Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan de slag met Therm

50 %
50 %
Information about Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan de slag met Therm
Technology

Published on February 27, 2014

Author: CitoBenelux

Source: slideshare.net

Description

Leer in één middag het programma Therm.

De nieuwe IEC 61439 gaat eind 2014 van kracht. Hierin staat voorgeschreven dat het gebouwde paneel niet te warm mag worden en dit moet onderbouwt zijn. Hierbij is Therm een handige tool.

De tijdrovende berekening van de klimaatiseringsbehoefte wordt volledig door de kosteloze software Therm overgenomen. De eenvoudig te bedienen software zorgst snel voor de juiste klimaatbeheersingscomponenten. Met een goede klimatisering in uw paneel, verbeterd u de levensduur van uw componenten en zorgt u voor minder storingen in uw proces.

Tijdens deze workshop laten we alle mogelijkheden van het programma zien en gaat u zelf aan de slag. Na afloop van de workshop bent u in staat zelf berekeningen uit te voeren en een document hiervan te genereren.

Workshop Klimatisering in de praktijk zelf aan de slag met Therm 6.2 Voorjaar 2014

Workshop Therm 6.2 NBD / Edgar Hoogakker / 2014 1 1/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 2/25

Workshop Therm Warmte - Alle elektrische systemen hebben een rendement kleiner dan 100% - Hetgeen wat overblijft is dus onbruikbaar Rendement 5 - 10% Workshop Therm Resultaat - Temperatuurverhoging 3/25

Workshop Therm De geschiedenis heeft ons geleerd dat: - De industriële apparatuur steeds complexer wordt - Het aantal functies per volume-eenheid toeneemt - De warmteontwikkeling per volume-eenheid toeneemt Workshop Therm Klimatiseringskosten - Gedurende definitieve productie € 10.000.000,- Gedurende testproductie € 1.000.000,- Gedurende procesplanning € 100.000,- Gedurende testen ontwerp € 10.000,- Gedurende ontwerp € 1000,- 4/25

Workshop Therm Warmteoverdrachtsmethoden - Geleiding - Convectie: - Natuurlijke convectie (basis temperatuursverschil ΔT in K) - Geforceerde convectie (basis stroming m/s) - Straling Workshop Therm Warmteoverdrachtscoëfficient (K) wordt bepaald door: Geleiding Stroming Straling K-factor 5/25

Workshop Therm K-factor plaatstaal (enkelwandig)  5 [W/m2 . K] binnenopstelling bij actieve recirculatie  10 [W/m2 . K] buitenopstelling bij storm exclusief zoninvloed Workshop Therm Opstellingsaard 6/25

Workshop Therm Waarom elektrische toestellen in een schakelkast - Bescherming tegen de omgeving - Veiligheid Workshop Therm Nadelen van het beschermen - Warmtenesten, hot spots - Hoge componenttemperatuur met als gevolg het verkorten van levensduur en vermindering van de betrouwbaarheid vooral bij: - IC’s - Halfgeleiders - Electrolytische componenten - (backup) batterijen - Condensatoren 7/25

Workshop Therm Externe invloeden schakelkast Zon Regen Vandalisme Stof Corrosie EMC Transport Wind Temperatuur Seismisch Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 8/25

Workshop Therm Niet klimatiseren betekend vaak - Versnelde veroudering - Storingen (directe en op lange termijn) - Productieonderbreking - Ontevredenheid - Voortijdige afschrijven Workshop Therm Klimatisering is: - Verlenging van de levensduur - Verhoging van de betrouwbaarheid 9/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm De methode is afhankelijk van: - Temperatuur - Omgeving (schoon of vuil) - Beschikbare middelen (bv. water) 10/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Eigen convectie P = K x A x ΔT P = af te voeren vermogen ΔT = temperatuursverschil Ti – Tu K = warmteoverdrachtscoëfficiënt A = effectieve oppervlakte [W] [K] [W/m2 . K] [m2] 11/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Natuurlijke ventilatie (schone omgeving) - Lage omgevingstemperatuur - Geringe vermogensverliezen - Groot effectief schakelkastoppervlak - Grote ventilatieopeningen - Beschermklasse ? 12/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Ventilatoren (schone omgeving) Warmte die een ventilator kan afvoeren P = V x ΔT 3,1 P = af te voeren vermogen V = volumestroom van de ventilator ΔT = temperatuursverschil Ti – Tu [W] [m3/h] [K] 13/25

Workshop Therm Correctiefactor (f) Meters boven N.A.P. 0 - 100 (NL) f (m³ K/Wh ) 3,1 100 - 250 3,2 250 - 500 3,3 500 - 750 3,4 750 - 1000 3,5 1000 - 1250 3,6 1250 - 1500 3,8 1500 - 2000 4,0 Workshop Therm Ventilatoren 14/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Lucht/lucht warmtewisselaar (licht vervuilde omgeving) Qw = Qv – (K x A x ΔT) [W/K] ΔT Qw Qv ΔT K A = specifieke warmtecapaciteit = vermogensverlies = temperatuursverschil Ti – Tu = warmteoverdrachtscoëfficiënt = effectieve oppervlakte [W/K] [W] [K] [W/m2 . K] [m2] 15/25

Workshop Therm Lucht/lucht warmtewisselaar Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 16/25

Workshop Therm Koelaggregaat (licht vervuilde omgeving) Qk = Qv ± (K x A x ΔT) [W] Qk = benodigd koelvermogen Qv = vermogensverlies ΔT = temperatuursverschil Ti – Tu K = warmteoverdrachtscoëfficiënt A = effectieve oppervlakte [W] [W] [K] [W/m2 . K] [m2] Workshop Therm Koelaggregaat (licht vervuilde omgeving) - Vermogensverliezen hoog tot zeer hoog - Koelvermogen van 225 tot 4050 W (L35/L35) Tu = Omgevingstemperatuur (°C) Qk = Continu nuttig koelvermogen (W) Ti = Schakelkastbinnentemperatuur (°C) 17/25

Workshop Therm Koelaggregaat Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 18/25

Workshop Therm Thermoelectric Cooling / Peltier-effect: Het Peltier-effect is de directe omzetting van een elektrische stroom in een temperatuursverschil, die optreedt op het grensvlak tussen twee verschillende metalen of halfgeleiders. Het is het omgekeerde van het Seebeck-effect, waarmee de omzetting van een temperatuursverschil naar een elektrische spanning wordt beschreven. In feite zijn deze twee processen hetzelfde, alleen verlopen zij in omgekeerde richting. Daarom worden zij tezamen ook wel het Peltier-Seebeck effect of thermo-elektrisch effect genoemd. Het Peltier-effect werd ontdekt in 1834 en is genoemd naar zijn ontdekker Jean Peltier. Het wordt toegepast in het zogenaamde Peltier-element Workshop Therm Hoe is een Peltier-element opgebouwd? n-gedoteerd − p-gedoteerd n-gedoteerd + p-gedoteerd Blokjes sterk gedoteerd bismut-telluride zijn aan uiteinde met koperen bruggen verbonden. Als de elektronen van het P-materiaal naar het N-materiaal gaan dan krijgen ze een hogere energie waarde waardoor ze thermische (warmte) energie absorberen (koude zijde). Als ze daarna weer van het N-materiaal naar het P-materiaal gaan komen ze in een lagere energie waarde waardoor ze thermische energie vrijgeven (warme zijde). 19/25

Workshop Therm Peltier-brug in werking: Warmte Warmte afgifte afgifte Warmte afgifte N-gedoteerd bismutN-gedoteerd bismuttelluride telluride P-gedoteerd bismuttelluride Elektronen stroom Gaten stroom Warmte Warmte opname opname Warmte opname DC spanning Workshop Therm Hoe wordt het Peltier-effect toegepast: Schakelkast/Behuizing Scheidingwand Omgeving De warme lucht uit de behuizing wordt door middel van een ventilator langs het koude gedeelte (binnencircuit) van het peltier-element geleid. De afgekoelde lucht wordt daarna weer de behuizing ingeblazen. De warmte zijde (buitencircuit) van het peltier-element wordt gekoeld door de omgevingslucht. Thermoelectric Cooler 20/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Lucht/water warmtewisselaar (vervuilde omgeving) - Oliehoudende lucht, chemisch verontreinigde lucht - Sterk vervuilde omgeving (Stof, vuil en vocht) - Beschermklasse IP55 (IP65 op aanvraag) - Hoge en lage omgevingstemperatuur - Vermogensverliezen hoog tot zeer hoog 21/25

Workshop Therm Lucht/water warmtewisselaar (vervuilde omgeving) Qk = Qv ± (K x A x ΔT) [W] Qk = benodigd koelvermogen Qv = vermogensverlies ΔT = temperatuursverschil Ti – Tu K = warmteoverdrachtscoëfficiënt A = effectieve oppervlakte [W] [W] [K] [W/m2 . K] [m2] Workshop Therm Lucht/water warmtewisselaar Capaciteit is afhankelijk van: - Koelmedium - Temperatuur (°C) - Flow (l/h) - Gewenste kasttemperatuur (°C) Tw = Koelwatertemperatuur(°C) Qk = Nuttig koelvermogen (W) Ti = Schakelkasttemperatuur (°C) 22/25

Workshop Therm Lucht/water warmtewisselaar Het koelvermogen van de Rittal producten zijn uitgelegd op een watertemperatuur van 10°C. Workshop Therm Lucht/water warmtewisselaar 23/25

Workshop Therm Topics: • • • Warmte Waarom schakelkastklimaatbeheersing Methoden: – – – – – – – • Eigenconvectie Natuurlijk ventilatie Ventilatoren Lucht/lucht warmtewisselaar Koelaggregaat Thermo Electric Cooler (Peltier) Lucht/water warmtewisselaar Therm 6.2 Workshop Therm Therm 6.2 - Windows geschikt - Netwerk geschikt - Technische info files komen overeen met HB - Therm 6.2 Gratis te downloaden op www.rittal.nl 24/25

Workshop Therm Berekenen met Therm 6.2 Workshop Therm 25/25

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Workshop Klimatisering in de praktijk - Rittal GmbH & Co. KG

Workshop Klimatisering in de praktijk. ... zien en ga je zelf aan de slag: je maakt zelf aan de hand van ... calculatie met Therm: je voldoet aan de ...
Read more

Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan de slag ...

(0182) 39 74 97. Wilt u meer informatie over seminars, workshops en themadage of een aangepaste sessie op maat? Neem dan contact met ons op. Contact
Read more

Rittal, Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan ...

Rittal, Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan de slag met Therm. by cito-benelux
Read more

Klimatisering in de praktijk - Rittal | Technische Unie

Klimatisering in de praktijk ... programma zien en gaat u zelf aan de slag: u maakt zelf aan de hand van ... calculatie met Therm. U voldoet aan de ...
Read more

Klimatisering in de praktijk - CitoBenelux Education

› Klimatisering in de praktijk. ... programma zien en ga je zelf aan de slag: je maakt zelf aan de hand van ... calculatie met Therm. je voldoet aan de ...
Read more

Workshops - Welkom

Het Bijenhuis organiseert workshops kaas ... delen we graag met u om u op weg te zetten om zelf aan de slag te ... aan de slag, zodat u voldoende praktijk ...
Read more

Workshop aan de slag met wiki - Education

Workshop: Aan de slag met ... Workshop Klimatisering in de praktijk - zelf aan de slag met Therm Leer in één middag het programma Therm. De nieuwe ...
Read more

CITO BENELUX Seminars, workshops en themadagen by EPLAN ...

CITO BENELUX Seminars, workshops en themadagen - Voorjaar 2012 ... Klimaatbeheersing in behuizingen – zelf aan de slag met Therm 6.1 Workshop 12.00 ...
Read more