wsdb slotaccoord

50 %
50 %
Information about wsdb slotaccoord
Education

Published on January 16, 2013

Author: klaasmulder

Source: authorstream.com

Wie schrijft die blijft? : Twijfels bij de kenniseconomie Slotaccoord Klaas Mulder Wie schrijft die blijft? Doem …? : Doem …? Autonome mondiale processen zullen ertoe leiden dat de marges voor een niet-productieve kenniseconomie steeds smaller worden De werkgelegenheid voor hoger opgeleiden zal fors afnemen Maar er zal ook veel minder werk nodig zijn om in basisbehoeften te voorzien Indien we blijven scholen op de huidige voet zal de arbeidsmarkt overspoeld worden met een pakkenproletariaat Of droom : Of droom Stel je voor: Niet meer lenen van de toekomst Geen uitbuiting van de wereldbevolking Geen uitputting van natuurlijke reserves Veel lagere belastingen Minder haat tegen instanties Omdat we veel minder publiek geld nodig hebben Een kleine publieke sector : Een kleine publieke sector Doet meer recht aan de verschillen tussen mensen Loon naar werken (niet naar diploma) Variatie aan stijgingsroutes (meer wegen naar meer vormen van maatschappelijk succes) Ruimte voor interpersoonlijke solidariteit Zweept de industrie minder op tot surplusproductie (incl. vuil werk) Is mogelijk door digikracht en burgerkracht En door gewoon minder te willen schrijven Terug naar nul? : Terug naar nul? Niet 30.000, maar 300 peer reviewed artikelen per jaar Minder snelle veroudering van technologie Boeken lezen van vier jaar geleden Kenniseconomie focussen op innovatie in Voedsel Gezondheid Veiligheid Kenniswerk naar hartenlust, niet als wedloop Levenskunst Prettig leven Ook als schild tegen terrorisme en totalitaire regimes Het goede leven : Het goede leven Kost Inwoning Liefde Lol Elk jaar twee weekjes naar de Ardennen, en eens in de vijf jaar een grote reis, misschien wel naar Spanje; dan behoor je toch bij de rijkste 20% van de wereldbevolking! Tot slot : Tot slot Er moeten andere wegen gevonden worden dan het creëren van arbeidsplaatsen, zodat belasting kan worden geheven waarmee arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd … Een nieuwe koers moet een gelukkiger en veiliger samenleving kunnen opleveren die minder belastend is voor het milieu. Links Nederland moet durven dromen van veel lagere belastingen. Want wie je ook belast, in laatste instantie wordt de prijs altijd betaald door de boeren en arbeiders ergens in de wereld. Of door hun kleinkinderen. Maar belastingen kunnen alleen omlaag, als Links Nederland durft te snijden in het eigen vlees: de publieke sector, en dan met name het onderwijs. Leerplicht is een vorm van vrijheidsberoving die niet meer te rechtvaardigen is vanuit de moderne tijd. Het is a-sociaal om kinderen te verbieden te werken, als onderwijs geen garanties geeft voor de toekomst. Maar het is de vraag of de huidige politieke elite zoveel afstand van het eigen verleden kan nemen dat ze dit aandurft. Wie schrijft, die blijft. Toch?

Add a comment

Related presentations