WP50

50 %
50 %
Information about WP50
Entertainment

Published on March 16, 2009

Author: zmilojevic

Source: authorstream.com

Slide 1: Problemi i njihovo rešavanje * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 1 Struktura nastavnog plana i programa Slide 2: Grupe predmeta Kolicina Kvalitet Ekvivalent strucnom i opštem obrazovanju Završne primedbe * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 2 Slide 3: * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 3 Grupe predmeta : Grupe predmeta Zakon pravi razliku izmedu obaveznih i izbornih predmeta. Iskustva pokazuju da zakonsko razlikovanje nije dovoljno. U okviru kategorije Obavezni predmeti potrebno je napraviti razliku izmedu: Opštih predmeta Opštih strucnih predmeta Strucnih predmeta Prakse Izbornih predmeta Ocuvanje ili uvodenje ovih kategorija garantuje ovu vrstu obrazovanja. Bez ovakvog razgranicenja institucije i lobiji koji postoje medu odgovornima za razvoj kurikuluma mogu da izbace kategorije predmeta. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 4 Opšte obrazovanje kao primer : Opšte obrazovanje kao primer Strucno obrazovanje obuhvata razlicite vrste obrazovanja (5 u ekonomskim školama u ogledu), koje se mogu institucionalizovati na sledeci nacin: Uvodenjem kategorija predmeta Raspodelom utvrdenih udela casova Institucije bi trebalo da provere ispunjenost ovih standarda. Cini se da one to ne cine ukoliko se pogleda udeo opšteg obrazovanja u razlicitim profilima u ogledu: Medicinska sestra: 23% Poljoprivredni tehnicar novi: 24% Mehatronicar: 36% 16.03.2009 Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 5 Slide 6: Ukupni broj casova Udeo casova po grupi predmeta Broj predmeta Vežbanja Poseban slucaj – Informatika * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 6 Kvantitet Ukupni broj casova : Ukupni broj casova U poredenju sa drugim 4-godišnjim profilima može se videti da imaju – grubo govoreci – oko 10% veci ukupni broj casova. Zakljucak: potrebno je da usvojimo ukupni broj casova nastave na nivou ostalih profila: 4500 casova za sve ekonomske profile u ogledu. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 7 Udeo casova po grupi predmeta : Udeo casova po grupi predmeta Raspored casova nastave prema kategorijama predmeta treba da prati strategiju SSO Opšte obrazovanje: 40% Strucno obrazovanje 52% Opšte SO: 15% SO: 25% Praksa: 12% Izborni predmeti: 10% Specijalizacija: 5% Opšte obrazovanje: 5% Društvene nauke: 5% (Strani jezik: 5%) Moje licno mišljenje: Nisam sasvim siguran da li uopšte ima potrebe za kategorijom opšte strucni predmeti. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 8 Broj predmeta : Broj predmeta Osvrtom na stare i na ogledne profile primecuje se postojanje velikog broja predmeta: Tradicionalni profili imaju oko 30 predmeta ili cak više. Sa 18 predmeta, Ekonomski tehnicar predstavlja izuzetak. Ogledni profili se ili povezuju sa tradicijom ili sa raskidom sa tradicijom u pozitivnom ili u negativnom smislu: Povezanost sa tradicijom: Mehatronicar; Medicinska sestra Raskid sa tradicijom putem smanjenja broja predmeta: Poljoprivredni tehnicar novi, Bankarski službenik Raskid sa tradicijom putem povecanja broja predmeta: Komercijalista, Službenik u osiguranju Veliki broj predmeta dovodi do odredenih problema Pedagoški kontakt sa ucenicima Ocena rezultata Složeni planovi casova na nivou škole Komplikovan timski rad Ukoliko bi zaduženi za izradu kurikuluma smanjili broj predmeta kombinovanjem manjih predmeta u vece, to bi predstavljalo kako pedagošku tako i organizacionu inovaciju. Na taj nacin, predmeti bi bili samo organizacioni omotaci, koji bi obuhvatali module predmeta. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 9 Vežbanja : Vežbanja Potrebno je da napravimo razliku izmedu bruto i neto casova vežbanja. Neto casove vežbanja dobijamo kada oduzmemo vreme obuke u birou i praksu. Nivo neto casova vežbanja znacajno se razlikuje. Možemo takode primetiti i povecanje broja predmeta vežbanja. Ministarstvo bi trebalo da definiše ukupno ogranicenje casova vežbanja po profilu. Potrebno je da definišemo suštinu tipicnih predmeta vežbanja. Predmeti koji žele da dobiju status vežbanja trebalo bi da ispune kriterijume za to. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 10 Standardizovana vežbanja : Standardizovana vežbanja Kod svih naših novih profila status vežbanja dat je: Informatici Kancelarijskom poslovanju Knjigovodstvu Takode, možemo primetiti veliki broj casova sa statusom vežbanja: Statistika Pravo Nabavka Poslovna administracija Poslovna analiza Komunikacija Marketing Komunikacija i marketing Poslovi osiguranja E-poslovanje Povecanje broja casova sa statusom vežbi, koji iziskuju novac se može i mora ograniciti na oko 15% (675h) ukupnog vremena nastave. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 11 Posebni slucaj – Informatika : Posebni slucaj – Informatika Ukupni broj casova informatike veoma se razlikuje: BS – svega 74h PA stari i FA – 150h SO i K – 220h Novi PA – 294h Kada poredimo naše profile sa ostalim ogledima, cini se da ima previše casova informatike. Razlog može biti pokušaj da se dostigne nivo informaticke kompetence koji nije uskladen sa potrebama profila. Predlog: Redukovati ukupni broj casova informatike na nivo Starog PA i FA (oko 150h) Casove dodeliti obaveznom drugom stranom jeziku * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 12 Slide 13: Opšte obrazovanje Opšte strucno obrazovanje + Strucno obrazovanje Praksa Izborni predmeti * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 13 Ogranicenja opšteg obrazovanja u školama za SSO : Ogranicenja opšteg obrazovanja u školama za SSO Novi profili nude dve vrste kvalifikacija: poslovne kompetencije i mogucnost upisa na fakultet. Dvostruke kvalifikacije podrazumevaju kompromise: ucenici ne mogu ocekivati širok spektar predmeta kao u osnovnoj školi. Spektar predmeta naših oglednih profila potrebno je ograniciti izuzimanjem sledecih kategorija predmeta: Prirodne nauke Umetnost Klasicni jezici Tokom upisnog roka ucenici bi trebalo da se informišu o tome. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 14 Srž opšteg obrazovanja u školama za SSO : Srž opšteg obrazovanja u školama za SSO Stari 4-godišnji profili imali su 15 opštih predmeta iz svih oblasti: Srpski, Strani jezik, Matematika. Jedino je Ekonomski tehnicar imao prilicno drugacije opšte obrazovanje. Komparativnom analizom došlo se do koncenzusa. Opšte obrazovanje sastoji se od Srpskog, Stranog jezika, Fizicke kulture, Matematike i Informatike. Kod novih profila postoje odredena odstupanja: 2. strani jezik, Sociologija, Filozofija, Geografija. Oni delovi opšteg obrazovanja koji nisu obuhvaceni, prebaceni su na izborne predmete. Kod novih oglednih ekonomskih profila trebalo bi da budemo striktniji: Da u potpunosti odustanemo od prirodnih nauka, umetnosti i klasicnih jezika kao opštih predmeta Da koristimo izborne predmete za opšte obrazovanje, produbljavanje strucnih znanja i društvene nauke * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 15 Opšte strucno obrazovanje : Opšte strucno obrazovanje Posmatrajuci druge ogledne profile možemo videti da imaju opšte strucne predmete (cak i bez te kategorije: Mehatronicar). Prosecni udeo je 13%. Trebalo bi da razmislimo o potrebi za tom kategorijom i koji predmeti pripadaju toj kategoriji. Potrebno je definisati kriterijume za odabir, na primer Doprinos opštem znanju iz profesije Direktan doprinos poslovnim kompetencijama. Kod opštih strucnih predmeta potreban je poseban didakticki pristup. To je zadatak za trening sekciju. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 16 Napomena: Nisam sasvim siguran da li uopšte ima potrebe za kategorijom opšte strucni predmeti. Praksa ili obuka u preduzecu : Praksa ili obuka u preduzecu Obuka u preduzecu obuhvata Obuka u Virtuelnom preduzecu. Najmanje 10% ukupnog vremena nastave potrebno je odvojiti za obuku u Virtuelnom preduzecu. Obuka u pravom preduzecu putem prakse Ciljevi ucenja su Primena znanja iz nastavnih predmeta Povezivanje/integrisanje i primena znanja iz razlicitih predmeta. Sagledavanje i procena poslovnih problema iz razlicitih perspektiva. Sticanje rutine kroz vežbanje poslovne komunikacije i poslovnog bontona Sticanje kljucnih kompetencija kroz stalno rešavanje problema (identifikacija problema; prikupljanje informacija; izrada rešenja; odabir rešenja) Sticanje stava nezavisne osobe sposobne za donošenje odluka * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 17 Izborni predmeti – Problemi : Izborni predmeti – Problemi Postoji 28 izbornih predmeta u okviru pet oglednih ekonomskih profila Kod ostalih profila cini se da je stanje još gore: Medicinska sestra: 11 izbornih predmeta Poljoprivredni tehnicar: 24 izborna predmeta Suoceni sa ovako velikim brojem izbornih predmeta – koji su ishodi najverovatnije vrlo ogranicenog broja casova nastave? Postoje razliciti razlozi za ovako veliki broj izbornih predmeta: Nastavak i dopuna opšteg obrazovanja Produbljavanje strucnih znanja Potrebe za zaposlenjem nastavnika Geografije * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 18 Izborni predmeti – Predlog : Izborni predmeti – Predlog Na osnovu poslednjeg uradenog monitoringa za BS moje videnje izbornih predmeta je malo drugacije od onoga što smo do sada diskutovali. Ovaj predlog je još dosledniji: Pre svega, potrebno je iz ekonomskih profila u potpunosti izbaciti predmetne oblasti umetnost, prirodne nauke i klasicni jezici. Ucenici koji žele široko opšte obrazovanje treba da pohadaju gimnaziju. Trebalo bi da omogucimo našim ucenicima 10% ukupnog vremena nastave za izborne predmete. Izborni predmeti trebalo bi da omoguce: Opšte obrazovanje: 5% Produbljivanje strucnih znanja: 5% Društvene nauke: 5% … * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 19 Slide 20: * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 20 Ekvivalentnost opšteg i strucnog obrazovanja Ciljevi 4-godišnjih programa obuke : Ciljevi 4-godišnjih programa obuke Naši profili imaju dva glavna cilja Poslovne kompetencije Mogucnost upisa na fakultet Potrebe Direktori i nastavnici moraju da poštuju izbor ucenika i da pridaju jednaku važnost dvama ciljevima Tokom upisa decu je potrebno informisati o ogranicenom spektru opšteg obrazovanja Potrebno je razmisliti o merama za prevazilaženje metodološkog i didaktickog jaza izmedu strucnog i opšteg obrazovanja nastalog u procesu modernizacije. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 21 Slide 22: * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 22 Predlog revizije predmeta-tabela : Predlog revizije predmeta-tabela Pet grupa predmeta, ukljucujuci novu grupu Praksa 4500 casova ukupnog vremana nastave Udeo grupa predmeta: Opšte obrazovanje: 40% Opšte strucno obrazovanje: 15% Strucno obrazovanje: 25% Praksa: 12% Izborni predmeti: 10% Broj predmeta: Opšte obrazovanje: 7 Strucno obrazovanje (B + C + D): oko 7 Tri grupe izbornih predmeta Neto vežbanja: 15% * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 23 Slide 24: Potreba za diskusijom * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 24 Potreba za diskusijom : Potreba za diskusijom Cini se da i ostali ogledni profili imaju slicne probleme. Stoga, izgleda da postoji potreba za javnom diskusijom. Ove diskusije bi mogle da dovedu – barem sa strane Ministarstva – do razvoja i predloga standarda u pogledu izgleda tabele predmeta i principa njene izrade. * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 25 Slide 26: * Gustav Reier; Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 26

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kung Long WP50-12NE 12V 50Ah Blei-Akku / AGM Batterie ...

Kung Long WP50-12NE 12V 50Ah Blei-Akku Batterie - Ventil regulierter Blei-Säure-Akkumulator mit fortschrittlicher AGM (Absorbent Glass Mat)-Technologie.
Read more

Akku Batterie 12V 50Ah Kung Long WP50-12NE für Golf Caddy ...

Akku Batterie 12V 50Ah Kung Long WP50-12NE für Golf Caddy E-Trolley Trolley Rasenmäher wie 45Ah Blei: Amazon.de: Elektronik
Read more

SWISS KRONO DP50, N + F - kronoply.com

Die multifunktionalen, bautechnischen MDF-Platten Die SWISS KRONO DP50 und die SWISS KRONO WP50 sind dampfdiffusionsoffene MDF ...
Read more

Blei-Akkumulator KUNG LONG WP50-12NE, 12 V-/50 Ah ...

Sie befinden sich auf der Seite "Blei-Akkumulator KUNG LONG WP50-12NE, 12 V-/50 Ah, zyklisch - Stromversorgung - Akkus - Blei-Akkus". Was möchten Sie hier ...
Read more

Spezialshop für Batterien und Akkumulatoren ...

Long Kung Long WP50-12NE - 12V 50Ah/C20 - Anschluss M6 - Zyklenfest
Read more

WP50-12 12Volt 50Ah - klb.com.tw

WP50-12 12Volt 50Ah Specifications Nominal Voltage(V) 12V Nominal Capacity 20 hour rate (2.5A to 10.50V) 50Ah 10 hour rate (4.75A to 10.50V) 47.5Ah
Read more

Trapezprofil WP50/250 - wiegmann-gruppe.de

Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH | An der Schulenburg 1 | 49593 Bersenbrück Telefon (0 54 39) 9 50-0 | Telefax (0 54 39) 9 50-100 www.wiegmann-gruppe.de ...
Read more

Long Bleiakkumulator 12V 50Ah WP 50-12 NE - Akku und ...

Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 02. September 2012 in unseren Katalog aufgenommen.
Read more

Wie soll ich die .WP50 Datei öffnen? - .WP50 - Dateiendung ...

.WP50 ist eine Dateiendung, die von der Firma für die Bedürfnisse ihrer Urhebersoftware erschaffen wurde. Dateien mit der Extension .WP50 gehören der ...
Read more

WP50-12NE 12Volt 50Ah - cdn-reichelt.de

WP50-12NE 12Volt 50Ah Specifications Nominal Voltage(V) 12V Nominal Capacity 20 hour rate (2.5A to 10.50V) 50Ah 10 hour rate (4.75A ...
Read more