. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin iki öznelci eleştirmendir.

Sistematik eleştirmenler Asım Bezirci, Fethi Naci, Hüseyin Cöntürk bağımsız yöntemi geliştirdi. Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol hümanist eleştirmenlerdir . Çağdaş eleştirmenler Mehmet Kaplan, Tahsin Yücel, Akşit Göktürk, Şara Sayın, Ünsal Oskay, Murat Belge, Orhan Burian, Tahir Alangu, Memet Fuat, Mehmet Doğan, Bedrettin Cömert, Enis Batur, Nihat Sami Banarlı, Cemil Meriç, Kenan Akyüz, Melih Cevdet, Konur Ertop, Orhan Şaik Gökyay, Alpay Kabacalı, Cevdet Kudret, Agah Sırrı, Berna Moran, Rauf Mutluay, Yaşar Nabi, Ahmet Oktay, Atilla Özkırımlı, Nermi Uygur ve Fuat Köprülü.

Add a comment

Related pages

Eleştiri (Tenkit) Yazı Türü ve Özellikleri

... Nedir? Eleştiri Yazı Türü Özellikleri Örnekleri, Eleştirmenler, Eleştiri Yazarları, Türk ... zayıf ve güçlü yönlerini ...
Read more

Eleştiri (Tenkit), tanımı, özellikleri, çeşitleri ...

Buna göre eleştirmen; eseri ve okuyucuyu sosyal koşullardan soyutlamadan değerlendirme yapacaktır. İzafî Eleştiri: ...
Read more

Eleştiri Yazı Türü ve ÖzellikleriTürk Edebiyatı-Dil ...

... biçimde tanıttıktan sonra onun olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp değerlendiren yazı ... Yazı Türü ve ...
Read more

Edebiyat Eleştiri Türü, Eleştiri Türünün ...

(EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Eleştiri de temeli düşünce olan bir yazı türüdür. ... değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı ...
Read more

Eleştiri Nedir? – Tanımı ve Özellikleri | Çokbilgi ...

... anlaşılmasını ve değerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla yazılan yazılara ... Sonraki Yazı: Eleştiri; Önceki Yazı: ...
Read more

Eleştiri, Eleştiri Nedir, Eleştirinin Özellikleri ...

... yönleri göz önünde bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan inceleme sonucunun anlatıldığı yazı ... iyi ve güzel olan ...
Read more

eleştiri türü, eleştirinin özellikleri, tenkit ...

Eleştiri de temeli düşünce olan bir yazı türüdür. ... Eleştiri Türü ve Örnek Eleştiri Metni (Halil İbrahim ASLANHAN) Etiketler: ...
Read more

Edebiyat ve Sanat Akademisi - Eleştiri Türü'nün ...

... ya üye olmayan ve ESA ya katkıda bulunmayanların YAZI ... www.turkceciler.com/turK edebiyatinda-elestiri ... belirleyici-ozellikleri ...
Read more

Eleştiri - Vikipedi

... bunları örneklerle somutlayıp belirten yazı türüdür. ... İsmail Habip Sevük ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele ...
Read more

Eleştiri Yazısı Nedir, Özellikleri Nelerdir

Eleştiri Yazısının Özellikleri, Eleştiri Yazısı Nedir, Özellikleri Nelerdir. Bir sanat eserinin ya da bir sanatçının olumlu ve olumsuzluk ...
Read more