wsdb deel III

67 %
33 %
Information about wsdb deel III
Education

Published on January 16, 2013

Author: klaasmulder

Source: authorstream.com

Wie schrijft die blijft? : Deel III: Surplus en vrijstelling Klaas Mulder Wie schrijft die blijft? Deel III: Surplus en vrijstelling : Deel III: Surplus en vrijstelling Kenniswerkers in publieke sector en middenveld worden vrijgesteld van productiewerk Dit is mogelijk dankzij surplus in andere sectoren (landbouw, productie), nationaal en mondiaal Belasting en perverse verdienmodellen Speelruimte zal beduidend kleiner worden Vrijgesteld van productiewerk : Vrijgesteld van productiewerk Indien minder mensen nodig zijn Voor het produceren van primaire levensbehoeften Dan er werknemers zijn Kan een deel van hen Worden vrijgesteld Van productieve arbeid Zodat ze tijd hebben voor wetenschap, kunst en zingeving Of: als grond, graan en pakhuizen een machtsfactor worden Zijn boeren de klos! En zorgt de elite goed voor zichzelf Surplus : Surplus Zaai één emmer graan Oogst xxx emmers Voed de boer en zijn gezin Bewaar één emmer zaaigoed De rest = surplus Ruilen voor andere primaire levensbehoeften Belasting tbv. collectieve goederen (leger, wegen) Innovatie, religie, wetenschap, cultuur Leukonomie: wat het leven leuk maakt Biologisch minimum: kost, inwoning, zaaigoed Arbeiders en vrijgestelden : Arbeiders en vrijgestelden Vrijgestelden, van alle tijden : Vrijgestelden, van alle tijden Altijd een verhaal: de buik en de handen Dedain voor ‘gewone’ of ‘gemene’ volk Dienaren van de ‘geest’, lichaam is ‘beestachtig’ De macht van het Woord Gesteund door het Zwaard En de boer, hij ploegde voort Surplus, handel en bezetting : Surplus, handel en bezetting Het eigen surplus kan geruild worden tegen luxegoederen 2.500 voor Chr.: gerst voor Lapis Lazuli Het surplus van anderen kan geruild worden tegen eigen luxeproducten (bijv. Philips) Maar roven of roofruilen levert het meeste op Bijv. Gouden Eeuw: Hollandse Meesters vs. Poolse horigen VOC ‘Moderne’ industriële productie Zuid-Oost-Azië Vrijstelling anno nu : Vrijstelling anno nu Ca. de helft van BNP uitgegeven aan werknemers van de overheid of van van de overheid afhankelijke organisaties Historisch ongekend hoge belasting op productieve arbeid (inkomsten, vennootschap, BTW, assurantie, corporatieheffing) Drie andere bronnen van rijkdom Uitputten reserves uit het verleden (bijv. aardgas of vis) Uitstellen door lenen van de toekomst (begrotingstekorten) Uitbuiten in (neo)kolonialisme Zelfs rechtse politiek bereid tot belastingverhoging om daarmee publieke banen te garanderen Zinvol werk : Zinvol werk Vrijgestelden hebben altijd een goed verhaal gehad over de zin van hun werk En er waren ook altijd veel vrijgestelden die zinvol werk deden Maar steeds vaker is uitleg nodig: Moet het echt? Moet het in deze omvang of frequentie? Moet het nu? Moet het voor rekening van de belastingbetaler? Bij voorbeeld: jaarlijks 30.000 wetenschappelijke artikelen door Nederlandse wetenschappers De rekening opmaken : De rekening opmaken Tijd om leningen af te lossen is aangebroken Op een moment dat surplusproductie minder vanzelfsprekend is: Enorme groei van de wereldbevolking Laaghangend fruit is al geplukt (bijv. delfstoffen, bosbouw, vis) Landbouwareaal ook nodig voor biobrandstof Misoogsten door broeikaseffect (?) Zelfs als markten kwantitatief groeien, is het de vraag of daar koopkracht zit en of er voldoende grondstoffen voor luxe artikelen beschikbaar zijn. ‘Nieuwe’ politiek : ‘Nieuwe’ politiek Belasting op arbeid Geen affiniteit met landbouw Landbouwgrond ‘terug naar de natuur’ of onder water Geen dominante aandacht voor mondiale voedselproblematiek (Milleniumdoelen) Sociaaldemocratie steunt op publieke professionals Geen (noemenswaardige) bezuinigingen op onderwijs Publieke investeringen als motor : Publieke investeringen als motor Een sterke overheid creëert banen? Ja, als die overheid het geld leent van de kleinkinderen! Of de reserves van eeuwen verbrast Geld of werk : Geld of werk Stel, je zou onderwijs 30% goedkoper kunnen maken … Kies je dan voor de mogelijkheid om minder belasting te hoeven heffen Of creëer je liever een baan voor een leraar? Sociaal-democraten: geld moet rollen, publieke banen zorgen daarvoor Liberalen: geld moet rollen, laat de burger het zelf uitgeven Leven van geleend geld? : Leven van geleend geld? Boer krijgt nog geld van de timmerman Timmerman krijgt nog geld van de slager Slager krijgt nog geld van de autodealer Autodealer krijgt nog geld van de aannemer Aannemer krijgt geld van de hoogleraar Hoogleraar krijgt geld van het Rijk Rijk krijgt geld van de boer Wat klopt hier niet? Blijft publieke sector op peil? : Blijft publieke sector op peil? Ja, als Productieve economie niet krimpt Arbeider in ‘derde wereld’ zich koest houdt We oplossingen vinden voor grondstofschaarste Er klanten zijn met ‘surplus’ (meer voedsel dan nodig) Belastingbetaler niet mort over belastingen en publieke investeringen Hoeveel belasting haalt de overheid op? Waaraan (aan wie!) geeft de overheid het uit? Nee, in alle andere gevallen De publieke sector in 2013 : De publieke sector in 2013 Ruim 40 miljard structureel minder beschikbaar voor banen in publieke sector en maatschappelijk middenveld 10.000 werkers in sociale sector op straat en – door lastenverzwaring – voor bestedingen in de markt Grote problemen voor detailhandel Heffing op corporaties 40.000 werkers in de bouw op straat Nog steeds lenen we structureel van onze kleinkinderen (aflossingsvrij!): 10 miljard begrotingstekort Welk deel daarvan zou tijdelijk zijn? De balans opmaken : De balans opmaken In I zagen we, dat een efficiëntere organisatie van de arbeidsmarkt het mogelijk maakt, hetzelfde werk met veel minder mensen te doen, waarbij een flink deel van die mensen uit lagelonenlanden afkomstig zal zijn In II zagen we, dat pleitbezorgers voor (investeringen in) de kenniseconomie dat vooral doen met het oog op innovatie, terwijl totaal onduidelijk is welk deel van de kenniseconomie ook daadwerkelijk vermarktbare productinnovaties oplevert In III zien we, dat een vermindering van mondiaal surplus (met name voedselschaarste, maar ook natuurlijke hulpbronnen) moet leiden tot een beperking van het aantal vrijgestelden De publieke sector kan de economie alleen stimuleren met (van onze kleinkinderen of van dubieuze regimes) geleend geld Ergo: het aantal banen in de kenniseconomie zal zeer fors lager liggen dan in de gangbare vervangingsprognoses wordt gesteld

Add a comment

Related presentations

Related pages

I - Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

III. Echipamente a ... LR7022E4, LR6122EX3.6, LB1022EX3 22.01.2015 1024 11A 4756-14 DELL ... cu modul radio WLAN integrat model WSDB-686GN 14.03.2017 1024 ...
Read more

Tank Protection

Tank Protection - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. t
Read more

Telephone Forests - Scribd - Read books, audiobooks, and more

ACF,WSDB,Mysore 0821 2420049 ... (III) Departments and ... Telephone Forests. Mar 24, 2014 by rnkaushal. 1.5K views. Embed. Download. Description.
Read more

New-York daily tribune., March 27, 1855, Page 2, Image 2

New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]), 27 March 1855. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. Read more

A Multi-modal Information Presentation Method for ...

To solve this problem, our research group proposed a system for supporting performers in stuffed suits. By using this system, ... T. Dell: A White Paper on ...
Read more

Looking For Fat Nursie Girlie For Making Jiggy-Joggy-Boom ...

Looking For Fat Nursie Girlie For Making Jiggy-Joggy-Boom! ... Tete slme qel iii arl gfi bdk teb ... mtht feebe a deel phyap mp hiusr hb mcske lgukf
Read more

Full text of "Sitzungsberichte der Mathematisch ...

Search the history of over 478 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more

New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March ...

New-York daily tribune., March 02, 1846, Image 4 About New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866. Image provided by: Library of Congress ...
Read more

Master of Science in Communication Technology Cognitive ...

Master of Science in Communication Technology Cognitive Radio and TV White Space Communications TV White Space Geo-location Database System
Read more

www.nicta.gov.pg

GlobeSurfer III Router with GSM/3G internet connections ... Dell P14T Notebook PC with ... WSDB-686CN SM-N910U SM-G800Y NGI HKR A1566 A1567
Read more