wsdb deel I

43 %
57 %
Information about wsdb deel I
Education

Published on January 16, 2013

Author: klaasmulder

Source: authorstream.com

Wie schrijft die blijft? : Twijfels bij de kenniseconomie Deel I: Het gelijk van de kenniseconomie Klaas Mulder Wie schrijft die blijft? Deel 1 : Deel 1 Het gelijk van de kenniseconomie De keerzijde Rendementen uit het verleden, een garantie voor de toekomst? De juiste verhoudingen Het gelijk van de kenniseconomie : Het gelijk van de kenniseconomie Kennis loont Innovatie levert de economie veel geld op (deel 2) (West)-Europa is te duur voor productie Hoger opgeleiden zijn rijker, gelukkiger, gezonder Lager opgeleiden zijn minder rijk, gelukkig, gezond Laag opgeleiden hebben grotere kans op werkloosheid Maar klopt dat bewijs? : Maar klopt dat bewijs? In verleden en heden Is het ‘van nature zo’ of ‘het gevolg van keuzes’? Hebben we ook signalen genegeerd? Is er een keerzijde? Wat weten we van de ‘getuigen’? Naar de toekomst De kwaliteit van vervangingsprognoses Concurrenten van arbeid Economie in evenwicht 25% kenniseconomie is voldoende!? Wie schrijft die blijft … : Wie schrijft die blijft … Alle rapporten en besluiten over de kenniseconomie zijn gemaakt en genomen door mensen die er zelf het product van zijn … Bijv. 92% van de Tweede-kamerleden 100% van de hoogleraren economie Voorstanders spelen thuiswedstrijd en fluiten zelf! Nederland is te duur voor productie? : Nederland is te duur voor productie? Productie is verplaatst naar lage lonen landen, maar: Sinds 1980 daalt het aantal laag- en ongeschoolde banen in Nederland niet (wel het percentage) Nederlandse maakindustrie in 2011 (!) 11% gegroeid, Nederland internationale topper in lowtech productie Instroom honderdduizenden laaggeschoolde migranten in Nederland (omdat er werk voor is!) Niet al het werk te verplaatsen Reparatie, onderhoud Agro, food Een derde sector : Een derde sector Tegenstelling witte – blauwe boorden: in ons hoofd? Productiewerk is niet de belangrijkste vorm van laaggeschoold werk: Schorteneconomie: dienstverlening, onderhoud, logistiek, zorg en verzorging, detailhandel, catering, horeca, agrarisch Redelijk ‘automatiseringsbestendig’: maatwerk, persoonlijke dienstverlening en verzorging Sociale stijgingsroute Huishoudelijk werk Middenstand Hoger opgeleide bofkonten : Hoger opgeleide bofkonten Opleiding maakt gelukkig, rijk en gezond Studie verdient zich terug Langer leven Baas in eigen buik Selectief gekeken? Grote groep werkt ver onder het niveau Flexibele schil >>> marktwerking in salarissen Uitgesteld begin Studieuitval en burnout Self fulfilling CAO-schalen gebaseerd op opleiding Beste arbeidsomstandigheden: schoon, zittend werk School maakt gezond en succesvol : School maakt gezond en succesvol Complex van oorzaken en gevolgen Waren al gezonder en rijker toen ze gingen studeren? Kunnen gezonder zijn doordat ze rijker zijn Positief zelfbeeld dankzij scoren op zelf opgestelde lijstjes Zwaar inzetten op eerste levensfase Werkt voor 35% van gezinnen Maar inzet veel breder dan op schoolse vaardigheden En bij aanzienlijk deel werkt het niet Lager opgeleid = kansarm : Lager opgeleid = kansarm Kwetsbare positie op arbeidsmarkt Voor jou 10 anderen 50+ moeilijk opnieuw in te zetten Werkende armen parttime in laagste schalen Slechte gezondheid Verdringing door hoger opgeleiden Vaker werkloos : Vaker werkloos Lager opgeleiden in de bijstand Gingen niet studeren omdat ze arm of ziek waren Laag zelfbeeld door minachting en ‘verweesdheid’ Werkloze laagopgeleiden vaak multiproblem: drank, sociale vaardigheden, antecedenten Migranten kwetsbaar op de arbeidsmarkt Opkomst van het pakkenproletariaat Een ander verhaal : Een ander verhaal Selectief gekeken? Succesvol zonder school (bijv. flink % miljonairs) Leeuwendeel werkt wel Welvarende werkgemeenschappen (vissers, tuinbouw, Turken) SCP: meer laaggeschoolde banen dan laaggeschoolde werkers Self fulfilling profecy Laagste cao-schalen, vuil werk Een beetje partijdig? : Een beetje partijdig? Onderzoek altijd in handen van hoger opgeleiden Maar hoe denkt de lager opgeleide massa over het de elite? Gelukkig en gezond? Een bijdrage aan welvaart en welzijn? Virginia Woolf, Timothy Upham Een grote familie : Een grote familie 11 Broers en zussen, elk met 2 à 3 kinderen Hoogst opgeleiden Het meest gelukkig? Het meest productief? Het rijkst? Brains vs. Muscles: de verhouding : Brains vs. Muscles: de verhouding Regio’s: één kenniswerker op 8 anderen? Dus: 8 banen voor lager geschoolden? Kennismigratie: laat de hoger opgeleiden reizen SEO: concurrerend vestigigingsklimaat door ‘tevreden arbeider’ en goede dienstverlener Zomaar wat sectoren : Zomaar wat sectoren Verdeling van opleidingsniveau in vier sectoren van de economie Een met diploma, één zonder : Een met diploma, één zonder Een kansrijke toekomst : Een kansrijke toekomst Wachten op betere tijden? Veranderingen in de arbeidsmarkt Anders georganiseerd Concurrenten van arbeid Vraaguitval? De markt herstelt zich altijd weer … : De markt herstelt zich altijd weer … In 1637 werd deze tulpenbol verkocht voor 3.000 – 4.200 gulden per bol. Bron: Wikipedia Na Gouden Eeuw stortte Nederlandse economie in, herstel pas in 20ste eeuw Steden als Amersfoort waren in 1450 succesvoller dan in 1850 Ooit terug op het oude niveau : Ooit terug op het oude niveau Vraag naar kantoorruimte? Huizenprijzen? Verkoop van foto- en filmrolletjes? Woningbouw? West-Europa in de wereld? Werkgelegenheid voor hoger opgeleiden? Wachten op betere tijden : Wachten op betere tijden Onze tijd was ‘beter dan ooit’ Easy money door uitputten, uitbuiten en uitstellen Europa, wereldspeler van formaat Naar voren gehaalde investeringen Bijv. woningbouw: bouwers 1970 betaald uit salaris van 1970-2020 Nederland is ‘klaar’ Rendementen uit het verleden … : Rendementen uit het verleden … Groei zet alleen door, als de argumenten en mogelijkheden voor groei hetzelfde blijven Werkgelegenheid van ’50 tot nu : Werkgelegenheid van ’50 tot nu Mechanisering van spierkracht en communicatie, denken met het blote hoofd Typekamer, kantoortuin, boardroom Enorme economische groei Wederopbouw na twee verwoestende oorlogen Vervalstechnologie: vijf jaar in, dan uit Mondiale economie met één westers brein Veranderingen in de arbeidsmarkt : Veranderingen in de arbeidsmarkt Slimmer organiseren Minder middle management Concurrenten van arbeid Digikracht: tekstverwerker vervangt tekstwerker Vakkracht: Lage lonenlanden met hoge scholen? Burgerkracht: eigen verantwoordelijkheid Flexibilisering: geen vraag, geen werk Vraaguitval publieke sector (volgt) Kansen voor blauwe boorden en schorten Toekomst lagelonenlanden : Toekomst lagelonenlanden Snelle ontwikkelingen Lage lonen, hoge scholen Stijging transportkosten Stijging arbeidskosten (minimumloon, CAO) Snellere omlooptijd goederen door webwinkels Nieuwe kansen in Nederland/Europa Lokale maak- en ‘af’maakindustrie Hergebruik, herstel, renovatie en onderhoud Diensteneconomie, ook voor internationale kenniselite Voorbereiden op een tekort : Voorbereiden op een tekort Vervangingsprognoses: pensioen=vacature Vraaguitval niet meegerekend (bijv. behoefte aan wetenschappelijke publicaties) Bedrijfskundige overwegingen, bijv. middenkader (10 eruit, 2 erbij) Automatisering (10 eruit, 2 erbij) Op basis van kengetallen van (ver) voor de crisis? Vervangingsprognose arbeidsmarkt : Vervangingsprognose arbeidsmarkt ● In de sectoren Overheid en Onderwijs werken in 2006 bijna een miljoen mensen. In het openbaar bestuur 334.000, Onderwijs en wetenschappen (incl. universitaire medische centra) 487.000, en bij defensie en politie 123.000. • Het aandeel 50- plussers bij Overheid en Onderwijs is met gemiddeld 33 % fors hoger dan in de marktsector met 18 % en de zorgsector met 23 %. Defensie is de enige ‘jonge’ overheidssector met 17 % 50- plussers. • Het sterkst vergrijsd zijn de sectoren Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie, Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs, met respectievelijk 46 %, 43 %en 41 % personeel van 50 jaar en ouder. • Het aandeel hoogopgeleiden (hbo/wo) is bij in de sector Overheid 35 %, in het Onderwijs 75 %, en in de arbeidsmarkt als geheel 28 %3. Binnen de sector Overheid hebben defensie en politie rond de 20 % hoger opgeleiden; rijk, provincies en gemeenten hebben rond de 50 % hoger opgeleiden4. • Van de instroom van personeel bij overheid en onderwijs is 60 procent hoger opgeleid. Het aandeel hoogopgeleiden zal in de komende jaren dus snel stijgen. Wie boft in 2030? : Wie boft in 2030? Hoger opgeleiden: kies voor schaars mensenwerk ICT Innovatie Zorg en lichaamswerk Vermaak en verdieping Grondstoffen, energie, voedsel Onderhoud en renovatie Maar niet zonder risico’s Pakkenproletariaat: hoogopgeleid, laag betaald CAO vervangen door flexwerk met schaarstebonus (en massamalus) Kenniswerk te vervangen door computer? 25% hoogopgeleid is genoeg? : 25% hoogopgeleid is genoeg? Waarom zou dat erg zijn? Einde van sociale mobiliteit De prijs van een overschot Ontsnappen aan de armoede? : Ontsnappen aan de armoede? In een tijd dat de economie veel ‘witte boorden’ nodig had Was opleiding van arbeiderskinderen een (bijna) gegarandeerde stijgingsroute Egalitair onderwijsbeleid heeft slimme kinderen goede kansen geboden Maar blijft dat zo in tijden van overvloed aan hoger opgeleid personeel? En heeft het gewerkt voor minder slimme kinderen (volgt!) Zorg dat je erbij bent : Zorg dat je erbij bent Winnaars in beeld : Winnaars in beeld Het verhaal van de kenniseconomie wordt verteld door, en gaat over, die gevallen waarvoor de kenniseconomie heeft gewerkt De afvallers zijn niet in beeld Weinig zicht op de prijs die betaald is (ook door de afvallers) Weinig zicht op alternatieve winstroutes De prijs van een overschot : De prijs van een overschot Verdringing van lager opgeleiden door mensen die veel gemeenschapsgeld hebben gekost Nieuwe selectiemechanismen voor betere functies: kruiwagens, netwerk, culturele vaardigheden. Blijvend beroep op migranten voor ongewild werk Sterke daling inkomens hoger opgeleiden (waardoor studie niet meer wordt terugverdiend?) Frustratie van jongeren: wel leerplicht, geen garantie op geschoolde baan Maatschappelijke weerstand tegen onderwijsbegroting (die als enige niet daalt) in combinatie met stijgende lastendruk? Conclusies van deel I : Conclusies van deel I Bewijslast pro kenniseconomie moet nader worden gewogen Partijdige bewijsvoering (door kenniswerkers) Op basis van halve waarheden Zelfs als kenniseconomie tussen 1950 en nu floreerde Is het dubieus of de vraag naar kenniswerk in de toekomst even groot zal zijn Zelfs als we het betalen kunnen … Dus laten we andere sectoren niet verwaarlozen!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Simplified Video Network Infrastructure

Ateme, Dell, Intel, headend, broadcast, video network, system technology. Menu. Startseite; News. Köpfe; Unternehmen ... WSDB 2016: Call for Contributions.
Read more

Ryan & Marcel in een dag vol avontuur - YouTube

Ryan & Marcel in een dag vol avontuur ChildofLight16. ... Marcel op vakantie in Zwitserland (deel 1) - Duration: 14:44. ChildofLight16 331 views.
Read more

How to Open a WDB File | Techwalla

How to Open a WDB File. Submitted by Aurelio Locsin. In The Beginning. A WDB (Works Database) file is created by the database program bundled into the ...
Read more

asp.net - Attempt to attach an auto-named database for ...

An attempt to attach an auto-named database for file …database1.mdf failed. 1 An attempt to attach an auto-named database for file failed. 0
Read more

GDS KDT 2010.wmv - YouTube

Skip navigation Upload. Sign in
Read more

Krishna Priya MM | LinkedIn

Maintaining, Configuring and Loading HP Prolient, Dell Servers. Maintaining, ... (WSDB). Working on Various Tools (ESMT, HP ILO, Dell RAC).
Read more

The 2013 Import and Export Market for Woven Fabrics of At ...

In pausa Stai ascoltando un campione dell'edizione audio udibile. Maggiori informazioni. Visualizza l'immagine.
Read more

TV White Space Geolocation Database - LMSC, LAN/MAN ...

• In Nov 2008 the FCC officially called for a geolocation database to enable TV ... − Atheros, Broadcom, Dell ... the WSDB should not act as an ...
Read more

Fahrräder und Tretroller - REHADAT-Hilfsmittel

Das Fahrgerät hat für den Außenbereich einen Verbrennungsmotor und kann im Innenbereich mit einem Elektromotor gefahren werden. Der Rollster lässt sich ...
Read more

Michigan Avenue Elementary School

Michigan Avenue Elementary was recently designated a TN Reward School by Governor Bill Haslam. This means that Michigan...
Read more