Workshop K12 - E-commerce project: studentparticipation can be learned

50 %
50 %
Information about Workshop K12 - E-commerce project: studentparticipation can be learned

Published on February 12, 2008

Author: NHTVBreda

Source: slideshare.net

Description

By Carl Grefkens

Student participation can be learned Het inzetten van studenten kun je leren

2004 crm-onderzoek 11 studenten 11 sectoren Toepassingen & mogelijkheden crm

Achterliggende idee: Stages Afstudeeropdrachten Kennisproductie voor derden Waarom niet voor eigen kennisproductie??

Ervaring van het 2004 project: Kikkers in een kruiwagen !!

Geen of nauwelijks onderlinge afhankelijkheid Geen of nauwelijks onderlinge verantwoording Te grote groep, anoniem Te weinig kennis omtrent onderwerp Grote verschillen in aanpak Grote verschillen in begeleidersinput

Kortom ! Samen alleen werken Vele verschillen maakten overkoepelende conclusies moeilijk: -geen eenduidige probleemanalyse -verschillende onderzoeksvragen -verschillende onderzoeksopzet -verschillen………..

Projectbegeleiding moest eindjes aan elkaar breien Acceptabel beeld te genereren 11 sectoren Toepassingen & mogelijkheden crm

Student participation can be learned ofwel van fouten kun je leren 2006/2007 E-commerce

E-marketing in toerisme, cultuur en sport Ideeën voor het MKB Groot onderzoeksproject op gebied van e-marketing 100 bedrijfsinterviews 500 websites Doel: ideeëngenerator ter optimalisatie van e- marketingactiviteiten voor MKB bedrijven (groeipad) sectoroverschrijdend

Doelstellingen: algemeen inzicht ogv e-marketing (beleid&toepassingen) boekje over praktische e-marketing tbv MKB

Doelstellingen vroegen om een breed opgezet onderzoek: 100 interviews 500 websites Deels om een redelijke verzadiging te krijgen en deels om de spreiding over sectoren te waarborgen.

Grote aantallen noopten ook hier tot inzet/participatie van studenten. belang van studenten matchen aan belang van leiders waarmee belang voor MKB mogelijk werd.

Belang van leiders: actualisering kennis van marktontwikkelingen (kennisproductie) Belang van studenten: afstuderen Verondersteld belang voor bedrijfsleven(MKB): praktisch inzicht in e-marketingmogelijkheden

Concreet: 13 sectoren 13 studenten Één groep, één doelstelling, één traject Absoluut een gemeenschappelijk optrekken!!!

TRAJECT: 1.DEFINIËRING FINE TUNING 1 PROJECT DOELSTELLING 2.SECTOR SELECTIE 2 3.STUDENT ACQUISITIE 3 4.KENNISOVERDRACHT 4 5.GEZAMELIJKE DEFINITIE MANAGEMENTPROBLEEM ONDERZOEKSPROBLEEM 5 ONDERZOEKSDOELSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN 6 6. GEZAMELIJKE WEBSITEBEOORDELINGSMODEL 7 7. INDIVIDUEEL UITVOERING

AD 1. FINE TUNING PROJECTDOELSTELLING; 1 ACTIVITEIT VAN BEGELEIDENDE DOCENTEN >EENDUIDIGE START >INZICHT IN …. TBV ….. (hier niet onderzoeksdoelstelling !!!) >BASIS VOOR SECTORSELECTIE EN STUDENTACQUISITIE ÉÉN UITGANGSPUNT

AD 2. & 3 SECTORSELECTIE DEKKING VAN SECTOREN TOERISME, CULTUUR & SPORT 2 8 SUBSECTOREN 3 STUDENTACQUISITIE ABSOLUTE DEKKING VAN SUBSECTOREN MOTIVATIE VOOR SUBSECTOR TEAMPLAYER SOLLICITATIEGESPREK AFVALLERS!!! TAL VAN EISEN

AD 4. KENNISOVERDACHT DMV GASTCOLLEGES GEMEENSCHAPPELIJK DIS GROEPSBIJEENKOMSTEN presentaties 4 kennisuitwisseling NOG STEEDS LEREN

AD 5. GEZAMELIJKE ONDERZOEKSANALYSE 4 REFLECTIE-/ BESLISSINGSMOMENTEN OM SECTORVERGELIJK MOGELIJK TE MAKEN VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK AKKOORD 4 BEGELEIDE BIJEENKOMSTEN 5 5 SAMENWERKEN

AD 6. GEZAMELIJKE DEFINITIE BEOORDELINGSMODEL 3 BEGELEIDE BIJEENKOMSTEN 5 ASPECTEN 200 VARIABELEN SCORINGSTABEL TEAMBELANG 6

AD 7. INDIVIDUELE UITVOERING MOTIVATIEBIJEENKOMSTEN INDIVIDUELE PRESENTATIES (TUSSENTIJDSE BEVINDINGEN) PRESENTATIE EINDPRODUCT (VOORBEREIDING OP EXAMEN) MOTIVATIE 7

Strategische agenda HBO (Investeringsagenda 2006) Ambitie van de hogescholen 2007-2011 Investeren in participatie, innovatie en personeel

Ambitie 2: Toename kenniscirculatie tussen hogeschool en bedrijf/instelling Hogescholen willen het onderzoekend Makkelijker vermogen van hun studenten verhogen. Daartoe brengen zij hen in aanraking met ontwerp en ontwikkeling en vormen van gezegd dan toegepast onderzoek. gedaan!!!!! De onderzoeksactiviteiten dienen vorm en inhoud te krijgen in sterke verwevenheid met de reguliere onderwijspraktijk. Stages en afstudeeropdrachten zullen worden ingezet bij het toegepast onderzoek van hogescholen. De onderzoeksactiviteiten zijn daarnaast bedoeld bij te dragen aan innovatie in de beroepspraktijk

Resumé: Zoek gemotiveerde studenten! Wijs studenten af! (bepaal criteria voor deelname)

Resumé: Bepaal probleemanalyse (startfase) Controleer & beheer uitgangspunten

Resumé: Geef verantwoordelijkheid aan individuele studenten voor groepsvordering Laat ze van elkaar afhankelijk zijn Laat ze verantwoording naar elkaar afleggen

Resumé: Houd groep klein Zorg voor basis kennis

Tot slot: BIEDT INCENTIVE Participatie aan een boekje voor het MKB

Add a comment

Related pages

Syntens workshop Slimmer E-commerce - Business

Syntens Slimmer E-commerce workshop voor innovatieve ... Vormen van E-Commerce ... E-commerce project: studentparticipation can be learned ...
Read more

Home | K12

College and Career Workshops The K 12 National Parent ... Learn how online education powered by K12 can maximize your student’s unique potential through ...
Read more

High School Courses | K12

K12 provides more than 100 online high school courses designed to help students find ... student's ability to apply what they've learned in new ...
Read more

eGFI – For Teachers » Build-a-Toy Workshop

... and plan project materials to meet budget constraints. ... You have also already learned about ... Distribute a Build-a-Toy Workshop Design ...
Read more

Evaluation/Implementation Procedures - Evaluation and ...

Evaluation/Implementation Procedures ... share and discuss how the workshops they attended on PDD can be ... strategies learned in ...
Read more

Success Criteria - Keystone Area Education Agency

The Difference Between Learning Goals and Success Criteria. ... what is to be learned. Success criteria also need to be ... I can check my prediction of ...
Read more

RESEARCH PROJECT HANDBOOK - Howell Township Public Schools ...

RESEARCH PROJECT HANDBOOK ... Can the topic be covered within this length? ... http://www.openc.k12.or.us/citeintro/citeintro.php?Grd=Sec
Read more